HomeSpołeczeństwoSpotkania opłatkowe w strukturach ZPB (zdjęcia)

Spotkania opłatkowe w strukturach ZPB (zdjęcia)

Trwa okres spotkań opłatkowych w oddziałach i strukturach Związku Polaków na Białorusi. Na kilka dni przed Wigilią Bożego Narodzenia, którą spędzimy przy stole wigilijnym w gronie rodzinnym, proponujemy Państwu obejrzenie fotorelacji ze spotkań opłatkowych, które odbyły się w strukturach ZPB w ostatnich dniach.

Spotkanie opłatkowe w Oddziale ZPB w Grodnie

Sala aktowa ZPB z trudem pomieściła wszystkich uczestników spotkania opłatkowego, które 19 grudnia zorganizował największy oddział terenowy ZPB – Oddział w Grodnie.

Wypełniona po brzegi sala aktowa ZPB

Tradycyjne łamanie się opłatkiem, poprzedził koncert kolęd, które wykonali dla zgromadzonych artyści z zespołu Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie, z chóru „Głos znad Niemna” oraz chóru, działającego przy ZPB Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Śpiewa zespół wokalny PSS przy ZPB w Grodnie

Chór „Głos znad Niemna”

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZPB

Zespół wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZPB

Modlitwę poprzedzającą łamanie się opłatkiem zainicjował i poprowadził obecny na spotkaniu kapelan Związku Polaków na Białorusi – ksiądz Aleksander Szemet.
W imieniu Rady Naczelnej ZPB świąteczne życzenia członkom Oddziału ZPB w Grodnie złożyła przewodnicząca Rady Anżelika Orechwo.

Modlitwę przed łamaniem się opłatkiem poprowadził ks. Aleksander Szemet, kapelan ZPB

Życzeniami świątecznymi i opłatkiem wymieniają się Janina Murina, działaczka UTW przy ZPB i Anżelika Orechwo, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB

Spotkanie opłatkowe w Oddziale ZPB w Brześciu

Koncert kolęd, w wykonaniu działających przy Oddziale ZPB w Brześciu zespołów Credo i Music Time, usłyszeli 17 grudnia uczestnicy spotkania opłatkowego oddziału ZPB w mieście nad Bugiem. Na uroczystość łamania się opłatkiem przybyło około 70 członków oddziału. Swoją obecnością spotkanie opłatkowe w Oddziale ZPB w Brześciu zaszczycił konsul RP w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu Jerzy Grymanowski.

Przemawia Irena Głuchowsaka, prezes Oddziału ZPB w Brześciu

Gra i śpiewa zespół wokalno-instrumentalny „Credo”

Spotkanie opłatkowe w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie

Kolędy śpiewane przez zespół wokalny PSS przy ZPB w Grodnie pod kierownictwem Natalii Łojko, wokalne popisy uczniów, którzy samodzielnie nauczyli się śpiewania polskich kolęd, a także przedstawienie teatralne, opowiadające o sensie, tradycjach i symbolice Święta Bożego Narodzenia – wszystko to złożyło się na program artystyczny, który 21 grudnia poprzedził dzielenie się opłatkiem w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie.

Gości spotkania opłatkowego w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie wita jej dyrektor Anżelika Orechwo

Kolędę śpiewają uczniowie szkoły, którzy nauczyli się jej samodzielnie

Razem z uczniami kolędy śpiewali goście spotkania opłatkowego

Kwartet wokalny zespołu PSS przy ZPB w Grodnie

Teatralizowane przedstawienie o Bożym Narodzeniu

Prace zrobione przez uczniów w ramach szkolnego konkursu ozdób świątecznych

Uczniom szkoły i jej gronu pedagogicznemu życzenia świąteczne złożyli m.in.: konsul RP w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie Anna Pustuł i prezes ZPB Andżelika Borys.

Przemawia konsul RP w Grodnie Anna Pustuł

Andżelika Borys, prezes ZPB

Spotkanie opłatkowe stało się także okazją do podsumowania szkolnego konkursu na najlepszą ozdobę świąteczną, a prezes ZPB Andżelika Borys podziękowała przy tej okazji za pracę edukacyjno-wychowawczą z młodym pokoleniem grodzieńskich Polaków – nauczycielom szkoły, osobno wyróżniając kierowniczkę szkolnego zespołu wokalnego – panią Natalię Łojko, która w rekordowo krótkim czasie potrafiła odkryć w uczniach szkoły talenty wokalne i nauczyć ich śpiewania razem.
Modlitwę przed rozdaniem opłatków obecnym na uroczystości zainicjował i poprowadził ks. Aleksander Szemet, kapelan Związku Polaków na Białorusi.Po spotkaniu uczniowie PSS przy ZPB w Grodnie otrzymali świąteczne upominki od swoich rówieśników ze szkoły partnerskiej w Nowych Piekutach.

Andżelika Borys dziękuje Natalii Łojko, kierowniczce zespołu wokalnego PSS przy ZPB

Przed rozdaniem opłatków modlitwę poprowadził ks. Aleksander Szemet, kapelan ZPB

Ze swoim uczniem opłatkiem się dzieli Sławomir Olszewski, nauczyciel historii w
PSS przy ZPB

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content