HomeHistoriaZafascynowani historią Mińska i Ziemi Mińskiej

Zafascynowani historią Mińska i Ziemi Mińskiej

Prezentacja serii tomów pt. „Wybitni Mińszczanie przełomu XIX i XX wieków”, na które złożyły się materiały międzynarodowych konferencji naukowych z lat 2004-2016, odbyła się 13 kwietnia w Muzeum „Dom Wańkowiczów” w Mińsku.

Afisz prezentacji

Prezentowane wydawnictwa, zawierają opracowania na temat mało znanej historii Mińska i okolic oraz wybitnych przedstawicieli Ziemi Mińskiej. Były one przygotowywane przez polskich i białoruskich historyków na potrzeby konferencji naukowych, odbywających się w latach 2004-2016 z inicjatywy prof. Zdzisława Juliana Winickiego z Uniwersytetu Wrocławskiego i ówczesnego dyrektora Instytutu Polskiego w Mińsku Cezarego Karpińskiego.

prof. Zdzisław Julian Winnicki, organizator i inicjator spotkań naukowców

Przed uczestnikami spotkania, którzy po brzegi wypełnili salę w Muzeum „Dom Wańkowiczów”, przemawia proboszcz Kościoła pw. św. Szymona i Heleny w Mińsku, ks. dziekan Władysław Zawalniuk

W różnych latach partnerami organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski i Instytut Polski w Mińsku spotkań naukowców były: Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksyma Tanka oraz Instytut Prawoznawstwa.

Prof. Zdzisław Julian Winnicki i prowadzący spotkanie dr Anatol Wialiki,

Celem tych spotkań było przypomnienie postaci i dorobku wybitnych mieszkańców Mińska i Mińszczyzny w tym wpływu kulturowego Polaków na tym terenie. W konferencjach brali udział znani historycy – śmietanka nauki historycznej Polski i Białorusi – Zdzisław Julian Winnicki, polski historyk, prawnik i politolog związany z Uniwersytetem Wrocławskim, autor książek „Szkice kojdanowskie”, „W Mińsku Litewskim mieście dawnej Rzeczypospolitej” i innych, profesor nauk społecznych; Zbigniew Jędrychowski, autor tomu ‘Teatra grodzieńskie 1784-1864”; Maciej Benedykt Mróz, polski historyk i politolog; profesor dr hab. Roman Stanisław Jurkowski – polski historyk, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, który obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Włodzimierz Dzienisow, główny archiwista Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi; dr Anatol Wialiki, Adam Maldzis, Iwan Sacukiewicz, Zinaida Antanowicz, Włodzimierz Lachowski, Światłana Snapkowskaja, Anatol Trafimczyk, Jazep Januszkiewicz, magistranci, aspiranci i studenci.

Przemawia dr Anatol Wialiki

Przemawia prof. Roman Jurkowski

Głos w dyskusji zabrał Włodzimierz Dzienisow, główny archiwista Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi

Pokłosiem dwunastu spotkań białoruskich i polskich historyków stało się wydanie dziesięciu pokonferencyjnych tomów, które znalazły swoje miejsca w bibliotekach Polski i Białorusi, stały się częścią wspólnej historii obu krajów. Jest to efekt pracy nie tylko historyków, ale i archeologów, muzealników, kulturologów, filologów i literatów, badaczy architektury i przedstawicieli innych dziedzin nauki. Fascynuje tematyka spotkań, która obejmowała życie religijne i kulturalne regionu, jedno ze spotkań było o I Korpusie Polskim w Mińsku, inne o wykładowcach i wychowankach Gimnazjum Mińskiego, o postaciach i roli kobiet w społecznym i kulturalnym życiu Mińska i Mińszczyzny, o ludziach kultury i sztuki, o Mińsku i Mińszczyźnie w dziełach literackich.

Kolejne spotkanie naukowców, połączone z prezentacją dorobku poprzednich, prowadził wybitny historyk Anatol Wialiki. Było ono było podsumowaniem i refleksją, przypomnieniem przeszłości i spojrzeniem w przyszłość.

Polina Juckiewicz z Mińska

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content