HomeSpołeczeństwoZwiązek Polaków na Białorusi obchodził Narodowe Święto Niepodległości

Związek Polaków na Białorusi obchodził Narodowe Święto Niepodległości

Uroczysta akademia z okazji Święta 11 listopada w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie, koncert chórów „Głos znad Niemna” i „Sursum Corda”, wystawa malarska Towarzystwa Plastyków Polskich pt. „Marszałkowi w hołdzie”, a także Msza święta za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej św. Franciszka Ksawerego – tak wyglądały zorganizowane w sobotę, 11 listopada, w Grodnie przez Związek Polaków na Białorusi obchody Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystościach grodzieńskich, przeprowadzonych przez ZPB 11 listopada, wzięło udział kilkuset miejscowych Polaków. W sali aktowej ZPB, rozliczonej na około 200 miejsc siedzących, kilkudziesięciu widzów musiało oglądać koncert na stojąco.

Uroczystość zainaugurował występ chóru „Głos znad Niemna”, pod kierownictwem Ireny Jagowdzik, który wykonał wiązankę pieśni patriotycznych, w tym „Pierwszą Brygadę” – pieśń I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, pod pierwsze dźwięki której publiczność na sali powstała, aby na stojąco zaśpiewać wspólnie z chórem utwór, który proponowano zrobić polskim hymnem narodowym. Padały nawet propozycje połączenia go z Mazurkiem Dąbrowskiego.

Chór „Głos znad Niemna”

Zorganizowaną przez ZPB uroczystość z okazji Święta Niepodległości poprowadziła przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB oraz dyrektor działającej przy organizacji w Grodnie Polskiej Szkoły Społecznej Anżelika Orechwo. Powitała ona gości uroczystości – konsula generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka, który przybył na obchody 11 listopada do ZPB wraz z małżonką Elżbietą i kilkuosobową grupą współpracowników z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie.

Anżelika Orechwo, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB

Przemawiając do zgromadzonych konsul Książek przypomniał o znaczeniu święta, obchodzonego przez Polaków 11 listopada. Mówił o ludziach, którzy w różnych okresach, trwających przez ponad stulecie zaborów, walczyli z bronią w ręku bądź ofiarnie pracowali na rzecz odzyskania przez Polaków własnej państwowości i przywrócenie Państwa Polskiego na mapę Europy.

Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie

Do ofiary złożonej przez Naród Polski na ołtarzu Niepodległości Państwa Polskiego nawiązała w swoim przemówieniu obecna na grodzieńskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości prezes ZPB Andżelika Borys.

Prezes ZPB Andżelika Borys

Po jej wystąpieniu na scenę zaczęli wychodzić uczestnicy montażu słowno-muzycznego, opowiadającego historię walki Polaków o Niepodległość, poczynając od czasów insurekcji kościuszkowskiej, poprzez wzniecane w XIX wieku powstania narodowe i na walkach o państwowość, prowadzonych przez Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego, kończąc.

Po zakończeniu akademii, na scenie pojawił się chór „Sursum Corda”, który wystąpił z krótkim programem pieśni patriotycznych oraz popularnych w okresie międzywojennym.

Chór „Sursum Corda”

Apogeum części koncertowej obchodów stał się wspólny występ chórów „Sursum Corda” oraz „Głos znad Niemna ” którymi dyrygowała Irena Jagowdzik.

Po koncercie jego uczestnicy udali się do grodzieńskiej katedry, aby uczestniczyć w Mszy św. za Ojczyznę, zamówionej przez ZPB.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości były organizowane przez ZPB nie tylko w Grodnie, lecz także w innych miejscowościach, w których działają oddziały ZPB.

W Brześciu z tej okazji zorganizowano uroczystość w pomieszczeniu Szkoły Społecznej, działającej przy miejscowym oddziale ZPB. Uczniowie szkoły przygotowali z okazji święta akademię, przypominającą o znaczeniu Święta 11 listopada i długiej, trwającej 123 lata, drodze do Niepodległości, którą musiał pokonać Naród Polski. Na uroczystości obecny był konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz oraz konsul RP Rafał Stańczyk.

Przemawia konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz

Na dwa sposoby obchodzili 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości działacze Oddziału ZPB w Lidzie.

Część z nich wspólnie z działaczami ZPB z Iwia 11 listopada z inicjatywy tamtejszego proboszcza – ks. Jana Gaweckiego, udała się do Wilna, na cmentarz na Rossie, aby oddać hołd twórcy Niepodległości Polski Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przy grobie jego matki, w którym zostało złożone także serce Marszałka. Po modlitwie przy znanym wszystkim Polakom grobie z inskrypcją „MATKA I SERCE SYNA”, Polacy z Lidy i Iwia modlili się za Ojczyznę przed cudownym obrazem Matki Bożej w Ostrej Bramie.

W tym samym dniu wieczorem kilkudziesięcioosobowa grupa Polaków Lidy z inicjatywy prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej Aleksandra Kołyszki uczestniczyła we Mszy świętej, po której zorganizowanie niosąc zapalone znicze, pochodnie i polskie flagi, lidzcy Polacy przemaszerowali na miejscowy Cmentarz Lotników. Tu przy grobach polskich żołnierzy odbył się krótki wiec, podczas którego Aleksander Kołyszko przypomniał historię Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie szkółek społecznych, działających przy miejscowych parafiach, recytowali wiersze o Niepodległości, a zespół „Młode Pokolenie” zaśpiewał patriotyczną pieśń, po wysłuchaniu której wszyscy zgromadzeni na cmentarzu uroczyście odśpiewali „Rotę”.

Znadniemna.pl, Natalia Gołubowska z Brześcia, Irena Biernacka z Lidy

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content