HomeSpołeczeństwoPodsumowanie wielkanocnej akcji „Polacy Kresowym Straceńcom” w Lidzie

Podsumowanie wielkanocnej akcji „Polacy Kresowym Straceńcom” w Lidzie

Uroczystą galą podsumowano 25 marca w Lidzie tegoroczną wielkanocną akcję Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej „Polacy Kresowym Straceńcom”, realizowaną na Białorusi we współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi.

Akcja „Polacy Kresowym Straceńcom” polega na zbieraniu pod auspicjami Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w całej Polsce paczek żywnościowych, mających wesprzeć Polaków, mieszkających za wschodnią granicą Polski. Paczki, trafiają przede wszystkim do rodzin żołnierzy Armii Krajowej oraz do potrzebujących wsparcia materialnego rodzin polskich. Na Białorusi partnerem organizatora akcji, organizowanej w Polsce przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej jest Związek Polaków na Białorusi. Najwięcej kombatantów Armii Krajowej na Białorusi mieszka w Lidzie i jej okolicach, a strukturą ZPB, najprężniej współpracującą ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej przy dystrybucji pomocy ofiarowanej przez rodaków w Polsce rodakom na Białorusi, jest Oddział ZPB w Lidzie. Wybór Lidy na miejsce podsumowania białoruskiego wymiaru tegorocznej akcji „Polacy Kresowym Straceńcom” nie był przypadkowy.

Zaproszenie gospodyni uroczystości – prezes Oddziału ZPB w Lidzie Ireny Biernackiej – przyjęli liczni goście. Ogółem na galę stawiło się ponad trzysta Polaków z Lidy i okolic, a także z oddziałów ZPB, działających w innych miejscowościach, które swoim zasięgiem objęła tegoroczna wielkanocna akcja „Polacy Kresowym Straceńcom”. Byli to prezesi oddziałów i działacze ZPB z Grodna, Brześcia, Wołkowyska, Szczuczyna, Werenowa, Radunia, Rosi, Zelwy, Żołudka i innych miejscowości.

Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi

Irena Biernacka, członkini Zarządu Głównego ZPB, prezes Oddziału ZPB w Lidzie

Płk Weronika Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB

Na galę przybył też w pełnym składzie Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi na czele z Andżeliką Borys. Obecna była reprezentacja działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na czele z płk Weroniką Sebastianowicz. Zaproszenie na uroczystość przyjęli także lidzcy księża katoliccy, a proboszcz lidzkiej Fary ks. Włodzimierz Hulaj pobłogosławił zgromadzonych, przypominając, że podsumowanie dobroczynnej akcji odbywa się w inaugurującą Wielki Tydzień Niedzielę Palmową.

Proboszcz lidzkiej Fary ks. Włodzimierz Hulaj

Na galę z powodu odmowy wydania wiz białoruskich przez Ambasadę Republiki Białorusi w Warszawie nie mogła przybyć kilkunastoosobowa delegacja na czele z prezesem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Arturem Kondratem i koordynatorką zbiórki darów Moniką Brzezińską. Reprezentowała ich na uroczystości w Lidzie wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Grażyna Złocka–Korzeniewska, będąca także dyrektorem Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia.

Grażyna Złocka–Korzeniewska, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Przemawiając w imieniu nieobecnych kolegów Grażyna Złocka–Korzeniewska mówiła o tym, jak ważne znaczenie dla mieszkających w Polsce rodaków ma utrzymywanie więzi z Polakami, którzy mieszkają za wschodnią granicą Polski na jej dawnych Kresach. Reprezentantka Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej opowiedziała, że odczuwa z Kresami i mieszkającymi tu Polakami szczególną więź, gdyż jej ojciec, znany przedwojenny muzyk Kazimierz Złocki, urodził się w Grodnie i w Grodnie wstąpił do Armii Krajowej, w której szeregach walczył o wolną Polskę.

Pozdrowienia od Artura Kondrata, prezesa Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Pozdrowienia od Moniki Brzezińskiej ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Grażyna Złocka–Korzeniewska, opowiadając jak jej koledzy z Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej chcieli wspólnie z Polakami na Białorusi obchodzić zakończenie udanie przeprowadzonej zbiórki darów wielkanocnych, ogłosiła, że mimo czynionych przeszkód i nieobecności w Lidzie – także oni powitają obecnych na gali rodaków. Chwilę później na ekranie rzeczywiście puszczono nagrania wideo, z życzeniami wielkanocnymi od Artura Kondrata i Moniki Brzezińskiej. Wyświetlono też kilkuminutowy film o przedsięwzięciach, przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej wspólnie z Polakami, mieszkającymi na Grodzieńszczyźnie.

Po zakończeniu okolicznościowych przemówień i nostalgicznej dygresji filmowej Grażyna Złocka-Korzeniewska poprosiła płk Weronikę Sebastianowicz do wspólnego wykonania miłej misji – wręczenia prezes ZPB Andżelice Borys nadawanego przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej odznaczenia – „Krzyża Pamięci Armii Krajowej” z Legitymacją nr 40, podpisaną przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia w dniu 3 marca 2018 roku.

Andżelika Borys, Grażyna Złocka-Korzeniewska i płk Weronika Sabastianowicz

Płk Weronika Sebastianowicz wręcza odznaczenie Andżelice Borys

Andżelika Borys, przyjmując wysokie wyróżnienie ogłosiła, że traktuje je jako wyróżnienie, dla całego ZPB, który pielęgnuje pamięć o żołnierzach AK, przekazując ją młodemu pokoleniu mieszkających na Białorusi Polaków.

Grażyna Złocka–Korzeniewska wręcza Dyplom Uznania Irenie Biernackiej

Dyplomem Uznania Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej uhonorowało prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irenę Biernacką. W laudacji, wygłoszonej na jej cześć, Grażyna Złocka–Korzeniewska podkreśliła ofiarność polskiej działaczki z Lidy. – Jeszcze wczoraj, mimo tego, że pani Irena miała urodziny, do późnego wieczora pomagała ona nam rozwozić paczki kombatantom, oraz potrzebującym rodzinom polskim – mówiła wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Prezes ZPB Andżelika Borys składa życzenia urodzinowe Irenie Biernackiej

Niezwykle wysoko współpracę ZPB ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej ocenił w swoim przemówieniu konsul RP Andrzej Raczkowski. – Takie przedsięwzięcia, jak to, z którego powodu tutaj jesteśmy, są najlepszym dowodem na prawdziwość tezy, że Polacy w Ojczyźnie nie zapomnieli o rodakach, którzy pozostali na Kresach – powiedział dyplomata.

Przemawia Andrzej Raczkowski, konsul RP

Po zakończeniu okolicznościowych przemówień, gospodyni gali zaprosiła obecnych na sali do obejrzenia i wysłuchania okolicznościowego koncertu, który składał się z dwóch części. W pierwszej wystąpili uczący się języka polskiego uczniowie Szkoły Społecznej przy ZPB w Lidzie, a w drugiej – dorośli artyści, między innymi działający przy Oddziale ZPB w Lidzie zespół wokalny „Lidziejka” oraz orkiestra estradowa pod batutą znanego lidzkiego muzyka Stanisława Knutowicza. W swoim repertuarze artyści orkiestry i współpracujący z nią wokaliści, mają piosenki, należące do kanonu polskiej i białoruskiej muzyki estradowej.

Irena Biernacka przedstawia Stanisława Knutowicza, kierownika orkiestry estradowej z Lidy

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Pozdrawiam wszystkich myślących po polsku. Piękna działalność. Szkoda, że władze Polski słabo wspierają Polonię.

  • Kazimierz Choder wspaniały w kontuszu !

Skomentuj

Skip to content