HomeOświataKonkurs piosenki harcerskiej „Muzyka w Plecaku” w Baranowiczach

Konkurs piosenki harcerskiej „Muzyka w Plecaku” w Baranowiczach

W siedzibie Społecznej Szkoły Polskiej im. T. Rejtana w Baranowiczach 25 listopada br. odbyła się III edycja konkursu piosenki harcerskiej „Muzyka w Plecaku”, zorganizowanego przez Konsulat Generalny RP w Brześciu przy wsparciu logistycznym i organizacyjnym miejskiego oddziału ZPB i Domu Polskiego w Baranowiczach. Tegoroczna edycja poświęcona była obchodom 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polski oraz 100. rocznicy powstania ZHP.

Rywalizacja harcerzy przebiegała w trzech kategoriach; przygoda zuchowa, ulubiona piosenka harcerska i piosenka patriotyczna. W tym roku wprowadzono nagrodę publiczności w postaci wyróżnienia za najlepszą prezentację ducha harcerskiego i najlepsze pląsy. W konkursie wzięło udział 80 osób z czego najliczniejszą grupę stanowili harcerze z Brześcia, następnie z Baranowicz i ze Słonimia.

Jury powołane spośród członków chóru „Rodzinny Kraj”, działającego przy Domu Polskim w Baranowiczach, wysoko oceniło poziom występów uczestników konkursu oraz wyłoniło zwycięzców.

W kategorii „przygoda zuchowa” : I miejsce zdobyła gromada zuchowa „Zielona wyspa” (Słonim), II miejsce – gromada zuchowa „Zające na łące” (Brześć), III miejsce – gromada zuchowa „Słoneczne iskierki” (Baranowicze).

W kategorii „ulubiona piosenka harcerska”: I miejsce zdobyła 2 Brzeska Drużyna im. R. Snarskiego, II miejsce – zespół „Tacy młodzi” (Brześć), III miejsce – Baranowicka DH „Nadzieja im. T. Rejtana”.

W kategorii „piosenka patriotyczna”: I miejsce zdobyła Słonimska DH „Gwieździste niebo” im. M.K. Ogińskiego, II miejsce – 2 Brzeska Drużyna im. R. Snarskiego, III miejsce – DH im. T. Kościuszki (Brześć).

Wyróżnienia w kategorii „nagroda publiczności” za najlepszą prezentację ducha harcerskiego zdobyła 3 DH im. R. Snarskiego (Brześć) a za najlepsze pląsy – Baranowicka DH „Nadzieja im. T. Rejtana”.

Nagrody konkursowe oraz liczne upominki dla uczestników konkursu, ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Brześciu w ramach polonijnego projektu DWPPG, wręczył wicekonsul Jerzy Grymanowski w asyście dyrektor SSP im. T. Rejtana w Baranowiczach Eleonory Raczkowskiej-Jarmolicz oraz prezes Miejskiego Oddziału ZPB w Baranowiczach Elżbiety Gołosunowej.

Znadniemna.pl za brzesc.msz.gov.pl

Najnowsze komentarze

  • Postaram się coś zrobić

Skomentuj

Skip to content