HomeOświataPobyt polskich dzieci specjalnej troski z Białorusi w Białymstoku

Pobyt polskich dzieci specjalnej troski z Białorusi w Białymstoku

Dwa tygodnie spędziła kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci niepełnosprawnych z polskich rodzin Lidy i Porzecza z opiekunami i rehabilitantami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.

Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.

Pobyt dzieci i ich opiekunów w Polsce potrwał od 14 do 27 lipca i został zorganizowany przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas pobytu w specjalistycznym ośrodku dzieci codziennie miały zajęcia z białostockimi specjalistami w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, w ramach których młodzi Polacy z Białorusi uczyły się między innymi malować, pracować z gliną a także pobierały naukę tańca.

Podczas zajęć plastycznych

Zajęcia z gliną

Program pobytu przewidywał także zwiedzanie – Warszawy, Białegostoku, Suwałek, Maniówki oraz innych miejscowości m.in. Supraśla, do którego dzieci wraz z opiekunami udały się aby spędzić czas przy ognisku.

Na Placu Zamkowym w Warszawie

Nie zabrakło również wypraw do miejsc dziecięcej rozrywki i zabawy. Były to m.in.: Centrum Zabaw „Fikoland” w Białymstoku oraz basen.

W Centrum Zabaw „Fikoland”

Przedstawienie teatralne

Posiłek po bogatym w wydarzenia dniu

Rekrutację uczestników pobytu w Białymstoku dzieci niepełnosprawnych z polskich rodzin Lidy i Porzecza prowadził Oddział Związku Polaków na Białorusi w Lidzie, który od dawna sprawuje opiekę nad polskimi rodzinami, wychowującymi dzieci specjalnej troski w swoim mieście i okolicy.

Dzieci i ich opiekunowie serdecznie dziękują Podlaskiemu Oddziałowi „Wspólnota Polska” i jego prezes Annie Kietlińskiej za organizację pobytu w Polsce, a współpracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku za ciepłe przyjęcie i czułą opiekę.

Irena Biernacka z Lidy

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content