HomeKulturaIII Festiwal Kultury Polskiej w Niedźwiedzicy

III Festiwal Kultury Polskiej w Niedźwiedzicy

Trzecia edycja dorocznego Festiwalu Kultury Polskiej odbyła się 29 września w miejscowości Niedźwiedzica w rejonie lachowickim obwodu brzeskiego. Repertuar zespołów i solistów, biorących udział w wydarzeniu, nawiązywał do obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

„Niepodległościowa” edycja Festiwalu Kultury Polskiej w Niedźwiedzicy ściągnęła do tej miejscowości nie tylko artystów z rejonu lachowickiego i ziemi brzeskiej, przyjechały również zespoły z Lidy oraz z Mińska.

W przeprowadzonym w ramach festiwalu konkursie udział wzięły: chóry „Kraj rodzinny” i „Dlaczego” z Baranowicz, chór „Lidziejka” i zespół „Brawo” z Lidy, chór „Polonez” z Mińska, zespoły „Przyjaciółka” z Niedźwiedzicy i „Credo” z Brześcia oraz zespoły „Srebrny kamerton”, „Majowe kwiaty”, a także „Lachowickie stroje” z Lachowicz.

Na festiwal do Niedźwiedzicy przybyli liczni goście, wśród których byli: Jerzy Grymanowski, konsul w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu, Renata Dziemiańczuk, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi ds. Kultury oraz liczni kierownicy struktur ZPB z obwodu brzeskiego: Elżbieta Gołosunowa, prezes Oddziału ZPB w Baranowiczach, Eugeniusz Lickiewicz, prezes Oddziału ZPB w Prużanie i członek Rady Naczelnej ZPB, Elita Michajłowa, wiceprezes ds. Kultury Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZPB. Zoreganizował festiwal, jak co roku, Oddział ZPB w Lachowiczach, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Brześciu.

Przed rozpoczęciem festiwalu jego goście i uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili zniczy na grobie śp. ks. Wacława Piątkowskiego, byłego proboszcza parafii w Niedźwiedzicy, który, pracując tutaj od 1948 roku, nauczał miejscowe dzieci religii, języka polskiego, a także podstaw polskiej tradycji i kultury. Za „działalność antysowiecką” duchowny został w 1950 roku aresztowany i skazany na 10 lat łagrów. Po odbyciu kary wrócił do swoich parafian i kontynuował nauczanie dzieci, nie tylko w Niedźwiedzicy, lecz także w pobliskich Lachowiczach i okolicznych miejscowościach. Na zajęcia do śp. ks. Piątkowskiego uczęszczała wraz z rodzeństwem m.in. organizatorka festiwalu -prezes Oddziału ZPB w Lachowiczach Janina Prudnikowa. To ten niezwykle zasłużony dla okolicznej społeczności kapłan w ścisłej tajemnicy przed władzami przygotowywał panią Janinę, jako małą dziewczynkę, a także jej rówieśników do przystąpienia do pierwszej Komunii świętej. Kapłan potajemnie prowadził też zajęcia z młodymi ludźmi, którzy czuli w sobie powołanie do zostania księżmi.

Grób byłego proboszcza w Niedźwiedzicy ks. Wacława Piątkowskiego

Po oddaniu hołdu legendarnemu kapłanowi, o którym pamięć jest wciąż żywa w sercach miejscowych Polaków, goście i uczestnicy festiwalu udali się do kościoła parafialnego w Niedźwiedzicy, w którym odbyła się inaugurująca wydarzenie Msza św., celebrowana przez księdza proboszcza Jerzego Moduszewskiego, księdza dziekana Bogdana Kryńskiego z Baranowicz oraz duchownego z Lachowicz – ks. Stanisława Maleńkiego.

Modlitwa przy grobie ks. Wacława Piątkowskiego

Otwierając program festiwalu jego organizator Janina Prudnikowa powiedziała: „Pragnieniem naszym i głównym celem jest zachowanie polskiej kultury i tożsamości, ducha polskiego w małych ojczyznach, szkółkach i parafiach, możliwość kultywowania tradycji ojców, przekazywanie odwiecznych wartości”. Lokalizację Festiwalu we wsi Niedźwiedzica prezes Oddziału ZPB w Lachowiczach wytłumaczyła tym, że „Niedźwiedzica jest wsią wyjątkową”. – Zawsze była to wieś opolska, katolicka i niezłomna. O dzielnych mieszkańcach tej wsi, o ich postawach w okresie zaborów i w czasach sowieckich pamiętają do dziś mieszkańcy zarówno pobliskich Lachowicz i sąsiadujących z rejonem lachowickim Baranowicz. Tutaj, niedaleko Niedźwiedzicy, urodziła się Krystyna Krahelska, słynna warszawska „Syrenka” – zaznaczyła Janina Prudnikowa.

Przemawia Janina Prudnikowa, prezes Oddziału ZPB w Lachowiczach

Po uroczystym otwarciu festiwalu rozpoczął się muzyczny program konkursowy. Nagrody rozdano w dwóch nominacjach – dziecięcej i dorosłej.

W tej pierwszej jurorzy oddali I miejsce lachowickiemu zespołowi dziecięcemu „Srebrny kamerton”. Miejsce II ex aequo podzieliły lachowickie „Majowe kwiaty” oraz chór „Dlaczego” z Baranowicz.

Chór „Srebrny kamerton” z Lachowicz

Zespół „Dlaczego” z Baranowicz

Wśród dorosłych I miejsce przyznano ex aequo chórowi „Kraj rodzinny” z Baranowicz oraz chórowi kościelnemu z Niedźwiedzicy „Przyjaciółka”. Również II miejsce w dorosłej kategorii przypadło od razu dwom zespołom: „Lidziejce” z Lidy oraz zespołowi „Lachowickie stroje” z Lachowicz.

Chór „Kraj rodzinny” z Baranowicz

W ramach festiwalu oprócz konkursu muzycznego odbyła się także wystawa rękodzieła, na którą złożyły się prace twórców ludowych: Natalii Książek, Julii Andrusiewicz, Żanny Sołoniewicz, Katarzyny Chodor, Heleny Macul i Tatiany Nagornej. Gospodynie wiejskie Maria Wojtul i Irena Swirepo, z kolei, zaprosiły uczestników i gości festiwalu do degustacji potraw regionalnych ziemi lachowickiej.

Wystawa rękodzieła

Znadniemna.pl na podstawie Anna Godunowa/Polesie.org

Najnowsze komentarze

  • Czy „Anna Godunowa z Niedźwiedzicy” była na tym festiwalu?? lub jej tak korzystne podawać informacje?

  • Autor artykułu niedokładnie podała informację po wynikach festiwalu. W kategorii dorosłych wykonawców z jakiegoś powodu jest nie wskazany chór „Polonez” z Mińska, który tak samo zajął 1 miejsce.

  • Serdeczne gratulacje !

  • Moja mama, jej rodzeństwo, także dziadkowie urodzili się w Niedźwiedzicy. Prawdopodobnie mieszka tam jeszcze ktoś z naszej rodziny, bo mama w latach 80-tych tam jeździła. Szukam Greczychów, Kancelarczyków, Chodorów.

Skomentuj

Skip to content