HomeOświataII edycja konkursu „Śladami Polaków w…”

II edycja konkursu „Śladami Polaków w…”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP już po raz drugi zaprasza Państwa do udziału w konkursie „Śladami Polaków w…”. Tym razem udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół polskich spoza Polski i polonijnych z całego świata!

ODN SWP pragnie realizować cel, jakim jest popularyzacja wiedzy o Polsce wśród uczniów szkół polonijnych. Formą realizacji będą tu wycieczki i programy edukacyjne poprzedzane projektami i konkursami pod wspólna nazwą: „Śladami Polaków w…” organizowane w krajach zamieszkania oraz ich zwieńczenie – pobyt edukacyjny w Polsce. Propagowanie wiedzy o Polsce i Polakach w dziejach Europy, ale także o Polsce współczesnej, wydaje nam się nie do przecenienia, jeśli chodzi o budowanie tożsamości i więzi uczniów z krajem pochodzenia ich rodziców i dziadków, a ponadto ma doskonałe znaczenie w zakresie motywowania uczniów do uczęszczania i kontynuowania nauki w szkole polonijnej.

Konkurs składa się z kilku etapów:

 1. Uczniowie przygotowują prace plastyczne/literackie/inne na temat miejsc lub postaci związanych z Polską oraz ich krajem zamieszkania.
 2. Nauczyciel zbiera wszystkie prace w szkole i wysyła zbiorową paczkę oraz skany/zdjęcia poszczególnych prac do ODN SWP.
 3. Komisja konkursowa wybiera najlepsze prace z grupy starszej i najlepsze prace z grupy młodszej.
 4. Autorzy najlepszych prac z grupy młodszej otrzymują nagrody rzeczowe.
 5. Nagrodą dla Autorów najlepszych prac z grupy starszej jest zaproszenie na finał projektu w Warszawie, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne oraz turystyczno – krajoznawcze.
 6. Dodatkowo w dniach 1.09 – 15.11.2018 w poszczególnych krajach nauczyciele realizują program edukacyjny poświęcony postaciom lub/i miejscom związanym z Polską i krajem zamieszkania. W ramach projektu edukacyjnego mogą odbywać się wycieczki do szkół polonica.

Celami projektu są:

 • Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia oraz stymulowanie pracowitości i wytrwałości uczniów;
 • Budowanie więzi z Polską uczniów polonijnych;
 • Poczucie tożsamości narodowej u uczniów poprzez pokazanie im miejsc związanych z Polską w kraju zamieszkania;
 • Integracja oraz inicjowanie i wspieranie aktywnego kontaktu młodzieży polonijnej z rówieśnikami z Polski;
 • Nauka oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz asymilacja językowo-kulturowa;
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej nauczycieli.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli. Nagrodą jest kilkudniowy przyjazd do Warszawy oraz atrakcyjne programy edukacyjne w Państwa krajach zamieszkania.

Regulamin Konkursu Śladami Polaków w 2018
Załącznik-nr-1
Załącznik-nr-2
Załącznik-nr-3
Załącznik-nr-4
Załącznik-nr-5

Znadniemna.pl za odnswp.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content