HomeSpołeczeństwoNowy polski ambasador rozpoczyna pracę na Białorusi

Nowy polski ambasador rozpoczyna pracę na Białorusi

Artur Michalski złożył kopie listów uwierzytelniających w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Białorusi.

Fot.:Twitter/Artur Michalski @michalski_artur

Białoruski MSZ poinformował, że minister spraw zagranicznych Uładzimir Makiej odbył spotkanie z nadzwyczajnym i pełnomocnym ambasadorem Polski na Białorusi w związku z wręczeniem kopii listów uwierzytelniających. „Podczas spotkania omówiono szerokie spectrum białorusko-polskiej współpracy, zwrócono uwagę na pozytywną dynamikę dwustronnych kontaktów politycznych i więzi parlamentarnych oraz na wzrost wymiany handlowej między obu państwami”. Resort spraw zagranicznych Białorusi poinformował również, że „strony zgodziły się z koniecznością sprzyjania dalszej poprawie klimatu zaufania i wzajemnego zrozumienia” między obu krajami.

Fot.:Twitter/Artur Michalski @michalski_artur

Nowy ambasador Polski na Białorusi ukończył Akademię Teologii Katolickiej. Wcześniej był ambasadorem Polski w Mołdawii. Pracował również w ambasadach Polski w Moskwie i Ottawie.

25 czerwca Artur Michalski weźmie udział w ceremonii złożenia listów uwierzytelniające na ręce prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Znadniemna.pl za IAR

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content