HomeOświataRusza rekrutacja osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce

Rusza rekrutacja osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce

Dokumenty  na studia będą przyjmowane w placówkach dyplomatyczno-konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Brześciu i Mińsku.

fot.: naukawpolsce.pap.pl

fot.: naukawpolsce.pap.pl

Szczegółowych informacji o zasadach i terminach rekrutacji udzielają odpowiedzialni za współpracę z Polakami na Białorusi pracownicy placówek dyplomatyczno-konsularnych:

W KG RP w Brześciu pod numerem telefonu: (8 0162) 27 00 03,

W KG RP w Grodnie pod numerem telefonu: (8 0152) 73 10 35, albo drogą elektroniczną na e-mail: [email protected],

W Ambasadzie RP w Mińsku pod numerem telefonu: (8 017) 388 52 00.

Informację dotyczącą zasad, trybu i zakresu rekrutacji osób pochodzenia polskiego (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo – Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2014/2015, czytajcie w załączeniu.

Dział Oświaty ZPB

 Załączniki:

Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób pochodzenia polskiego (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo – Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2014/2015

Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce

Wykaz przedmiotów

Tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

Podstawowe informacje

Informacja o stypendium

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie niepełnoletnich

Wymagane dokumenty

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content