HomeOświataUczniowie żegnają się ze szkołą

Uczniowie żegnają się ze szkołą

Koncertem szkolnych talentów zakończyła 28 maja rok szkolny 2017/2018 Polska Szkoła Społeczna przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z małżonką Elżbietą, prezes ZPB Andżelika Borys oraz licznie zgromadzeni na sali nauczyciele, rodzice uczniów i sami, żegnający się ze szkołą na okres wakacji letnich uczniowie oraz tegoroczni maturzyści, opuszczający mury szkoły na zawsze.

Na program koncertu złożyły się popisy wokalne uczniów szkoły, zarówno solo jak i w zespołach, demonstracja przez nich umiejętności gry na instrumentach muzycznych, m.in. na trąbce basowej i akordeonie. Publiczność świetnie się bawiła także oglądając skecze satyryczne na temat szkolnego życia i miała chwile refleksji, słuchając w wykonaniu młodych artystów najpiękniejszych polskich wierszy.

Dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie Anżelika Orechwo, przemawiając do zgromadzonych, dziękowała uczniom za aktywny udział w szkolnych zajęciach i przedsięwzięciach pozalekcyjnych, organizowanych przez szkolną administrację. Pani dyrektor dziękowała też swoim podwładnym – nauczycielom szkoły, również tym, którzy pracują w szkole z ramienia Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy MEN RP: polonistkom Wiesławie Kozioł i Bożenie Bomanowskiej oraz nauczycielowi historii Sławomirowi Olszewskiemu. Słowa wdzięczności dla grona pedagogicznego szkoły, jej kierowniczki, a także uczniów i rodziców skierowała podczas swojego przemówienia do zgromadzonych także prezes ZPB Andżelika Borys, a konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, życząc uczniom udanych wakacji, apelował do nich, aby o szkole, sprzyjającej harmonijnemu rozwojowi osobowości i dającej możliwość pobierania wiedzy, której nie dostaliby w zwykłej szkole państwowej, opowiedzieli podczas wakacji swoim znajomym, którzy dzięki ich rekomendacjom zapisaliby się do grodzieńskiej Polskiej Szkoły Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi w przyszłym roku szkolnym.

Konsul Książek w imieniu Konsulatu Generalnego RP w Grodnie obdarował najlepszych uczniów szkoły prezentami, przydatnymi podczas wakacji. Najlepsi maturzyści otrzymali słowniki, uczniowie klas starszych – książki z polską literaturą piękną (na przypadek, jak powiedział konsul, „gdyby latem zdarzyły się deszczowe dni, które można spędzić za lekturą książki”), młodsi otrzymali piłki m.in. do gry w siatkówkę i koszykówkę, plecaki oraz inny sprzęt sportowy.

Kierownik Konsulatu Generalnego RP w Grodnie pomógł także dyrektor szkoły w rozdaniu uczniom szkoły świadectw ukończenia kolejnej klasy, a maturzystom – świadectw maturalnych.

Koncert z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie był ostatnim, ale nie jedynym przedsięwzięciem, w który uczniowie szkoły uczestniczyli przed nadejściem, wakacji.

W sobotę, 26 stycznia, uczniowie szkoły odbyli wycieczkę po miejscach polskiej pamięci narodowej znajdujących się w Grodnie i okolicy. Na Cmentarzu Garnizonowym w Grodnie młodzież zapaliła znicze przy Krzyżu Katyńskim, na Cmentarzu Pobernardyńskim pomodliła się przy grobie 13-letniego obrońcy Grodna z września 1939 roku Tadka Jasińskiego, odwiedziła też mogiłę słynnej polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej.

W Sopoćkiniach młodzi ludzie usłyszeli tragiczną historię śmierci generała Józefa Olszyny-Wilczyńskiego, a w Naumowiczach minutą ciszy uczcili pamięć pomordowanych tu ofiar nazizmu.

Sobotnią wyprawę po miejscach pamięci młodzież zakończyła nad Kanałem Augustowskim, gdzie odbył się piknik.

Uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego odbywają się w tych dniach także w innych placówkach edukacyjnych ZPB.

26 maja koncert na łonie natury przedstawili swoim nauczycielom, rodzicom, babciom i dziadkom uczniowie Szkoły Społecznej przy ZPB w Wołkowysku. – Dziękujemy nauczycielom, rodzicom, pracownikom Szkoły, za trud włożony w naukę i wychowanie naszych uczniów, a kochanym dzieciom wspaniałych wakacji – mówiła do zgromadzonych na uroczystości prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku Maria Tiszkowska.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content