HomeOświataPolska młodzież z Białorusi poznawała sekrety giełdowego biznesu

Polska młodzież z Białorusi poznawała sekrety giełdowego biznesu

Lato dla młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi to dobry okres żeby nie tylko dobrze odpocząć, ale też nauczyć się czegoś nowego. A jeśli nauka odbywa się w Polsce, jest to także świetna okazja do doskonalenia znajomości języka polskiego.

Polska młodzież z Białorusi pod dzwonem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Dzięki Związkowi Polaków na Białorusi i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie tego lata czterdziestoosobowa grupa młodzieży z Grodna, Brześcia, Oszmiany, Wołkowyska, Lidy, Mińska, Stołpc i Borysowa wraz ze swoimi nauczycielkami spędziła niezapomniany tydzień w Warszawie i odbyła kurs Szkoły Giełdowej pt. „Podstawy inwestowania na giełdzie”.

Przed wyjazdem doi Warszawy polską młodzież z Białorusi pożegnala w Grodnie osobiście prezes ZPB Andżelika Borys

Wykłady o wpływach otoczenia gospodarczego na giełdę, analizie technicznej oraz zasadach zarządzania portfelem instrumentów finansowych, funkcjonowaniu giełdy, rynku kapitałowym i instrumentach finansowych czytali najlepsi wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej (SGH): dr hab. prof. nadzw. SGH Agnieszka Alińska, dr hab. prof. SGH Krzysztof Borowski, dr Tomasz Wiśniewski, dr Tomasz Filipiak.

Dr hab. prof. nadzw. SGH Agnieszka Alińska czyta wykład o wpływie otoczenia gospodarczego na giełdę

W ramach kursu polska młodzież z Białorusi zwiedziła Centrum Pieniądza NBP, wzięła udział w konferencji, zorganizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Fundację Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. W konferencji brali udział dr Marek Dietl, prezes Zarządu GPW, Paweł Skotarek, doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Alina Bączar-Bednorz, członek Zarządu Fundacji GPW.

Podczas zwiedzania Centrum Pieniądza NBP

Konferencja miała nazwę „Twoja kariera – kierunek Polska” i jest to inicjatywa, promująca Polskę jako atrakcyjne miejsce do robienia kariery zawodowej.

W ramach wydarzenia odbyły się dyskusje i wystąpienia przedstawicieli świata biznesu oraz polityki. Konferencja była integralną częścią programu „Go4Poland – Wybierz Polskę!”, kierowanego do młodych ludzi, którzy myślą o rozpoczęciu swojej kariery w Polsce.

Podczas konferencji

Przy realizacji programu Fundacja GPW współpracuje zarówno ze środowiskiem biznesu i administracji, jak i z inicjatywami studenckimi.

Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymał certyfikat Szkoły Giełdowej i upominki od Fundacji GPW.

Polska młodzież z Białorusi z certyfikatami ukończenia kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie”

Paulina Juckiewicz

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content