HomeHistoriaObchody 155. rocznicy powstania styczniowego w ZPB

Obchody 155. rocznicy powstania styczniowego w ZPB

Nawiedzanie miejsc pamięci, przypominających o największym i najdłuższym polskim powstaniu narodowym, przypominanie sylwetek bohaterów powstania podczas spotkań przy miejscach ich pochówku bądź egzekucji, prelekcje historyków – cały szereg przedsięwzięć zorganizował Związek Polaków na Białorusi z okazji 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

22 stycznia, w parku miejskim Lidy, przy grobie legendarnego bohatera i męczennika powstania styczniowego – proboszcza z Iszczołny ks. Adama Falkowskiego, który został stracony przez carskich kozaków za odczytanie Manifestu Powstania z ambony kościoła – zgromadziła się kilkudziesięcioosobowa grupa Polaków Lidy. Zebrali się w rocznicę wybuchu powstania, żeby oddać hołd swojemu ziomkowi – legendarnemu duchownemu i patriocie, a w jego osobie – także wszystkim uczestnikom największego i najdłuższego polskiego zrywu narodowego pod zaborami.

Przy mogile ks. Falkowskiego jego postać przybliżył zgromadzonym jeden z najbardziej zasłużonych działaczy ZPB w Lidzie, krajoznawca Aleksander Siemionow.

W dniu 23 stycznia rozsiane po Grodzieńszczyźnie mogiły powstańców, nawiedziła delegacja Zarządu Głównego ZPB na czele z Andżeliką Borys, której w wyprawie towarzyszyła konsul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Anna Pustuł.

Jeziory

Objazd mogił zaczął się od wizyty w podgrodzieńskich Jeziorach, gdzie na miejscowym cmentarzu przy zbiorowej mogile powstańców na delegację z Grodna czekało kilkunastu miejscowych Polaków.

Łunno

W Łunnie uczestnicy wyprawy spotkali na miejscowym cmentarzu grupę miejscowych Polaków na czele z prezesem Oddziału ZPB w Łunnie Leonem Karpowiczem.
Przybyli i miejscowi wspólnie odmówili modlitwę za dusze spoczywających na cmentarzu w Łunnie powstańców – cywilnego naczelnika łunnieńskiego okręgu w czasie powstania Jana Kamieńskiego (pierwowzoru Benedykta Korczyńskiego z powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej) i jego żony Leonii.

Wołkowysk

Na cmentarzu wojskowym w Wołkowysku uczestnicy objazdu miejsc pamięci o powstaniu styczniowym z Grodna wspólnie z miejscowymi działaczami Związku Polaków i prezes Oddziału ZPB w Wołkowysku Marią Tiszkowską oddali hołd poległym w powstaniu styczniowym przy symbolicznym krzyżu ich pamięci

Porozowo

W towarzystwie miejscowych Polaków i prezes Oddziału ZPB w Porozowie Anny Szałkiewicz uczestnicy wyprawy po miejscach pamięci o powstaniu styczniowym oddali hołd bohaterom powstania Janowi Dmuchowskiemu i Kazimierzowi Szałkiewiczowi.

Świsłocz

W Świsłoczy prezes Andżelika Borys, konsul Anna Pustuł i towarzyszące im osoby zapalili znicze i złożyli kwiaty przy pomnikach Romualda Traugutta, ostatniego dyktatora powstania Styczniowego oraz Konstantego Kalinowskiego , jednego z przywódców powstania na Litwie, uważanego za bohatera narodowego przez Białorusinów.

Na miejscowym cmentarzu uczestnicy wyprawy pomodlili się przy mogile Wiktora Kalinowskiego – brata legendarnego przywódcy powstania na Litwie, który wywarł duży wpływ na kształtowanie światopoglądu Konstantego Kalinowskiego.

Indura

Na cmentarzu w Indurze w towarzystwie miejscowych działaczy ZPB uczestnicy objazdu miejsc pamięci o powstaniu styczniowym modlili się przy grobie Aleksandra Kozłowskiego, właściciela ziemskiego, który wspierał powstańców styczniowych finansami, czym sprawił, iż pamięć o nim jest wciąż żywa wśród wdzięcznych potomków.

Grodno

Uczestnicy objazdu zakończyli wyprawę po miejscach pamięci o powstaniu styczniowym na cmentarzu pobernardyńskim w Grodnie, gdzie oddali hołd pamięci duchownym, wspierającym powstańców, przy grobach ks. Klemensa Morawskiego (zmarł w grodzieńskim więzieniu 23 stycznia 1865 r.) i ks. Aleksandra Dobrosielskiego.


Tego samego dnia wieczorem w Sali aktowej ZPB dla około dwustu członków Oddziału ZPB w Grodnie prelekcję o powstaniu styczniowym wygłosił historyk Sławomir Olszewski, nauczyciel w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content