HomeOświataWarsztaty metodyczne w Grodnie (Zdjęcia)

Warsztaty metodyczne w Grodnie (Zdjęcia)

Ponad pięćdziesięciu nauczycieli języka polskiego z Mińska, Grodna, Brześcia, Baranowicz, Lachowicz, Mołodeczna, Wołożyna, Wołkowyska, Lidy, Rakowa, Kosowa, Werenowa, Szczuczyna, Nowogródka, Mozyrza i innych miejscowości wzięło udział w warsztatach metodycznych, które odbyły się w Grodnie w dniach 20-21 sierpnia.

Zofia Domaradzka-Grochowalska, prezes ZPB Andżelika Borys i Marcin Grochowalski

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Polaków na Białorusi we współpracy z Fundacją „Wolność i Demokracja” w ramach projektu, realizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP. Program szkoleń dla nauczycieli został opracowany przez doświadczonych trenerów Zofię Domaradzką-Grochowalską i Marcina Grochowalskiego.

W ramach warsztatów polscy pedagodzy z Białorusi przez dwa dni doskonalili kompetencje dydaktyczno-wychowawcze w zakresie podniesienia jakości nauczania przedmiotów, wykładanych w języku polskim. Doskonalili także umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii.

Udział w warsztatach stał się dla nauczycieli także świetną okazją do obcowania i wymiany doświadczeniami z kolegami, którzy przybyli z różnych zakątków Białorusi. Nauczyciele uczyli się m.in. budowaniu atmosfery, sprzyjającej przyswajaniu wiedzy.

Głównym tematem szkoleń była jednak strategia skutecznego uczenia przedmiotów,wykładanych w języku polskim oraz metodyki oceniania kształtującego (OK). Zajęcia zostały zorganizowane w formie treningu z elementami gier, ze śpiewem, tańcem, ćwiczeniami z kreatywności, umiejętności znajdywania nietypowych i kreatywnych rozwiązań problemów, pojawiających się w procesie nauczania.

Warsztaty dydaktyczno-wychowawcze odbyły się na bazie działającej przy ZPB w Grodnie Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego. Uczestnicy szkoleń zostali przywitani przez prezes ZPB Andżelikę Borys i dyrektor placówki Danutę Karpowicz. W trakcie zajęć uczestników warsztatów przywitał także konsul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Andrzej Raczkowski. Dyplomata wyraził radość z powodu tego, że w okresie wakacji nauczyciele z różnych zakątków Białorusi znaleźli czas na udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje i kompetencje zawodowe. – Konsulat Generalny RP w Grodnie chętnie wspiera inicjatywy oświatowe wychodzące od ZPB i będzie robił to także w przyszłości – zapewnił Andrzej Raczkowski.

Po podsumowaniu pierwszego dnia szkoleń prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys wręczyła przedstawicielom każdego ośrodka nauczania języka polskiego, zamówione przez pedagogów podręczniki, pakiety edukacyjne z godłem i polskąflagą, mapy, pomoce metodyczne, zeszyty ćwiczeń, elementarze dla najmłodszych oraz sprzęt, bez którego nie da się prowadzić współczesnej lekcji.

Paulina Juckiewicz z Grodna

Najnowsze komentarze

  • To jest bardzo dobrze

  • Ja też chcę coś robić razem z wami

Skomentuj

Skip to content