HomeOświataRozpoczęto rok szkolny w PSS przy ZPB w Grodnie

Rozpoczęto rok szkolny w PSS przy ZPB w Grodnie

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się 14 września w Polskiej Szkole Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi. Szkoła ta jest jedną z najstarszych polskich placówek społecznych w Grodnie. Jej historia liczy już 21 lat, w ciągu których szkołę ukończyło ponad 5 tysięcy uczniów.

Dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB Anżelika Orechwo, otwierając uroczystość przywitała przybyłych tłumnie na nią uczniów, ich rodziców, dziadków i przyjaciół, a także wysokich gości, wśród których byli: konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z małżonką Elżbietą, delegacja Rady Miasta Białegostoku na czele z przewodniczącym Krzysztofem Mariuszem Gromko, prezes ZPB Andżelika Borys i inni.

Anżelika Orechwo, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB

Dyrektor PSS przy ZPB przypomniała zgromadzonym, że poza wysokim poziomem nauczania podstawowych przedmiotów szkolnych placówka wyróżnia się wśród innych tego typu instytucji tym, że pomaga swoim uczniom odkryć i rozwinąć „drzemiące” w nich talenty w najrozmaitszych dziedzinach. W tym celu uczniowie szkoły aktywnie angażują się w przedsięwzięcia, organizowane przez Związek Polaków na Białorusi – biorą udział w konkursach ortograficznych, recytatorskich, muzycznych, plastycznych, ćwiczą zdolności aktorskie, aktywnie poznają nie tylko historię Polski, lecz także historię ziemi, na której żyją, biorąc udział w wyprawach krajoznawczych oraz objazdach polskich miejsc pamięci narodowej.

Uroczystość prowadzą absolweńci PSS przy ZPB w Grodnie Maria Szymanowska i Marcin Ignatowicz

Budzić „drzemiące” w uczniach talenty aktywnie pomagają wykładający w szkole nauczyciele, których grono w tym roku będzie liczyło dziewięciu pedagogów. Troje z nich: polonistki Anna Mieniuk i Małgorzata Krasowska oraz historyk Paweł Kasprzyk – to doświadczeni pedagodzy i świetni specjaliści w nauczaniu swoich przedmiotów, skierowani do PSS przy ZPB przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, działający przy Ministerstwie Edukacji Narodowej RP.

Dyrektor PSS przy ZPB przedstawia grono pedagogiczne szkoły

Anna Mieniuk, metodyk-konsultant, skierowany przez ORPEG

Małgorzata Krasowska, metodyk-konsultant, skierowany przez ORPEG

Swietłana Timoszko, nauczyciel języka polskiego

Irena Denisiewicz, nauczyciel języka polskiego

Aleksandra Korec, nauczyciel matematyki i fizyki

Antoni Pacenko, nauczyciel biologii i chemii

O tym, że zapewnienia dyrektor Orechwo, iż PSS przy ZPB potrafi „budzić” w swoich uczniach „drzemiące” talenty i zdolności nie są bezpodstawne, publiczność i goście uroczystości mogli się przekonać oglądając prawie godzinny koncert, na który złożyły się występy wokalne, recytatorskie, aktorskie, a także popisy gry na instrumentach muzycznych w wykonaniu uczniów bądź absolwentów PSS przy ZPB. Prawie wszyscy wychodzący na scenę artyści, uczęszczając na zajęcia do szkoły, aktywnie uczestniczyli w organizowanych przez ZPB konkursach, festiwalach i innych inicjatywach, umożliwiających im zaprezentowanie swoich zdolności artystyczne.

Śpiewa Paweł Kopyłow, zdobywca Grand Prix jubileuszowego XX Festiwalu Polskiej Piosenki Estradowej „Malwy 2018”

Śpiewa Woletta Kolendowicz, dyplomantka XX Festiwalu Polskiej Piosenki Estradowej „Malwy 2018”

Recytuje Weronika Szepielewicz

Jednym z najskuteczniejszych projektów PSS przy ZPB, pozwalających wynajdywać wśród uczniów szkoły talenty wokalne, jest działający od kilku lat przy szkole zespół wokalny „Akwarele”. Kolektyw ten ma na swoim koncie wiele występów na organizowanych przez ZPB prestiżowych imprezach artystycznych, a nawet – występ w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Zespół wokalny „Akwarele”

Gra Arsenij Timoszko

Śpiewa Alina Ejsmont, dyplomantka Festiwalu „Kolorowe Nutki”

Po zakończeniu koncertu do zgromadzonych przemówili goście uroczystości. Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, zwracając się do uczniów i ich rodziców, zapewnił, że zapisując się na zajęcia do PSS przy ZPB dokonali doskonałego wyboru. – Ta szkoła ciągle się rozwija, ciągle szuka czegoś nowego i ma wiele sukcesów – mówił dyplomata. Podkreślił, że ucząc się w PSS przy ZPB języka polskiego, poznając polską kulturę i historię, uczniowie szkoły zwiększą swoje szanse nie tylko na podjęcie studiów w Polsce, ale też na zrobienie kariery w różnych zakątkach świata, bo Polacy są narodem, który historyczne zawirowania „porozrzucały po całym świecie”.

Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie

Krzysztof Mariusz Gromko, przewodniczący Rady Miasta Białystok

O tym, że wybór PSS przy ZPB, jest wyborem niezwykle trafnym, jeśli młody człowiek chce dostać się na wyższe studia do Polski, mówiła podczas swojego wystąpienia prezes ZPB Andżelika Borys. – Wszyscy ubiegłoroczni absolwenci szkoły w tym roku rozpoczną naukę na wyższych polskich uczelniach! – oznajmiła prezes ZPB.

Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi

Tegoroczna kampania rekrutacyjna do Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi okazała się nadzwyczaj skuteczna. W rozpoczętym roku szkolnym języka polskiego, historii, matematyki, fizyki, chemii i biologii będzie się uczyło w placówce ponad 500 uczniów.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Brawo ! Brawo ! Brawo !

  • Pozdrawiam, gratuluję właściwego wyboru!

Skomentuj

Skip to content