HomeSpołeczeństwoPrzeżyjmy to jeszcze raz: obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w oddziałach ZPB (fotorelacja)

Przeżyjmy to jeszcze raz: obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w oddziałach ZPB (fotorelacja)

Większe i mniejsze oddziały Związku Polaków na Białorusi świętowały 11 listopada setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Grodno

Centralne uroczystości odbyły się w Grodnie, gdzie realizowane od dłuższego czasu przez miejscowych Polaków przedsięwzięcia (porządkowanie Cmentarza Farnego przez Oddział ZPB w Grodnie, wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez uczniów i nauczycieli Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB im. Króla Stefana Batorego oraz inne inicjatywy) na cześć Jubileuszu, który zdarza się raz na sto lat, zwieńczyła Msza św. za Ojczyznę w kościele Znalezienia Krzyża Świętego oraz uroczysta Akademia i koncert, przygotowany siłami uczniów PSS przy ZPB im. Króla Stefana Batorego.

Gościem Akademii i koncertu była m.in. Elżbieta Książek, małżonka konsula generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka, która w imieniu męża złożyła grodzieńskim Polakom życzenia z okazji obchodzonego przez rodaków na całym świecie Święta Niepodległości.

Smorgonie

Głównym wydarzeniem obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w Oddziale ZPB w Smorgoniach stało się poświęcenie odnowionego pomnika na grobie pięciu żołnierzy, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.
Pomnik, który stanął na grobie bohaterów walk z bolszewikami w 1928 roku, czyli w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, został odrestaurowany siłami członków Oddziału ZPB w Smorgoniach przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Grodnie.

Poświęcenia odnowionego pomnika w dniu stulecia odzyskanej przez Polskę Niepodległości w obecności miejscowych Polaków, konsula w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Andrzeja Raczkowskiego oraz wiceprezesa ZPB Marka Zaniewskiego, dokonał wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Smorgoniach ksiądz kanonik Zdzisław Weder.

-To potrzeba serca, ażeby pamiętać o tych, którzy kochali Ojczyznę tak, że gotowi byli oddać za nią życie – mówił duchowny przed dokonaniem aktu poświęcenia pomnika.

O znaczeniu ofiary żołnierzy dla Niepodległej Ojczyzny wspomniał w przemówieniu przy pomniku także konsul Andrzej Raczkowski. – Polscy żołnierze spoczywający w Smorgoniach oraz wielu innych miejscach na terenie dzisiejszej Białorusi oddali życie za to, żebyśmy mogli żyć w suwerennym i niepodległym kraju – podkreślił dyplomata.

Prezes Oddziału ZPB w Smorgoniach Teresa Pietrowa zwróciła z kolei uwagę na to, że pomnik odnowiony siłami członków miejscowego oddziału ZPB „powstał na grobie pięciu nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego w dziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości”. – To bardzo symboliczne, że w setną rocznicę tego samego wydarzenia dokonujemy ponownego poświęcenia tego pomnika, tylko już odnowionego – mówiła polska działaczka.

Po poświęceniu pomnika na grobie pięciu żołnierzy Wojska Polskiego, obecni na uroczystości członkowie Oddziału ZPB w Smorgoniach oraz goście udali się do miejscowego kościoła św. Michała Archanioła, w którym ks. Zdzisław Weder odprawił uroczyste nabożeństwo w intencji Ojczyzny. Wygłaszając kazanie przed wiernymi, po brzegi wypełniającymi świątynię, kapłan zaznaczył, że odprawia nabożeństwo w języku polskim, „gdyż w takim dniu, jaki dzisiaj przeżywamy – nie mogłem postąpić inaczej”. – Módlmy się za Ojczyznę – każdy za swoją! – apelował do zgromadzonych ksiądz, zakładając, że nie wszyscy obecni w kościele parafianie mają korzenie polskie. Przypominając o obowiązku miłowania bliźniego ksiądz Weder wzywał do tego, aby mieszkający na Białorusi Polacy, miłując Polskę, nie traktowali Białorusi, jako macochy i miłowali ją, jak matkę, chociażby ze względu na braci Białorusinów, z którymi powinni żyć w zgodzie i przyjaźni. Białorusinom kapłan życzył z kolei, aby ze zrozumieniem przyjmowali patriotyczne uczucia, czyli przywiązanie do Polski i polskości, przeżywane i demonstrowane przez mieszkających na Białorusi Polaków.

Obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Smorgoniach zakończyły się akademią w wykonaniu młodzieży i dzieci, uczących się języka polskiego oraz gościnnym koncertem zespołu wokalnego „Polskie Echo Ostrowca” z sąsiadującego ze smorgońskim, rejonu ostrowieckiego.

 

 

Lida

Wspólne odśpiewanie Hymnu Polski przez dzieci i dorosłych stało się elementem obchodów stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości wśród Polaków Lidy. Wprawdzie część z nich udała się na uroczystości jubileuszowe do Warszawy bądź do Wilna, ale pozostający w Lidzie członkowie ZPB także uczcili doniosłą rocznicę, fotografując się m.in. z wykonanym przez nich transparentem, na którym można przeczytać: „Możesz wyrwać mnie z Polski, ale nie wyrwiesz Polski ze mnie. Jestem Polakiem, zawsze byłem nim i będę!!!”

 

Wołkowysk

Uczniowie, działającej przy miejscowym oddziale ZPB Polskiej Szkoły Społecznej, wraz ze swoimi nauczycielami przyłączyli się do akcji pt. „Rekord dla Niepodległej”, polegającej na wspólnym odśpiewaniu Hymnu Polski przez uczniów i nauczycieli placówki oświatowej.

Baranowicze

Uroczystą akademią i koncertem uczcili 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości Polacy w Baranowiczach. Uroczystości odbyły się w działającym tutaj Domu Polskim i zostały przygotowane wysiłkiem uczniów i pedagogów baranowickiej Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana, a także członków miejscowego oddziału ZPB.

Lokalne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się także w innych oddziałach ZPB i działających na Białorusi środowiskach polskich.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Cudownie !

  • Cudownie! Dziękuję Wam, że nie zapominacie o korzeniach! Czytając tekst i oglądając zdjęcia szczerze się wzruszyłem…

Skomentuj

Skip to content