HomeOświata„Przystanek Dwujęzyczność” wkrótce na Białorusi

„Przystanek Dwujęzyczność” wkrótce na Białorusi

Już niedługo, w dniach 26-29 sierpnia, Związek Polaków na Białorusi i Społeczne Zjednoczenie Polska Macierz Szkolna na Białorusi będą gościły w Grodnie inicjatywę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – „Przystanek Dwujęzyczność”.

 

Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (SWP) czytamy, że „Polacy na Białorusi to mniejszość narodowa stanowiąca według białoruskiego spisu powszechnego ok. 295 000 mieszkańców Republiki Białorusi. Według nieoficjalnych statystyk w granicach państwa Białoruś może mieszkać od 500 000 do 1 200 000 Polaków. Polacy są drugą po Rosjanach pod względem wielkości mniejszością narodową Białorusi”.

Dalej SWP zauważa, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dostrzega tych Rodaków. Stąd pomysł na „Przystanek Dwujęzyczność” – miejsce, gdzie wskażemy rodzicom, nauczycielom i uczniom drogę do dwujęzyczności zrównoważonej.

Inicjatorzy „Przystanka Dwujęzyczność” zwracają uwagę na to, że jest to idea, która zwraca uwagę na rozwój osoby wielojęzycznej i wielokulturowej: „To pomysł dla nauczycieli polskich, rodziców i dzieci promujący dwujęzyczność wśród Polaków na Białorusi poprzez wydarzenia kulturalne i szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowym elementem będzie także możliwość skonsultowania się rodzica dziecka z logopedą zajmującymi się na co dzień pacjentami dwujęzycznymi”-czytamy.

Na Białorusi główne wydarzenia w ramach „Przystanku Dwujęzyczność” odbędą się w Grodnie na bazie Centrum Edukacyjnego Polskiej Macierzy Szkolnej oraz na bazie Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB.

Proponujemy Państwu zapoznać się z programem białoruskiego odcinka „Przystanku Dwujęzyczność”, który został opublikowany na informacyjnej ulotce, udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”:

 Znadniemna.pl za Wspolnotapolska.org.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content