HomeOświataV edycja Konkursu „Mistrz Ortografii” zakończona!

V edycja Konkursu „Mistrz Ortografii” zakończona!

Rekordową liczbę uczestników – ponad 150 młodych ludzi, uczących się języka polskiego – zgromadziła tegoroczna V edycja dorocznego Republikańskiego Konkursu „Mistrz Ortografii”, organizowanego przez Związek Polaków na Białorusi we współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Uniwersytetem Humanistyczno- Przyrodniczym w Siedlcach przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Grodnie i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Uczestnicy i organizatorzy Konkursu „Mistrz Ortografii 2018” z wysokimi gośćmi

O główną nagrodę Konkursu – miejsce w składzie delegacji, która w lipcu odwiedzi Pałac Prezydencki w Warszawie i spotka się  z Pierwszą Damą RP Agatą Kornhauser-Dudą – rywalizowali 15 kwietnia w Grodnie młodzi ludzie, uczący się języka polskiego w Szkołach Polskich w Grodnie i Wołkowysku, a także  w ośrodkach edukacyjnych Grodna, Mińska, Brześcia, Mohylewa, Baranowicz, Lidy, Wołkowyska, Brasławia i innych miejscowości.

Prezes ZPB Andżelika Borys ogłasza rozpoczęcie Konkursu

Zadaniem konkursowym było napisanie dyktanda, którego tekst na potrzeby Republikańskiego Konkursu „Mistrz Ortografii 2018” przygotowała dr Barbara Stelingowska z Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Siedlcach.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy Konkursu zostali podzieleni na dwie grupy:  uczniowie klas od 6 do 8 oraz starszoklasiści, czyli młodzież, uczęszczająca do klas od 9 do 11.

Jurorki Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (przewodnicząca Jury) i dr Barbara Olech z Uniwersytetu w Białymstoku, a także konsul RP Andrzej Raczkowski z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, witają uczestników Konkursu

W obu grupach wiekowych Jury na czele z prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anną Kietlińską przyznało miejsca od pierwszego do trzeciego oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach:

  1. Szkoły z polskim językiem wykładowym oraz klasy z językiem polskim nauczanym jako przedmiot;
  2. Szkoły społeczne, parafialne i kółka języka polskiego – tzw. fakultatywy.

Podział na grupy wiekowe

Tekst dyktanda dla młodszej grupy wiekowej czyta dr Barbara Olech

W pierwszej kategorii konkursowej laureatami Konkursu „Mistrz Ortografii” w młodszej grupie wiekowej zostali:

I miejsce i tytuł „Mistrz Ortografii 2018” zdobyli ex aequo dwaj uczniowie Polskiej Szkoły w Grodnie – Stanisław Popko i Bogdan Kiewlak;

II miejsce ex aequo otrzymały uczennice tejże instytucji oświatowej – Olga Romańczuk i Daria Nagat;

III miejsce zostało przyznane także dwóm uczennicom Polskiej Szkoły w Grodnie – Weronice Trosko i Wioletcie Zaniewskiej.

Wyróżnienia w tej kategorii konkursowej otrzymały: Paulina Kłunejko (Polska Szkoła w Wołkowysku), Wirsawia Trejgis (Polska Szkoła w Wołkowysku) oraz Arina Milko (Polska Szkoła w Grodnie).

Wśród uczniów szkół społecznych, parafialnych i kółek języka polskiego w młodszej grupie wiekowej I miejsce i tytuł „Mistrz Ortografii 2018” zdobyła Weronika Szepielewicz z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie.

Na II miejscu uplasowała się jej koleżanka z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie Milena Prokopienko.

Miejsce III zostało przyznane ex aequo dwom uczennicom Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach Wioletcie Żukowskiej oraz Alinie Burec.

Wyróżnionych w tej kategorii okazało się siedmiu uczestników Konkursu: Barbara Ostrowska (Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach), Paulina Nowicka (Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach), Ksenia Gulaj (Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Grodnie), Daniel Michałowicz (Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie), Nikita Michałowicz (Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie), Nadzieja Glińska (Szkoła Średnia nr 2 w Mohylewie) oraz Tatiana Sazon (Liceum Społeczne im. E. Orzeszkowej przy ZS „Polska Macierz Szkolna”).

Anna Kietlińska czyta tekst dyktanda dla starszej grupy wiekowej

Pracują starsi konkursanci

Wśród młodzieży, uczącej się w klasach od 9 do 11 szkół z polskim językiem wykładowym, I miejsce i tytuły „Mistrz Ortografii 2018” przyznano ex aequo uczennicom Polskich Szkół – Darii Predko z Wołkowyska oraz Ewelinie Bondarenko z Grodna.

Jury w tej kategorii konkursowej przyznało także dwa II miejsca: Teresie Romańczuk z Polskiej Szkoły w Grodnie oraz Alicji Zielińskiej z Polskiej Szkoły w Wołkowysku.

Na miejscu III uplasował się w tej kategorii uczeń Polskiej Szkoły w Grodnie Robert Tawrel.

Troje uczniów Polskiej Szkoły w Grodnie w starszej grupie wiekowej otrzymało od Jury Dyplomy z wyróżnieniem. Są to: Karina Sajko, Jana Markielewicz oraz Arseniusz Radkiewicz.

Następująco wyglądają wyniki rywalizacji w starszej grupie wiekowej wśród uczniów szkół społecznych, parafialnych i kółek języka polskiego:

I miejsce i tytuł „Mistrz Ortografii 2018” zdobyła Diana Gołubicka ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach;

II miejsce przyznano Władysławowi Aleszczykowi z Gimnazjum nr 2 w Grodnie;

III miejsce ex aequo zdobyły: Paulina Żukowska ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach oraz Aleksandra Sciepancowa z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie.

W tej kategorii konkursowej Jury przyznało siedem Dyplomów z wyróżnieniem. Otrzymali je: Roman Aleszczyk (Szkoła Średnia nr 23 w Grodnie), Diana Krumpan (Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie), Nikita Jakusz (Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Brześciu), Maria Szymanowska (Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Grodnie), Wiktoria Stryżko (Szkoła Średnia nr 1 w Brasławiu), Elżbieta Stasiuk Gimnazjum nr 1 w Grodnie) oraz Julia Orech (Szkoła Średnia nr 2 w Mohylewie).

Pracuje Jury Konkursu

Prace konkursowe sprawdzają dr Barbara Olech i red. Andrzej Pisalnik

Pracę konkursową sprawdza nauczycielka języka polskiego w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie mgr Danuta Karpowicz

Wszyscy uczestnicy Konkursu „Mistrz Ortografii 2018” otrzymali od organizatorów także Dyplomy uczestnictwa oraz upominki.

Wręczenie Dyplomów uczestnictwa i upominków

Uroczyste podsumowanie Konkursu „Mistrz Ortografii 2018” zaszczyciła obecnością przebywająca z wizytą w Grodnie Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, z którą do sali aktowej ZPB przybyli: konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z małżonką Elżbietą oraz radca Ambasady RP w Mińsku Marcin Wojciechowski.

Prezes ZPB Andżelika Borys ogłasza przybycie na uroczystość podsumowania Konkursu „Mistrz Ortografii 2018” wysokich gości

Uroczystość podsumowania Konkursu zaszczycili obecnością (od prawej): Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek i radca Ambasady RP w Mińsku Marcin Wojciechowski

Witając wysokich gości organizator Konkursu „Mistrz Ortografii 2018” prezes ZPB Andżelika Borys zaznaczyła, że przeprowadzenie tak dużych przedsięwzięć oświatowych, jakim jest konkurs ortograficzny, gromadzący dzieci i młodzież uczącą się języka polskiego z całej Białorusi, nie byłoby możliwe bez pomocy płynącej z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz bez wsparcia ze strony pracujących na Białorusi polskich dyplomatów.

Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc wita uczestników i organizatorów Konkursu „Mistrz Ortografii 2018”

Dyplom wręcza Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc

Laureaci Konkursu

Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, ciepło witając zgromadzonych na sali uczestników i organizatorów Konkursu, podkreśliła z kolei, że płynąca z Polski pomoc byłaby bezużyteczna, gdyby Polacy na Białorusi nie chcieli uczyć się języka ojczystego. – Wasza tak liczna tutaj obecność jest najlepszym potwierdzeniem tego, że ta pomoc trafia we właściwe ręce i jest należycie wykorzystywana – mówiła Maria Koc, dziękując Andżelice Borys i Związkowi Polaków na Białorusi za organizację Konkursu „Mistrz Ortografii”, w którym każdego roku biorą udział  uczniowie tak wielu ośrodków edukacji, działających w różnych zakątkach Białorusi. Wicemarszałek Senatu RP ujawniła, że rozmawiała o problemach polskiej oświaty z władzami obwodu grodzieńskiego. – Zdaję sobie sprawę z tego, jakie trudności musicie pokonywać, organizując na Białorusi naukę języka polskiego – mówiła, zwracając się do prezes Andżeliki Borys i nauczycieli języka polskiego, towarzyszących uczniom, biorącym udział w konkursie ortograficznym. Zwracając się do młodzieży Maria Koc oświadczyła, że każdy, kto przystąpił do konkursu powinien się czuć mistrzem polskiej ortografii. – Język polski wcale nie jest przecież łatwy i my, dorośli, doskonale o tym wiemy, gdyż czasem sami popełniamy błędy ortograficzne. Tym większej pochwały zasługujecie wy, młodzi ludzie, uczący się języka polskiego tutaj na Białorusi! – oświadczyła Maria Koc.

Po rozdaniu Dyplomów i tytułów „Mistrz Ortografii 2018” laureaci i uczestnicy Konkursu z radością  pozowali do zdjęć z organizatorami zmagań z polską ortografią i wysokimi gośćmi.

 Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Daria Predko – uczennica Polskiej Szkoly w Wołkowysku

  • Przepraszam,ale moje nazwisko jest napisane nieprawidłowo,jestem GołubicKa (nie GołubicHa).??

  • Witam,

    jak się nazywa ta dziewczyna, laureatka konkursu, która na zdjęciu jest w czerwonej sukience ?

    https://pbs.twimg.com/media/DhWgiAUWAAErFrh.jpg

Skomentuj

Skip to content