HomeHistoriaPrzedzaduszkowy objazd grobów żołnierzy, poległych w walkach o wolną Polskę (zdjęcia)

Przedzaduszkowy objazd grobów żołnierzy, poległych w walkach o wolną Polskę (zdjęcia)

Związek Polaków na Białorusi wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Grodnie zorganizował w niedzielę, 28 października, akcję upamiętniającą żołnierzy, poległych na terenie Grodzieńszczyzny w walkach, stoczonych o odrodzoną 100 lat temu wolną Polskę podczas wojny polsko-bolszewickiej. Akcja odbyła się z okazji nadchodzącego Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek.

Pomnik na cmentarzu wojennym w Wołkowysku

W wyprawie po  grobach żołnierskich i cmentarzach wojennych, rozsianych po ziemi grodzieńskiej, udział wzięli przedstawiciele Zarządu Głównego ZPB na czele z prezes organizacji Andżeliką Borys, konsulowie w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie – Marzena i Jan Demczukowie, a także ponad 20-osobowa grupa uczniów Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie im. Króla Stefana Batorego ze swoimi pedagogami – Pawłem Kasprzykiem i Antonim Pacenką.

W ramach objazdu odwiedzonych zostało kilkanaście miejsc pamięci, wśród których były zarówno pojedyncze groby żołnierskie, jak i duże nekropolie wojenne, takie jak cmentarz wojenny w Wołkowysku, kwatera żołnierzy, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej na Cmentarzu Pobernardyńskim w Grodnie, czy licząca około 250 grobów kwatera żołnierzy 1920 roku  w Słonimiu.

Trasa objazdu po miejscach, upamiętniających obrońców wolnej Polski, prowadziła także przez Małą i Wielką Brzostowice, Makarowce, Geniusze, Piaski, Mosty i inne miejscowości.

Z uwagi na to, że w wyprawie brała udział młodzież szkolna, organizatorzy objazdu na jego zakończenie postanowili pokazać młodym ludziom ważne dla Polaków nie tylko z Białorusi, ale też z Polski i całego globu  miejsca pamięci, nie związane wprawdzie z wojną polsko-bolszewicką, lecz stanowiące trwałe elementy polskiej tożsamości narodowej. Były to opisane w nieśmiertelnych dziełach wybitnej grodnianki Elizy Orzeszkowej grób Jana i Cecylii w Bohatyrowiczach oraz grób powstańców styczniowych, znajdujący się w lesie obok Miniewicz, wsi sąsiadującej z Bohatyrowiczami.

Proponujemy Państwu obejrzenie fotorelacji z wyprawy, upamiętniającej bohaterów walk o wolną i niepodległą Polskę:

Grodno – Cmentarz Garnizonowy

Przy grobach żołnierzy, poległych w 1920 roku

Uczestników wyprawy po miejscach pamięci wita konsul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Jan Demczuk

Grodno – Cmentarz Pobernardyński

Przy kwaterze żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej

Przy grobie Elizy Orzeszkowej

Przy grobie generała brygady Mikołaja Sulewskiego – twórcy i dowódcy Samoobrony Ziemi Grodzieńskiej

Makarowce: mogiła Albina Czeczotta, oficera Wojska Polskiego od 1919 roku i zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w 1920 roku

Geniusze: Kwatera 16-tu żołnierzy, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej

Mała Brzostowica: grób nieznanego żołnierza, poległego w 1920 roku

Brzostowica Wielka: pomnik żołnierzy 1920 roku i okresu walk o Niepodległość Polski oraz oddzielne groby 

Wołkowysk: Cmentarz Wojskowy z okresu walk o Niepodległość Polski i wojny polsko-bolszewickiej

 Słonim: kwatera wojenna 1920 roku, licząca ok. 250 grobów

Piaski: grób nieznanego żołnierza, poległego w 1920 roku

Mosty: pomnik ku czci poległych w 1920 roku żołnierzy Grodzieńskiego Piłku Strzelców

Bohatyrowicze: Grób Jana i Cecylii

Miniewicze: Mogiła 40. Powstańców Styczniowych

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Chwała Bohaterom !

  • Wieczna Pamięć Bohaterom,synom Polski!

Skomentuj

Skip to content