HomeSpołeczeństwoAkcja Paczka na Białorusi

Akcja Paczka na Białorusi

Grupa gdańskich harcerek ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w ramach Akcji Paczka w czasie minionego weekendu w towarzystwie wiceprezesa Związku Polaków na Białorusi Marka Zaniewskiego, przekazywała dary Polakom, mieszkającym w podgrodzieńskich Kodziowcach, Szynkowcach i Silwanowcach.

W tym roku 500 harcerek i harcerzy z całej Polski odwiedza Polaków mieszkających na Białorusi i Ukrainie, przekazując ponad 2500 świątecznych paczek. We współpracy z miejscowymi harcerzami i polskimi organizacjami harcerze z ZHR osobiście roznoszą paczki do najbardziej potrzebujących Polaków, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Świąteczne akcje paczkowe organizują z myślą o mieszkających na Białorusi Polakach także inne organizacje, między innymi Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, którego działacze na czele z prezesem Arturem Kondratem w miniony weekend odwiedzali z paczkami, zebranymi w ramach akcji „Polacy Kresowym Straceńcom”, potrzebujących rodaków w Lidzie i jej okolicach.

Od wielu lat ogólnopolską akcję paczkową pt. „Rodacy – Bohaterom” prowadzi wrocławskie Stowarzyszenie Odra-Niemen, którego przedstawiciele na czele z prezes Iloną Gosiewską także dotarli już z paczkami świątecznymi na Białoruś i rozdają paczki potrzebującym.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content