HomeOświataJęzyk polski bez granic

Język polski bez granic

„Język polski bez granic”– to projekt multimedialny dla Polaków na Wschodzie i Polonii na całym świecie tworzony przez redakcję Polskiego Radia.

Fot.: Max Pixel , CC0 Public Domain

Celem projektu jest podnoszenie świadomości językowej​ i promocja języka polskiego poza granicami kraju. Założeniem jest również ugruntowanie poczucia, że poprzez język można wzmacniać swoją narodową tożsamość oraz uświadomienie Polakom mieszkającym poza granicami kraju, że polszczyzna jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego warto o nią dbać i przekazywać następnym pokoleniom.

Do tej pory opublikowano 5 audycji w ramach cyklu „Język Polski bez granic”:

„Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

Rola języka polskiego w utrzymaniu tożsamości narodowej

Kultura języka polskiego a codzienność. Język literacki a potoczny

Język polski – trudny dla cudzoziemców, ciekawy dla językoznawców

Związki frazeologiczne – ciekawe połączenia słów w języku polskim

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Znadniemna.pl za Polskie Radio

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content