HomeOświataWeź udział w Konkursie „Polska moimi oczami”!

Weź udział w Konkursie „Polska moimi oczami”!

Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie ogłosiła Konkurs pt. „Polska moimi oczami”, adresowany do dzieci w wieku od 5 do 15 lat.

Plakat Konkursu

Organizatorzy konkursu, to fundacja, która rozpowszechnia polską edukację wśród Polaków, mieszkających poza granicami Polski. Konkurs zorganizowany został w celu promowania polskości wśród organizacji polskich i polonijnych na całym świecie. Strona konkursowa: polonia.edu.pl/polska-moimi-oczami

Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestników prac, ukazujących Polskę z ich perspektywy. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 15 lat, podzielony na dwie grupy kategorie wiekowe:

– 1 kategoria wiekowa dotyczy dzieci w wieku 5 – 9 lat,

– 2 kategoria wiekowa dotyczy dzieci w wieku 10 – 15 lat.

Zadania konkursowe podzielone są ze względu na kategorie wiekową:

1) dla 1 kategorii wiekowej zadanie polega na przygotowaniu plakatu prezentującego to, z czym Uczestnikowi konkursu kojarzy się Polska. Technika wykonanie pracy jest dowolna.

2) dla 2 kategorii wiekowej zadanie polega na wcieleniu się w rolę pracownika biura podróży i stworzeniu własnej oferty reklamującej Polskę. Przygotowana może być ona w sposób wybrany przez Uczestnika konkursu – poważny, wesoły, jak też z zastosowaniem dodatkowych atrakcji ( jak np. lot na smoku wawelskim, nauka gry hejnału na trąbce). Technika oraz forma wykonania pracy jest dowolna (np. prezentacja multimedialna, plakat z grafikami i opisem, kolaż, nagranie wideo).

Prace konkursowe należy przesłać na adres [email protected] w  terminie do 2 lipca 2018 roku. W tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu („Polska moimi oczami”), treść wiadomości powinna zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) wiek

3) kraj zamieszkania Uczestnika

4) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika (o poniższej treści):

Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika …………………. (imię i nazwisko dziecka), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie danych osobowych moich oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „Polska moimi oczami” (dalej jako „Konkurs”), w tym na publikację wizerunku dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej organizatora (https://polonia.edu.pl/) oraz na facebookowym koncie organizatora (https://pl-pl.facebook.com/FundacjaEdukacjiPolonijnej/). Zgoda ma charakter nieodpłatny i dotyczy rozpowszechnienia wizerunku mojego dziecka na wskazanych wyżej stronach internetowych, utrwalonego na fotografii cyfrowej przesłanej przeze mnie w ramach uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację zamieszczonych wraz z ogłoszeniem o Konkursie.

Nagrodą w konkursie jest roczny, darmowy dostęp do nauki w projekcie edukacyjnym Polonijka Polonijna Szkoła Podstawowa, na rok szkolny 2018/2019.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 5 lipca 2018 roku.

Sonia Horozniak, specjalista ds. Projektów w Fundacji Edukacji Polonijnej dla Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content