HomeKulturaPolsko-białoruskie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego

Polsko-białoruskie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego

Narodowe Czytanie po raz pierwszy w tym roku zawitało na Białoruś. Dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”, będący utworem czytanym w tegorocznej edycji akcji, był czytany na Białorusi po polsku i po białorusku w mińskim Domu Przyjaźni 2 września. Wydarzenie odbywało się pod patronatem Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Mińsku.

Na czytanie „Wesela” w Mińsku zaprasza jego najmłodsza, siedmioletnia, uczestniczka Paulina Adamska

Spotkanie zainaugurowało wystąpienie Ambasadora RP na Białorusi Konrada Pawlika. Dyplomata opowiedział zgromadzonym o polskiej tradycji Narodowego Czytania – akcji społecznej propagującej znajomość narodowej literatury, w ramach której utwory literackie są odczytywane publicznie, również w środkach masowego przekazu.

Goście i uczestnicy czytania

Zainaugurowało czytanie przemówienie Konrada Pawlika, ambasadora RP na Białorusi

Publiczność, zgromadzona w mińskim Domu Przyjaźni, dowiedziała się między innymi, że akcję zapoczątkowano w 2012 roku czytaniem mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. W kolejnych zaś edycjach czytano utwory Aleksandra Fredry (2013), Bolesława Prusa (2015) i Henryka Sienkiewicza (dwukrotnie: w 2014 roku – „Trylogię”, w 2016 – „Quo Vadis”).

Utwór do publicznego czytania w tegorocznej edycji Narodowego Czytania drogą głosowania, przy pomocy polskich mediów, wybrali mieszkańcy Polski.

Narodowym Czytaniom tradycyjnie patronuje para prezydencka. W tym roku Prezydent RP Andrzej Duda w liście, inaugurującym akcję, napisał: „Serdecznie zapraszam Państwa do wspólnego czytania „Wesela”, do lektury, która wydobędzie różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię i bogactwo odniesień”.

Przemawiając do zgromadzonych w mińskim Domu Przyjaźni ambasador Pawlik poinformował, że w tegorocznej edycji Narodowego Czytania biorą udział Polacy, mieszkający w 22 krajach świata, od Nowej Zelandii do Kanady.

Białoruś wyróżnia się na tle innych krajów tym, że tutaj czytanie „Wesela” mogło odbywać się także w języku białoruskim, gdyż najważniejsze dzieło literackie Stanisława Wyspiańskiego w 2014 roku zostało wydane po białorusku w tłumaczeniu cenionego białoruskiego pisarza i tłumacza Lawona Barszczeuskiego, obecnego na Narodowym Czytaniu „Wesela” w Mińsku.

Według ambasadora dwujęzyczne polsko-białoruskie czytanie „Wesela” jest symbolem bliskości białoruskiego i polskiego narodów.

Przemawia Mateusz Adamski, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku

Dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Mateusz Adamski, zwrócił uwagę na to, że czytanie „Wesela” w językach polskim i białoruskim odbywa się pod hasłem „Literatura bez granic” i na dodatek w dniu, obchodzonym na Białorusi jako Dzień Białoruskiego Piśmiennictwa.

Dzięki dwujęzycznemu charakterowi mińskiego czytania „Wesela” oprócz przedstawicieli polskiej dyplomacji i miejscowych Polaków w akcji aktywnie wzięli udział reprezentanci kulturalnych i artystycznych kręgów białoruskich. W czytaniu udział wzięli: Konrad Pawlik, ambasador RP na Białorusi, Mateusz Adamski, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku, tłumacz Lawon Barszczeuski, zastępca dyrektora Narodowego Muzeum Sztuki Republiki Białoruś Siarhiej Wieczar, prezes Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maryna Repkina, pisarz, publicysta, dziennikarz i tłumacz Igor Żełtkow, legenda białoruskiej sceny Zinaida Bondarenko, poeta Sławamir Adamowicz, przewodniczący Białoruskiego Związku Malarzy Ryhor Sitnica, śpiewak Aleksandr Wołodczenko, aktorzy białoruskich teatrów i inni.

„Wesele” czyta Konrad Pawlik, ambasador RP na Białorusi

Fragment „Wesela” czyta autor jego tłumaczenia na język białoruski Lawon Barszczeuski

Zinaida Bondarenko i Sławamir Adamowicz

Aktor Dzmitry Jesianiewicz jako Czepiec i ambasador Konrad Pawlik

Igor Żełtkow oraz Andrej i Krystyna Drobyszowie

W roli państwa młodych Krystyna i Andrej Drobyszowie

„Wesele” czytają Maryna Repkina i Siarhiej Wieczar

Ryhor Sitnica i Aleksander Wołodczenko

Reżyserem czytania był Andrzej Sawczenko, a poprowadził je Roman Podolaka, aktor Narodowego Teatru Akademickiego im Janki Kupały w Mińsku.

Siedmioletnia Paulina Adamska, najmłodsza uczestniczka czytania

W trakcie czytania publiczność miała okazję podziwiać wyświetlane obrazy Stanisława Wyspiańskiego i Jana Matejki oraz oglądać sceny z filmu Andrzeja Wajdy, będącego filmową adaptacją „Wesela”. Tło muzyczne czytania stanowiła muzyka w wykonaniu białoruskich artystów Eryka Orłowa-Szymkusa i Andreja Jewdokimowa.

Chochoł uważnie przyglądał się wszystkiemu, co się działo

 

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania po raz pierwszy objęła Białoruś. Poza Polską i Białorusią dramat Wyspiańskiego czytano także na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Rosji, we Włoszech, Francji, w Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Kazachstanie, Japonii i innych krajach.

Polina Juckiewicz z Mińska

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content