HomeSpołeczeństwoWesprzyjmy naszych braci na Litwie!

Wesprzyjmy naszych braci na Litwie!

Szanowni Czytelnicy Znadniemna.pl!

Ilustracja z portalu Kresy24.pl

Ilustracja z portalu Kresy24.pl

Środowiska polonijne oraz Rodacy w Polsce z niepokojem obserwują represyjną politykę władz Republiki Litewskiej wobec mniejszości polskiej na Litwie.

Ostatnio litewskie sądy, naśladując swoją brutalnością białoruski reżim, zaczęły wymierzać olbrzymie kary finansowe za wywieszanie dwujęzycznych tablic z nazwami ulic, do czego – zgodnie ze standardami europejskimi – każda mniejszość ma święte prawo.

Jako portal mniejszości polskiej na Białorusi nie możemy pozostać obojętni na prześladowania naszych sąsiadów i braci – Rodaków na Wileńszczyźnie.

Wykazując solidarność z naszymi braćmi na Wileńszczyźnie i protestując przeciwko litewskiej szowinistycznej samowoli, pragniemy opublikować apel o pomoc wystosowany przez mera Rejonu Solecznickiego na Litwie, Zdzisława Palewicza.

Apelujemy do naszych czytelników na Białorusi, w Polsce i na całym świecie: wspomóżmy Polaków na Litwie w trudnej dla nich chwili zarówno naszym protestem jak i przynajmniej drobną kwotą, aby mogli pokryć nałożone na nich kary.

Fragment apelu mera Rejonu Solecznickiego:

Szanowni Przyjaciele!

Dzisiaj, gdy Polacy na Litwie spotykają się z naciskiem i przejawami otwartej dyskryminacji, zwracamy się z prośbą o wsparcie moralne i materialne. Trwająca od wielu lat walka z polskimi nazwami ulic na Wileńszczyźnie osiągnęła swoje apogeum. W dn. 23 grudnia 2013 roku Wileński Sąd Okręgowy wydał orzeczenie, na mocy którego dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Bolesław Daszkiewicz został ukarany grzywną w wysokości blisko 45 tys. litów (ok. 14 tys. euro). Na wykonanie orzeczenia sądu dyrektorowi został wyznaczony termin jednego miesiąca.

W toku pięciu lat toczących się procesów sądowych o polskie tablice dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Bolesław Daszkiewicz był już dziesięć razy karany mandatami. Na mocy obecnego orzeczenia sądu, które jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu, Samorząd Rejonu Solecznickiego został zobowiązany do usunięcia tablic z dwujęzycznymi nazwami ulic w Koleśnikach, Ejszyszkach, Dajnowie, Jaszunach, Turgielach, Podborzu, Białej Wace i innych miejscowościach, gdzie 80 proc. mieszkańców stanowią Polacy. Zgodnie z orzeczeniem sądu, dwujęzyczne tablice z nazwami ulic są niezgodne z prawem.

Założenia ustawy o mniejszościach narodowych, prawomocnej do 2010 roku, przewidywały na terytoriach zamieszkałych przez mniejszości narodowe umieszczanie napisów informacyjnych w językach narodowych (obok języka litewskiego). Wtedy tablice te zostały umieszczone legalnie. Zgodnie z konwencją ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, którą Litwa podpisała i ratyfikowała, można używać podwójnych napisów w skupiskach zwarcie zamieszkanych przez mniejszości narodowe. Tymczasem litewskie sądy nie chcą ustosunkować się do tego dokumentu. Ponadto litewskie ustawodawstwo nie przewiduje trybu usunięcia tablic będących własnością prywatną z prywatnych domów. Dyrektor administracji nie dysponuje narzędziami do wyegzekwowania od mieszkańców usunięcia tablic z prywatnych posesji, wykonanych za pieniądze ich właścicieli. Polscy mieszkańcy odmawiają usunięcia tablic ze swoich domów.

Kary za używanie swego języka ojczystego przez mniejszość polską w rejonie, gdzie stanowi ona prawie 80 proc. mieszkańców, choć nakładane na dyrektora administracji samorządu, nie mogą być pokryte z budżetu rejonu. Dotychczasowe kary dyrektor Bolesław Daszkiewicz od 2008 roku pokrywał z własnych środków. Dotychczas stanowiły one od kilkuset do tysiąca litów. Teraz wzrosły do kilkudziesięciu tysięcy. W listopadzie ubiegłego roku członkowie Solecznickiego i Wileńskiego Rejonowych Oddziałów Związku Polaków na Litwie dążąc do udzielenia symbolicznego wsparcia dla osób karanych za dwujęzyczne napisy, postanowili ogłosić zbiórkę pieniędzy wśród ludzi dobrej woli i założyli w tym celu specjalne konto bankowe, na które każdy kto solidaryzuje się z osobami karanymi za dwujęzyczne tablice może przekazywać wsparcie w litach, złotych, euro lub dolarach amerykańskich. Licząc na Państwa solidarność i zrozumienie determinacji Polaków na Litwie w obronie prawa do języka ojczystego, podajemy numer tego konta:

Solecznicki Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie

Regon 293279770

Konto: Bank DNB” Lietuva, NIP 40100

Rachunek: LT43401004440036057

z dopiskiem: „SOLIDARNOŚĆ”.

 

W sytuacji, kiedy społeczność polska na Litwie pilnie potrzebuje wsparcia zarówno moralnego, jak finansowego, w sposób szczególny liczymy na pomoc naszych Przyjaciół w Polsce, partnerów z zaprzyjaźnionych samorządów, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, osób prywatnych. Prosimy o wyrażenie protestu poprzez poinformowanie za pośrednictwem waszych senatorów, posłów na Sejm i posłów do Parlamentu Europejskiego opinii publicznej Polski i Europy o stałym łamaniu praw mniejszości polskiej na Litwie.

Polskości z naszych serc nikt nie wyrwie!

Z poważaniem,

Mer Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Proszę podać pełne dane do przelewu zagranicznego.Do takiego przelewu niezbędny jest np. rachunek bankowy IBAN, kod SWIFT banku, dane adresowe.To ułatwi dokonywanie wpłat.

Skomentuj

Skip to content