HomeOświataPolska młodzież z obwodu brzeskiego z nagrodami konkursu „Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”

Polska młodzież z obwodu brzeskiego z nagrodami konkursu „Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”

Pięć cennych nagród z piętnastu, rozgrywanych w Konkursie fotograficznym pt. „Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś” przeprowadzonym przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, zdobyli uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu i Ośrodka Nauczania Języka Polskiego w Peliszczach. Jeszcze kilku uczestników z Białorusi otrzymało wyróżnienia, dyplomy i nagrody książkowe.

Zwycięska praca pt. „Pałac Sapiehów w Różanie” Darii Korneluk z PSS im. I. Domeyki w Brześciu, fot.: polesie.org

Konkurs został przeprowadzony w drugiej połowie 2017 roku i był skierowany do dzieci i młodzieży polskiej na Białorusi, Ukrainie, Litwie i Łotwie.

Ogółem na konkurs wpłynęło 158 prac. Z Białorusi udział w konkursie brali uczniowie działających przy ZPB: Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu,  Ośrodka Nauczania Języka Polskiego w Peliszczach. Oba ośrodki mogą się pochwalić tym, że prace ich wychowanków zostały odznaczone premiowanymi miejscami przez jury konkursu.

Oto nazwiska laureatów z Białorusi:

I miejsce (z dwóch przyznanych) i nagroda w postaci aparatu fotograficznego za pracę „Pałac Sapiehów w Różanie” – Daria Korneluk (PSS im. I.Domeyki);

II miejsce (z trzech przyznanych) i nagroda w postaci tabletu oraz albumu za pracę „Chwała na wysokości, a pokój na ziemi” – Dominika Pilipczuk (PSS im. I.Domeyki);

III miejsce (z trzech przyznanych) i nagrody w postaci tabletów – Dominika Pilipczuk (PSS im. I.Domeyki) za pracę „Jesienne spojrzenie. Dworek Mickiewiczów” oraz Karolina Mickiewicz (Ośrodek Nauczania Języka Polskiego w Peliszczach) za pracę „Wieża w Kamieńcu”;

Poza tym jury nagrodziło albumami siedmiu zdobywców IV miejsc, w tym Aleksandrę Igumnową (PSS im. I.Domeyki) za pracę „Pałac Pusłowskich”.

Uczestnicy konkursu z Białorusi znaleźli także wśród trzydziestu wyróżnionych i nagrodzonych dyplomami oraz książkami o tematyce fotograficznej. Są to:
Alina Lewkowicz (Brześć) za pracę „Góra zamkowa w Nowogródku”;
Helena Lickiewicz (Prużana) za pracę „Pałac Szwykowskich”
Marina Gołod (Peliszcze) za pracę „Mereczowszczyzna”;
Karolina Mickiewicz (Peliszcze) za pracę „Grób Franciszka Karpińskiego”.

Laureaci konkursu mogli wykonać swoje prace konkursowe dzięki wsparciu Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZPB, który organizował dla nich wyjazdy plenerowo-fotograficzne do zabytkowych miejsc na terenie Białorusi, utrwalonych na rysunkach Napoleona Ordy. W trakcie tych wypraw uczniowie zwiedzili w obwodach brzeskim i grodzieńskim następujące miejscowości: Iszkołdź , Zaosie, Nowogródek, Słonim, Rożana, Kosów, Łyskowo, Prużana i Kamieniec.

Gratulujemy laureatom!

Znadniemna.pl na podstawie Polesie.org

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content