HomeOświataUczniowie brzeskich szkół otrzymają roczne wizy Schengen bezpłatnie i bez rejestracji ankiet

Uczniowie brzeskich szkół otrzymają roczne wizy Schengen bezpłatnie i bez rejestracji ankiet

Konsulat Generalny RP w Brześciu informuje, że od 1 maja 2014 r. wnioski o wydanie wiz dla uczestników wycieczek grupowych (osoby do 18 roku życia) dla uczniów szkół podstawowych i średnich znajdujących się w brzeskim okręgu konsularnym, oraz dla opiekunów tych grup, będą przyjmowane z pominięciem rejestracji w systemie e-konsulat.

Konsulat_RP_w_Brzesciu

Konsulat Generalny RP w Brześciu

Konsulat Generalny RP na swojej stronie internetowej poinformował, że z wnioskami wizowymi w imieniu uczestników wyjazdu może wystąpić osoba trzecia. Wnioski będą przyjmowane w specjalnie wyznaczonych do tego celu okienkach Nr 9 i 10, na podstawie udzielonego na piśmie pełnomocnictwa.

Ustanawia się limit 100 wniosków wizowych dla wspomnianych grup przypadających na każdy dzień roboczy konsulatu. Grafik składania dokumentów wizowych ustala pracownik konsulatu w okienku Nr 11. Zapisać się można osobiście lub telefonicznie (270021). Początek przyjmowania zgłoszeń na dany miesiąc przypada na pierwszy dzień roboczy miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów ( np. zapisy na czerwiec rozpoczynają się 2 maja).

Z prośbą o zwolnienie z opłat konsularnych występuje wyłącznie dyrektor szkoły, którego uczniowie są uczestnikami wyjazdu. Ze zniżek na opłaty konsularne mogą korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkół, wyjeżdżający w charakterze wychowawców – opiekunów (na 1 dorosłego opiekuna przypada 5 niepoełnoletnich dzieci, przy czym reguła ta nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych). W przypadku, gdy liczba nauczycieli – pracowników szkoły przekracza powyższe proporcje, organizatorzy zobowiązani są wskazać osoby, których wnioski wizowe powinny być rozpatrzone na preferencyjnych warunkach. Wnioski innych uczestników wycieczki, osób nie związanych ze szkołą, będą rozpatrywane na zasadach ogólnych. Podanie o zwolnienie z opłaty wizowej skierowane na Konsula Generalnego RP w Brześciu powinna zawierać następujące elementy:

– podanie o zwolnienie z oplat konsularnych i wydanie wiz wielokrotnych dla dzieci i nauczycieli, z adnotacją że osoby te kilka razy w ciągu roku wyjeżdżają do Polski w celu zapoznania się z polską kulturą, architekturą i zabytkami oraz, że wycieczki te są ważnym elementem programu nauczania w szkole.

– należy podkreślić, że Polska będzie głównym celem kolejnych wyjazdów,

– oświadczenie rodziców o gotowości pokrywania kosztów przyszych wyjazdów ich niepełnoletnich dzieci ( do ankiet należy dołączyć oświadczenie),

– dołączyć listę uczestników według schematu wymaganego przez konsulat

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:http://www.brzesc.msz.gov.pl/pl/

Znadniemna.pl za Kresy24.pl/brzesc.gov.pl

Najnowsze komentarze

Skomentuj

Skip to content