HomeKulturaGrodzieńskie KAZIUKI-2014

Grodzieńskie KAZIUKI-2014

Ozdobne palmy wielkanocne, koszyczki, wyroby ze słomy i skóry, wyroby kowalskie i obrazy olejne, haftowane serwetki i zabawki – to wszystko i wiele innych pięknych rzeczy, wykonanych przez rękodzielników, zrzeszonych w Towarzystwie Twórców Ludowych przy ZPB było do nabycia dzisiaj w Grodnie na Jarmarku Kaziukowym. Kaziuki-2014  zorganizował Dział Kultury Związku Polaków na Białorusi.

Kaziuki_2014019

Ludowy Zespół Rodzinny „Sachoń”

Licznie przybyłych na festyn Polaków grodzieńskich przywitała kierowniczka Działu Kultury przy ZPB Weronika Szarejko. Działaczka zapowiedziała bogaty program muzyczny, w wykonaniu działających przy Związku Polaków zespołów muzycznych i artystów. – Życzę wam, abyście w tym słonecznym dniu potrafili sprzedać jak najwięcej tych przepięknych wyrobów – życzył rękodzielnikom, konsul Wiesław Romanowski z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie.

Kaziuki_2014017

Konsul RP Wiesław Romanowski

Kaziuki_2014027

Kierownik Działu Kultury przy ZPB Weronika Szarejko

Zanim goście jarmarku zaczęli zawierać transakcje z rękodzielnikami, na scenie się zjawiły uczennice Szkoły Społecznej przy ZPB, które przypomniały zgromadzonym historię żywotu świętego Kazimierza Królewicza, któremu twórcy ludowi zawdzięczają tradycję organizowania każdego roku na początku marca jarmarków i festynów jego imienia, będących okazją do zaprezentowania wyrobów, wykonanych w ciągu długich zimowych wieczorów.

Kaziuki_2014018

Najmłodsze pokolenie Ludowego Zespołu Rodzinnego „Sachoń”

Kaziuki_2014021

Pieśni i melodie ludowe w wykonaniu Rodzinnego Zespołu Ludowego „Sachoń” z Lidy rozpoczęły koncert świąteczny, wprowadzając zgromadzonych na KAZIUKACH-2014 w nastrój jarmarkowy. Atmosferę ludowej zabawy podtrzymał występujący po „Sachoniu” zespół „Przyjaciele”. Przepięknym wykonaniem kilku przebojów estradowych w języku polskim i angielskim zauroczyła publiczność uczennica Polskiej Szkoły w Grodnie Irena Kutuzowa. Lubiane przez kresowych Polaków piosenek popisał się wokalista chóru „Głos znad Niemna” Mikołaj Żurniewicz.

Kaziuki_2014025

Zespół „Przyjaciele”

Wszyscy występujący na scenie artyści, opuszczali ją z dyplomami przygotowanymi przez Dział Kultury ZPB z okazji KAZIUKÓW-2014 oraz upominkami od rękodzielników grodzieńskich, wykonanych na znak wdzięczności dla muzyków za świetną oprawę muzyczną jarmarku.

Kaziuki_2014026

Wśród wystawionych na sprzedaż wyrobów rękodzieła tradycyjnie największym popytem cieszyły się palmy wielkanocne. Nie narzekali na brak zainteresowania także twórcy pracujący w innych technikach ozdobnych. Jarmark Kaziukowy stał się okazją do zaprezentowania dorobku różnych środowisk, między innymi inicjatywy wydawniczej „Grodzieńska Biblioteka”, wydająca piękne albumy i książki między innymi o historii Grodna i Grodzieńszczyzny.

Kaziuki_2014030

Kaziuki_2014029

Kaziuki_2014016

Kaziuki_201402

Kaziuki_201403

Kaziuki_2014

Kaziuki_201401

Kaziuki_201406

Kaziuki_201407

Kaziuki_201408

Kaziuki_201409

Kaziuki_2014010

Kaziuki_2014012

Kaziuki_2014014

Kaziuki_2014015

Pączkami, sernikami, ciastkami częstowali zgromadzonych na Kaziukach rękodzielników i gości festynu piekarniczy z Makarowców, Poczobut i Indury.

Kaziuki_201404

Kaziuki_201405

Kaziuki_2014020

Kaziuki_2014022

Kaziuki_2014023

Grodzieński poeta Leon Podlach

Kaziuki_2014024

Edward Dmuchowski z inicjatywy wydawniczej „Grodzieńska Biblioteka”

znadniemna.pl

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content