HomeOświataLetnie kursy języka i kultury polskiej 2018 dla studentów spoza Polski

Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 dla studentów spoza Polski

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w 15 marca został ogłoszony nabór wniosków w programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018.
Celem programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej poprzez umożliwienie zagranicznym studentom bezpłatnego udziału w trzy- i czterotygodniowych kursach wakacyjnych organizowanych w Polsce.

Program kierowany jest do osób uczących się języka polskiego jako obcego, a także do tych, które dopiero planują rozpocząć naukę. Program obejmujący naukę języka, wycieczki oraz wykłady dotyczące historii i kultury polskiej ma służyć zachęceniu zagranicznych studentów do kontynuowania nauki języka polskiego po powrocie do swoich uczelni, a także do rozpoczęcia studiów w Polsce. Dzięki uczestnictwu w kursie obcokrajowcy mogą podnieść swoje kompetencje językowe, a także lepiej poznać Polskę i jej mieszkańców oraz spotkać innych studentów z całego świata, zainteresowanych językiem i kulturą polską.

Zasady rekrutacji uczestników programu Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018, którego Regulamin wraz z ogłoszeniem o naborze zostały zamieszczone na stronie:

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/szkoly-letnie-jezyka-i-kultury-polskiej

https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/summer-schools-of-the-polish-language-and-culture (wersja angielska).

O udział w programie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy złożą wniosek w systemie teleinformatycznym NAWA i spełnią łącznie następujące kryteria:

·                     są studentami zagranicznych uczelni;

·                     nie mają polskiego obywatelstwa;

·                     nie studiują w Polsce w roku akademickim 2017/2018;

·                     uczą się języka polskiego lub znają język angielski na poziomie min. B1.

Terminy kursów: 1-22 lipca, 1-29 lipca, 1-22 sierpnia i 1-29 sierpnia 2018 r.

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę uczestników z poszczególnych krajów; każda osoba spełniająca ww. kryteria może składać wniosek o udział w programie. Wnioski można składać od 15 marca do 15 kwietnia, a o udziale wnioskodawcy w Letnich kursach decydować będzie miejsce na liście rankingowej wynikające z liczby uzyskanych punktów w trakcie oceny merytorycznej – zgodnie z kryteriami sformułowanymi w Regulaminie.

Znadniemna.pl za minsk.msz.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content