HomeOświataNauczyciele z Białorusi, Ukrainy i Niemiec z wizytą studyjną w Warszawie

Nauczyciele z Białorusi, Ukrainy i Niemiec z wizytą studyjną w Warszawie

Dwanaście dyrektorów i nauczycieli ośrodków nauczania języka polskiego z Białorusi, Ukrainy i Niemiec w dniach 5 – 9 września przebywali z wizytą studyjną w Warszawie na zaproszenie Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Przemawia prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Robert Czyżewski

Program pobytu polskich nauczycieli z zagranicy w stolice Polski był nadzwyczaj bogaty i intensywny.

Już w pierwszym dniu odbyły się warsztaty integracyjne, na których koledzy z różnych krajów mieli okazję poznać się nawzajem i opowiedzieć o specyfice nauczania języka polskiego w krajach swojego zamieszkania.

W kolejnych dniach uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzali warszawskie szkoły i ośrodki edukacyjne: LXIV Liceum im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, szkoły podstawowe nr 267 i nr 52, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 52

Podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 267

Wizyty w szkołach wywarły na nauczycielach z Białorusi, Ukrainy i Niemiec duże wrażenie. Poznali oni obowiązujące współcześnie w szkołach warszawskich programy edukacyjne, obejrzeli ciekawe lekcje, poznali na czym polega praca zespołowa nauczycieli. Gospodarze każdej z odwiedzanych placówek edukacyjnych opowiadali gościom o tradycjach swoich szkół, chwalili się ich wyposażeniem, tłumaczyli, jak układa się współpraca pedagogów z rodzicami uczniów oraz o tym, jak budują relację z uczniami, mającymi problemy psychologiczne, rozwojowe i edukacyjne. Na nauczycielach z Białorusi największe wrażenie sprawiły jednak atmosfera, duch swobody oraz szczere, otwarte relacje uczeń-nauczyciel, panujące w odwiedzanych szkołach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusz Słowackiego Mariola Pietroń-Ratyńska przez dwie godziny z dumą opowiadała o osiągnięciach szkoły z okresu ostatnich lat. Osiągnięciach, które stały się możliwe dzięki energii i entuzjazmowi całego zespołu pedagogicznego szkoły. Pani dyrektor przyznała się, że ciągle pisze projekty, które potem podległy jej zespół pedagogiczny realizuje razem z rodzicami i władzami dzielnicy Żoliborz.

Zdjęcie pamiątkowe z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego Mariolą Pietroń-Ratyńską (pierwsza od lewej)

W Szkole Podstawowej nr 267 goście z zagranicy dowiedzieli się, iż miejscowa Drużyna Odyseuszy jako jedyna reprezentacja publicznej szkoły podstawowej z Warszawy zdobyła Mistrzostwo Polski w 24. Ogólnopolskim Finale Międzynarodowego Konkursu Twórczego Rozwiązywania Problemów „Odyseja Umysłu”. Dzięki temu osiągnięciu uczniowie szkoły reprezentowali Polskę w ogólnoświatowym finale, który pod koniec maja odbył się na Uniwersytecie Michigan (USA).

Dyrektor innej warszawskiej szkoły nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” Ewa Gałązka podzieliła się doświadczeniem w zarządzaniu dużą (930 uczniów) szkołą w trudnych warunkach zmian w systemie edukacji (likwidacja gimnazjów) i braku wystarczającej ilości pomieszczeń. Biblioteka szkoły podzieliła się podręcznikami z kolegami z zagranicy.

Zdjęcie pamiątkowe z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” Ewą Gałązką (pierwsza od lewej)

W kolejnym dniu wizyty studyjnej jej uczestnicy wspólnie z Prezesem Fundacji „Wolność i Demokracja” Robertem Czyżewskim, wykładającym historię w warszawskim liceum, mieli oficjalne spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej RP (MEN). Gości powitała w najważniejszym dla nauczycieli resorcie w Polsce Beata Pietrzyk, naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MEN. Oprowadzając gości po budynku resortu Beata Pietrzyk opowiedziała o jego historii. Potem odbyła się rozmowa gości z dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN Sebastianem Kęciekiem, który podkreślał znaczenie dla kierowanego przez niego departamentu spotkań z kolegami i wymiany opiniami na temat edukacji na Białorusi, Ukrainie i w Niemczech. Dyrektor Kęciek po rozmowie nakreślił perspektywy dalszej współpracy MEN z ośrodkami edukacyjnymi w krajach, z których z wizytą do ministerstwa przybyli goście.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej

Przemawia Beata Pietrzyk, naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej MEN

W związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości w czasie pobytu w Warszawie dużo się mówiło o edukacji historycznej. Robert Czyżewski, będący wykładowcą i pasjonatem historii, podczas wycieczki po centrum Warszawy pokazał uczestnikom wizyty studyjnej niesamowite zakątki Krakowskiego Przedmieścia, opowiedział o ciekawych faktach z historii Warszawy, a pod koniec wycieczki po stolicy zrobił stażystom prawdziwy prezent – zorganizował wejście grupy na wieżę kościoła św. Anny, z której rozpościerał się fantastyczny widok na stolicę w promieniach zachodzącego słońca.

W Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń jego dyrektor Arkadiusz Walczak opowiedział o zadaniach, które realizuje placówka, pokazał jak aktualnie wyglądają prowadzone w niej szkolenia. Po odbytych w Centrum warsztatach z edukacji historycznej i niepodległościowej każdy uczestnik wizyty otrzymał od Fundacji „Wolność i Demokracja” w prezencie gry edukacyjne IPN „Polak mały” i „Kolejka”.

Podczas spotkania z dyrektorem Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Arkadiuszem Walczakiem

Dwa ostatnie dni szkoleń były poświęcone bardzo ciekawym i owocnym warsztatom z zakresu zarządzania placówką oświatową i prowadzenia ewaluacji pracy szkoły. Warsztaty poprowadzili Andrzej Pery, nauczyciel i prezes Zarządu Fundacji Périé oraz Zofia Domaradzka-Grochowalska, lider Grupy Trenerów POWER. Podczas treningów każdy uczestnik miał okazję do wyrażenia swojej opinii, nauczenia się rozwiązywania trudnych problemów, związanych z zarządzaniem szkołą. Po warsztatach wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty.

Szkolenia prowadzą Andrzej Pery i Zofia Domaradzka-Grochowalska

Dzięki organizatorom wizyty studyjnej – Fundacji „Wolność i Demokracja” grupa obejrzała spektakl pt. „Fredro dla dorosłych” w stołecznym teatrze „6. piętro”, wzięła też udział w wydarzeniu rozrywkowym i kulturalno-edukacyjnym Święto Ulicy Ząbkowskiej i Noc Pragi 2018.

Wycieczka po Krakowskim Przedmieściu

Wizyta studyjna nauczycieli z Białorusi, Ukrainy i Niemiec w Warszawie została sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP i zrealizowana przez Fundację „Wolność i Demokracja”, w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania oświatą w ramach wizyt studyjnych w Polsce oraz doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży dla nauczycieli języka polskiego”, kierowanego przez Lilię Luboniewicz z Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz Andrzeja Pery z Fundacji Périé.

Paulina Juckiewicz z Warszawy

Najnowsze komentarze

  • Proszę o informację,czy w warsztatach tych brali udział pedagodzy z polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku

  • Przyjaźń trzeba umacniać.

Skomentuj

Skip to content