HomeSpołeczeństwoObchody Święta Wojska Polskiego w Grodnie

Obchody Święta Wojska Polskiego w Grodnie

Modlitwą przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Wojskowym w Grodnie oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobach polskich żołnierzy, a także spoczywających na cmentarzu pobernardyńskim obrońców Ojczyzny, poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i innych wojnach, oddali hołd żołnierzom Wojska Polskiego Polacy Grodna w dniu Święta Wojska Polskiego.

W uroczystościach, które zakończyła Msza św. w Kościele Znalezienia Krzyża Świętego (Pobernardyńskiego), odprawiona w intencji Wojska Polskiego i jego żołnierzy, uczestniczyli działacze Związku Polaków na Białorusi z Grodna oraz przedstawiciele najwyższych władz organizacji na czele z przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB Anżeliką Orechwo i wiceprezesem Zarządu Głównego ZPB Markiem Zaniewskim. Dyplomację polską podczas uroczystości, zorganizowanych przez Związek Polaków, reprezentowała konsul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Monika Hoffa , a podczas Mszy św. do uczestników grodzieńskich obchodów 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej, której rocznice polscy żołnierze i cały Naród Polski obchodzą jako Święto Wojska Polskiego, dołączył szef polskiej placówki konsularnej w grodzie nad Niemnem – konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek.

Przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Wojskowym w Grodnie

Monika Hoffa, konsul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, składa wieniec przy Krzyżu Katyńskim

Pomnik przy kwaterze wojennej 1920 roku na cmentarzu pobernardyńskim w Grodnie

Przy kwaterze wojennej 1920 roku na cmentarzu pobernardyńskim w Grodnie

Modlitwa przy grobie Janusza Budzanowskiego młodocianego obrońcy Grodna przed Sowietami we wrześniu 1939 roku

Myslą przewodnią przemówień okolicznościowych, wygłaszanych podczas nawiedzania żołnierskich grobów oraz w trakcie kazania, wygłoszonego podczas nabożeństwa, było to, że wydarzenia, które rozegrały się pod Warszawą 15 sierpnia 1920 roku, wpisały się nie tylko do historii Polski, jako jedno z największych zwycięstw oręża polskiego, ratujących odzyskaną przez Polaków po 123 latach niewoli Państwowość i Niepodległość. Uratowanie przez Polaków dopiero co odrodzonej Ojczyzny przed bolszewicką ofensywą stało się zbawienne także dla całej cywilizacji zachodniej, która, wedle zamiarów bolszewików i ich przywódcy Włodzimierza Lenina, miała spłonąć w ogniu światowej rewolucji bolszewickiej.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content