HomeSpołeczeństwoNagrody i wyróżnienia na konferencji naukowej w Grodnie

Nagrody i wyróżnienia na konferencji naukowej w Grodnie

Niezwykle miłe wydarzenie poprzedziło rozpoczęcie w Grodnie polsko-białoruskiej konferencji naukowej pt. „Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku”. Uczestnicy i goście forum stali się świadkami uhonorowania Medalami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ludzi zasłużonych dla odrodzenia na Białorusi polskiej oświaty. Współorganizator konferencji Honorowy Prezes ZPB dr Tadeusz Gawin odebrał z kolei statuetkę, będącą Nagrodą Imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego.

Medale Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i statuetka, będąca Nagrodą Imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek jako gospodarz wita wszystkich gości

Wśród uhonorowanych Medalami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” znalazło się siedmiu Białorusinów, którzy przyczynili się do odrodzenia na Białorusi polskiej oświaty oraz do powstania w Grodnie i Wołkowysku szkół z polskim językiem wykładowym.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski i prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys

Nagrody laureatom wręczył osobiście prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, a zaprosiła ich na scenę prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys.

Medalami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za wkład w rozwój oświaty polskiej na Białorusi zostali odznaczeni:

Siamion Domasz, były szef obwodu grodzieńskiego;

Henryk Krupienko, były szef władzy wykonawczej Grodna;

Mikołaj Markiewicz, były deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi;

Aleksander Milinkiewicz, były kandydat na prezydenta Republiki Białorusi;

Aleksander Fiaduta, literaturoznawca, publicysta, dziennikarz, działacz społeczny;

Alaksiej Piatkiewicz, profesor na Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie;

Tatiana Malinowska, historyk, kulturolog i działaczka społeczna.

Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

– Odrodzenie polskości na Białorusi nie byłoby możliwe bez przychylności wielu ludzi, w tym ludzi narodowości białoruskiej – mówił, wygłaszając laudację na cześć laureatów, Dariusz Piotr Bonisławski. Zdaniem prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” niezwykle istotny jest fakt, iż Polacy na Białorusi, odradzając swoją tożsamość narodową, potrafili zjednać sobie sympatię i wsparcie Białorusinów.

Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie

Gratulacje i podziękowanie odznaczonym złożyli ze sceny konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek oraz prezes ZPB Andżelika Borys.

Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi

Po uhonorowaniu działaczy białoruskich, zasłużonych dla odrodzenia polskiej oświaty na Białorusi, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ogłosił, że Zarząd tej organizacji postanowił uhonorować Nagrodą, noszącą imię pomysłodawcy, założyciela i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, osobę, której roli w sprawie odrodzenia polskości na Białorusi nie da się przecenić.

Laureatem Nagrody Imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego został Honorowy Prezes ZPB dr Tadeusz Gawin.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski wręcza nagrodę dr Tadeuszowi Gawinowi, honorowemu prezesowi ZPB

Przemawia dr Tadeusz Gawin, honorowy prezes ZPB

– Profesor Stelmachowski, aby skutecznie wspierać środowiska polskie za granicą, musiał znajdować mądrych i roztropnych ludzi. Na Białorusi takim człowiekiem okazał się Tadeusz Gawin – mówił, wygłaszając laudację na cześć Tadeusza Gawina, Dariusz Piotr Bonisławski.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content