HomeHistoriaObchody 73. rocznicy Bitwy o Surkonty

Obchody 73. rocznicy Bitwy o Surkonty

Ponad sto działaczy Związku Polaków na Białorusi, polskich dyplomatów, akredytowanych na Białorusi i rodaków z Macierzy, reprezentujących m.in. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w niedzielę, 20 sierpnia, uczestniczyło w obchodach 73. rocznicy Bitwy o Surkonty, stoczonej 21 sierpnia 1944 roku przez oddział Armii Krajowej, dowodzony przez legendarnego ppłk. Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”, z dziewięciokrotnie przeważającymi siłami 3. batalionu 32. zmotoryzowanego pułku Wojsk Wewnętrznych NKWD.

Ponad stu ludzi uczęstniczyło na Białorusi w obchodach 73. rocznicy Bitwy o Surkonty

Obchody, zorganizowane wspólnie przez Związek Polaków na Białorusi i Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, rozpoczęły się od Mszy świętej za poległych pod Surkontami polskich partyzantów, którą w kościele Przemienienia Pańskiego w Wawiórce celebrował miejscowy proboszcz ks. Andrzej Roubo CRL.

Podczas Mszy świętej w kościele w Wawiórce. W pierwszej ławce attache obrony RP na Białorusi płk Arkadiusz Szwec i głowni bohaterzy uroczystości – kombatanci Armii Krajowej: por. Jadwiga Żuk, płk Weronika Sebastianowicz, mjr Stanisława Kociełowicz, por. Alfons Rodziewicz i por. Franciszek Szamrej

 

Nabożeństwo celebrował proboszcz parafii w Wawiórce, ks. Andrzej Roubo CRL.

Związek Polaków na Białorusi, obok delegacji oddziałów ZPB z Wawiórki, Wasiliszek, Lidy, Radunia, Szczuczyna, Mińska i innych miejscowości, reprezentowały przedstawiciele Zarządu Głównego organizacji na czele z prezes ZPB Andżeliką Borys i Rady Naczelnej ZPB na czele z przewodniczącą Anżeliką Orechwo. Środowisko mieszkających na Białorusi polskich kombatantów Armii Krajowej było reprezentowane przez członków, działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi na czele z prezes – płk Weroniką Sebastianowicz, będącej jednocześnie członkinią Zarządu, w randze wiceprezesa, Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie, będącego obok ZPB współorganizatorem obchodów 73. rocznicy Bitwy o Surkonty. Z ramienia Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej na obchody przybyła liczna delegacja na czele z prezesem Arturem Kondratem, wiceprezes – mjr Stanisławą Kociełowicz i przedstawicielami środowisk patriotycznych z Polski. Akredytowany na Białorusi polski korpus dyplomatyczny reprezentowany był na uroczystościach rocznicowych przez attache obrony RP na Białorusi płk Arkadiusza Szweca i konsula generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka, któremu towarzyszyła małżonka Elżbieta.

Oprawę muzyczną nabożeństwu w intencji poległych żołnierzy AK zapewniły zespoły wokalne z Mińska: „Tęcza”, „Społem” i „Polonez”


Oprawę muzyczną nabożeństwu, odprawionemu w intencji żołnierzy AK, poległych pod Surkontami i na Kresach Wschodnich II RP, zapewniły działające przy Oddziale ZPB w Mińsku chóry i zespoły wokalne: „Tęcza”, „Społem” oraz „Polonez”.

Przemawia Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Po Mszy świetej do zgromadzonych w kościele w Wawiórce zwrócił się prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Artur Kondrat. Wygłaszając wzruszające przemówienie, przypominające o bohaterstwie żołnierzy AK, poległych pod Surkontami, broniąc honoru polskiego żołnierza, Ojczyzny i wiary przed okupantami ze Wschodu, zastępującymi niemieckich najeźdźców, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oznajmił, że ma do spełnienia misję, powierzoną mu przez ministra obrony narodowej RP. Artur Kondrat został upoważniony przez polski resort obrony do przekazania odznaczeń i podziękowań, skierowanych do osób, obecnych na obchodach 73. rocznicy Bitwy o Surkonty, odbywających się na Białorusi.

Jednym z takich wyróżnień stała się nominacja na stopień porucznika członkini Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi Jadwigi Żuk, żołnierza V Batalionu 77 pp AK na Nowogródczyźnie. Tekst nominacji oficerskiej dla Jadwigi Żuk, podpisanej przez ministra obrony narodowej RP Antoniego Macierewicza, odczytał uroczyście w kościele w Wawiórce, oficjalny reprezentant ministra obrony na Białorusi – attache obrony RP na Białorusi płk Arkadiusz Szwec.

Attache obrony RP na Białorusi płk Arkadiusz Szwec odczytuje nominację awaqnsu do stiopnia porucznika dla Jadwigi Żuk, żołnierza V Batalionu 77 pp AK na Nowogródczyźnie

Awansowana do stopnia porucznika Jadwiga Żuk jeszcze z naramiennikami podporucznika

Bezpośrednio po odczytaniu nominacji oficerskiej koleżanki świeżo upieczonej pani porucznik – płk Weronika Sebastianowicz i mjr Stanisława Kociełowicz pomogły pani Jadwidze zamienić widniejące na jej ramionach dwugwiazdkowe naramienniki podporucznika na nowe – z trzema gwiazdkami.

Zamiana naramienników z dwoma gwiazdkami na naramienniki z trzema gwiazdkami

Jadwiga Żuk już z naramiennikami porucznika WP w otoczeniu koleżanek – płk Weroniki Sebastianowicz i mjr Stanisławy Stanisława Kociełowicz

Ceremoniał ten został przyjęty przez zgromadzonych w kościele entuzjastycznymi oklaskami.

Konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek odbiera podziękowanie od Ministerstwa Obrony RP z rąk reprezentanta resortu na Białorusi płk Arkadiusza Szweca

Aplauzem spotkano także kolejne wyróżnienia, skierowane przez resort obrony narodowej RP do obecnych na obchodach 73. rocznicy Bitwy o Surkonty na Białorusi. Listy z podziękowaniami za zasługi dla obronności Polski i wybitne osiągnięcia w zakresie pielęgnowania pamięci o polskich żołnierzach na Białorusi odebrali w wawiórskim kościele: attache obrony RP na Białorusi płk Arkadiusz Szwec, konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, prezes ZPB Andżelika Borys oraz prezes Oddziału ZPB w Mińsku Helena Marczukiewicz, w której zastępstwie wyróżnienie odebrała dyrygentka chórów z Mińska Tatiana Wołoszyna.

Podziękowanie od Ministerstwa Obrony RP odbiera Andżelika Borys, prezes ZPB

W zastępstwie prezes Oddziału ZPB w Mińsku podziękowanie od MON RP odbiera Tatiana Wołoszyna, dyrygent chórów z Mińska

Przemawia Andżelika Borys, prezes ZPB

Po uroczystości w wawiórskim kościele, uczestnicy obchodów 73. rocznicy Bitwy o Surkonty udali się na leżący obok wsi Pielasa cmentarz żołnierzy Armii Krajowej z oddziału ppłk. Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”, poległych w Bitwie o Surkonty wraz ze swoim dowódcą.

Warta honorowa przedstawicieli polskiej młodzieży z Lidy przy pomniku poległych żołnierzy AK na cmentarzu w Surkontach

Na cmentarzu w Surkontach przemawia Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej


Na cmentarzu uczestnicy obchodów rocznicowych złożyli wieńce i kwiaty przy pomniku poległych, pomodlili się za ich dusze oraz uroczyście odśpiewali Hymn Polski i Hymn Łagierników.

Przemawia Jarosław Książek, konsul generalny RP w Grodnie

Hołd poległym kolegom oddają członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej przy ZPB: por. Franciszek Szamrej, płk Weronika Sebastianowicz i por. Alfons Rodziewicz

Hołd poległym bohaterom odddają: Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, mjr Stanisława Kociełowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej i Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi

Kwiaty przy pomniku składają attache obrony RP na Białorusi płk Arkadiusz Szwec oraz konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z małżonką Elżbietą

Wieniec przy pomniku składają Irena Biernacka, prezes Oddziału ZPB w Lidzie i Tadeusz Malewicz, prezes Komitetu Ochrony Zabytków i Miejsc Pamięci Narodowej przy ZPB

Zachęcamy do zapoznania się z historią Bitwy o Surkonty oraz poległego w niej wraz ze swoimi żołnierzami legendarnego dowódcy AK ppłk Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”. Autorem opracowania jest polski historyk Szymon Nowak, który opublikował je 1 marca ubiegłego roku na portalu Wirtualna Polska.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

 • Cześć i Chwała Bohaterom- Brawo ZPB oraz Andżelika Borys, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK i pani pułkownik Weronika Sebastianowicz ze swoimi weteranami!!!

 • Chwała Bohaterom. Jestem pełna uznania dla pani Weroniki Sebastionowicz .Bierze udzial w tak wielu uroczystościach upqmiętniających żołnierzy Ak.Ja corka żołnierza wyklętego Ak ktory coprawda przeżył ale jego życie było gehennną bo on przez 40lat swojego życia przebywal pod nieswoim nazwiskiem dziękuję tej paniże propaguje pamięc żołnierzy Ak. kolegą mojegoojca był //Rekin// .Ojciec mój był zwykłym żołnierzem stąd nie odznacza się jego /niewymienia. Ale ja poki zyję będę walczyła o pasmięc o nimżołnierzu szeregowym
  Bar

 • Na wieczną Pamięć Tym Wszystkim -bezimiennym/nieznanym żołnierzom-partyzantom, harcerzom, łącznikom i innym poświęcającym własne Życie za Naszą Ojczyznę -narażając niejednokrotnie Najbliższych na szykany,wiezienia z zagrożeniem życia. Wszystkim Rodakom poległym na polach bitew i chwały oraz Tych, którzy dokończyli już żywota -zmarłym;
  oddajmy modlitwę do Najwyższego Pana za Wieczny Ich Pokój i Spoczywanie.

  A przy napotkanym krzyżu zapalajmy ogień w imię Ich Pamięci i Pokoju na Ziemi -w zadumie, oddając Cześć Ich Pamięci.

  -syn szeregowego żołnierza z KOP Baranowicze, uczestnika Bitwy nad Bzurą, obrońcy Warszawy i więźnia niemieckiego zakładu w Rawiczu.
  Ocalał i przeżył okupację …

Skomentuj

Skip to content