HomeSpołeczeństwoKonkurs „Aktywni dla Polski!” dla młodzieży polskiej

Konkurs „Aktywni dla Polski!” dla młodzieży polskiej

Jesteś Polakiem mieszkającym na Białorusi lub Ukrainie? Masz 18-25 lat? Posiadasz Kartę Polaka? Aktywnie uczestniczysz w życiu polskiej społeczności w Twoim miejscu zamieszkania? Jesteś członkiem lub wolontariuszem organizacji działających na rzecz mniejszości Polskiej?

Zapraszamy Cię do udziału w niezwykłym projekcie, mającym za zadanie uhonorować aktywnych, młodych Polaków z Ukrainy i Białorusi oraz zaproponować cykl atrakcyjnych szkoleń pozwalających na zdobycie cennych umiejętności!

Głównym celem konkursu jest podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego osób działających na rzecz polskości prezentując modele działań, jakie stosujemy w Polsce.

Zasady konkursu:

Aby przystąpić do konkursu i mieć szansę na kilkudniowy pobyt w Lublinie oraz uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w projekcie należy:

1. Spełniać wymagania postawione w konkursie:

 • Być osobą zamieszkującą na Ukrainie lub Białorusi, uczącą się lub studiującą,
 • Wymagany wiek uczestników 18-25 lat,
 • Posiadać Kartę Polaka oraz ważny paszport,
 • Aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności polskiej w miejscu zamieszkania.

2. Wysłać na adres e-mail organizatora komplet dokumentów, obejmujący:

 • Wypełnione zgłoszenie do konkursu (załącznik do pobrania na stronie),
 • Curriculum Vitae,
 • List motywacyjny,
 • Zaświadczenia potwierdzające udział w pracach organizacji polskich działających na terenie Ukrainy lub Białorusi,

Procedura konkursowa:

 • Zgłoszenia należy przesłać na adres: [email protected] w tytule wiadomości wpisując: „Aktywni dla Polski! – zgłoszenie” do dnia 15 czerwca 2018 roku!
 • Uczestników projektu wyłoni komisja konkursowa, złożona z pracowników oraz przedstawicieli Rady Programowej RODM Lublin
 • Punkty w procedurze konkursowej będą przyznawane za:

1. Kolejność zgłoszeń
2. Poprawność merytoryczną i językową CV i listu motywacyjnego
3. Dotychczasową aktywność uczestnika w działalności na rzecz społeczności polskiej, obejmującą różne formy zaangażowania: udział w działalności organizacji polskich, chórach polskich, zespołach tanecznych itp.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17 czerwca 2018 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie? Podczas ich pobytu uczestników Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapewnia im: zakwaterowanie i wyżywienie oraz organizację specjalnego cyklu wykładów, warsztatów i seminariów, na którego harmonogram będą się składały:

 • Warsztaty z zarządzania organizacją pozarządową,
 • Kurs z podstaw fundraisingu i crowdfoundingu,
 • Warsztaty z umiejętności miękkich,
 • Warsztaty z networkingu,
 • Spotkania z działaczami organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny,
 • Spotkania z lubelskimi samorządowcami,
 • Wykłady o współczesnych stosunkach międzynarodowych i polityce zagranicznej,
 • Wykłady z historii Polski,
 • Zwiedzanie wybranych miejsc w Lublinie oraz na Lubelszczyźnie,
 • Spotkania integracyjne oraz kulturalne.

Pobyt uczestników w Lublinie planowanych jest w dniach 9 – 13 lipca 2018 roku

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: 81 721 44 50

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content