HomeSpołeczeństwoApel Polonii i Polaków, mieszkających poza granicami Polski

Apel Polonii i Polaków, mieszkających poza granicami Polski

W dniu 2 marca, podczas obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, które odbywały się na Zamku Królewskim na Wawelu, przedstawiciele biorących udział w obchodach organizacji polonijnych, w tym prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, podpisali Apel Polaków – jak to sami określili – „przedstawicieli tej części narodu, która żyje poza granicami Polski”. Podpisany dokument złożono na ręce obecnych na obchodach przedstawicieli Senatu RP.

Niżej zamieszczamy treść Apelu Polaków:

Apel

Apel

W odpowiedzi na apel Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Stanisława Karczewskiego, wystosowany do Polonii, my – przedstawiciele tej części narodu, która żyje poza granicami Polski – zgromadzeni na Wawelu, w miejscu, gdzie bije serce naszego narodu, gdzie znaleźli miejsce swego wiecznego spoczynku władcy i twórcy wielkości Rzeczypospolitej, zwracamy się do wszystkich rozsianych po świecie rodaków, aby w roku obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości dołożyli sił i starań, by był to czas wielkiego święta, przywołującego pamięć o dniach powrotu pomiędzy wolne i samostanowiące narody i ludziach, dzięki którym Polska, jako suwerenny byt państwowy, zaistniała na mapie świata.

Pragniemy, aby każdy z nas był ambasadorem broniącym jej dobrego imienia i głoszącym prawdę o wspaniałej historii Rzeczpospolitej – wspólnym domu wielu kultur i religii, w którym wolność wyznania, demokracja i niezawisłe sądy panowały wówczas, gdy Europa pogrążała się w absolutyzmie.

Głęboko wierzymy, że dzięki temu każdego Polaka żyjącego za granicą silniejsze więzy połączą ze wspólnotą budującą Polskę taką, jaką wymarzyli nasi przodkowie – wolną, podmiotową, sprawiedliwą i bezpieczną, wyrastającą z chrześcijańskich fundamentów Europy.

Apelujemy do wszystkich Polaków, aby pamiętali, że naszym wspólnym narodowym dziedzictwem – obecnym we wszystkich epokach niełatwej polskiej historii – było, jest i będzie umiłowanie wolności.

Sygnatariusze Apelu Polaków

Podpis pod Apelem składa Andżelika Borys, prezes ZPB

Sygnatariusze Apelu Polaków:

Tadeusz Pilat – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych,
Teresa Berezowski – Rada Polonii Świata,
Frank Spula – Kongres Polonii Amerykańskiej,
Bożena Kamiński – Kongres Polonii Amerykańskiej,
Jolanta Tatara – Kongres Oświaty Polonijnej,
Waldemar Tomaszewski – Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin,
Emilia Chmielowa – Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
Andżelika Borys – Związek Polaków na Białorusi.

 Znadniemna.pl za wspolnotapolska.org.pl

Najnowsze komentarze

  • Dziękuję. 3

Skomentuj

Skip to content