HomeKulturaPolscy artyści z Białorusi na 23. Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie

Polscy artyści z Białorusi na 23. Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie

Ponad 350 artystów, poetów, dziennikarzy, malarzy, rękodzielników z Kresów wzięło w tym roku udział w dorocznym 23. już  Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie.

W ciągu trzech dni minionego weekendu trwały w tym uroczym mieście nad jeziorem Czos spotkania z polską pieśnią, polskim słowem i Polakami – kresowiakami. Place i sale widowiskowe były oddane do dyspozycji gości, m.in.: niezrównanej pisarce losu polskiego Barbarze Wachowicz, poetom, artystom, rękodzielnikom.

Obok rodaków z Polski, Litwy, Ukrainy, Łotwy i Czech na placówkach artystycznych Festiwalu zaprezentowali się także artyści, reprezentujący Związek Polaków na Białorusi, m.in. z Mińska, Borysowa i Radunia.

W tym roku z Białorusi do Mrągowa przyjechały: taneczny zespół „Słoneczko” oraz wokalny zespół młodzieżowo estradowy „Wszystko w porządku” z Borysowa, kapela „Jednym głosem” z Mińska oraz Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Raduńskie słowiki” z Radunia oraz Zespół piosenki ludowej „Trajeckie muzyki” z Borysowa.

Ukrainę reprezentowały: zespół taneczno-śpiewaczy „Polska Nuta” z Odessy, zespół taneczno-śpiewaczy „Podolski kwiat” oraz zespół wokalny „Podolskie świderki” (oba zespoły z Koziatyna na Ukrainie), „Kwiaty Bukowiny”, kapela „Lwowska Fala” ze Lwowa.

Gośćmi z Litwy byli: Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”, Kapela Suderwianie, Kapela Wesołe Wilno z Mickun, Trio Hanki.

W materiałach informacyjnych 23. FKK o zespołach i artystach z Białorusi można było przeczytać, że:

Taneczny zespół „Słoneczko”działa przy Domu Polskim w Borysowie od roku 2001. W repertuarze zespołu są tańce polskie, białoruskie oraz regionalne. Każdy taniec – to barwne pozostające w pamięci widowisko. Zespół bierze udział we wszystkich imprezach, organizowanych przez Dom Polski – Dzień Niepodległości Polski, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Koniec roku szkolnego, Dni Polskiej Kultury w Borysowie. Zespół bierze udział w różnych obwodowych, państwowych i międzynarodowych festiwalach i konkursach. Skarbonka zwycięstw zespołu z każdym rokiem uzupełnia się. Zespół brał udział w Międzynarodowym Folklorystycznym Festiwalu w Siedlcach (Polska), Międzynarodowym Folklorystycznym Festiwalu w Węgorzewo (Polska), Międzynarodowym Folklorystycznym Festiwalu w Rimini (Włochy), Międzynarodowym Festiwalu „Sympacija Euro-Parków, Praga (Czechy), Międzynarodowym Festiwalu „Zimowa bajka” Praga (Czechy), Międzynarodowym Festiwalu Kraniewo (Bułgaria), Międzynarodowym Festiwalu Słoneczny brzeg (Bułgaria), Międzynarodowym Festiwalu Słowiańskich kultur (Słowacja) i innych. Kierownikiem zespołu jest pani Susana Kolcowa.

Wokalny zespół młodzieżowo-estradowy „Wszystko w porządku” działa przy Domu Polskim w Borysowie od roku 2010 r. Zespół bierze udział w imprezach okolicznościowych, zorganizowanych przez Dom Polski w Borysewie – Dzień Niepodległości, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Koniec roku szkolnego, Dni Polskiej Kultury w Borysowie oraz w festiwalach, konkursach organizowanych przez Ambasadę RP w Mińsku, Związek Polaków na Białorusi, Macierz Szkolną w Mińsku i innych przedsięwzięciach kulturalnych.


Kapela „Jednym głosem” z Mińska, powstała przy Związku Polaków na Białorusi w 2015 r. W swoim repertuarze zespół ma popularne polskie piosenki estradowe i ludowe. W 2016 r. zespół brał udział w XIII Ogólnopolskim Koncercie Charytatywnym na rzecz pomocy Rodakom na Ukrainie i Białorusi. Jest laureatem I stopnia Międzynarodowego Festiwalu Poloneza w Warszawie, zajął pierwsze miejsce na V Festiwalu Piosenki Anny German „Eurydyka” w Mińsku. Kierownikiem kapeli jest Aleksy Grebienko.


Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Raduńskie słowiki” pochodzący z Radunia, miejscowości liczącej niewiele ponad dwa tysiące mieszkańców. Celem działalności zespołu jest upowszechnianie i promowanie polskich tradycji ludowych i narodowych w kraju i za granicą oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. „Raduńskie Słowiki” powstały przed 25 laty. Dzisiaj w zespole śpiewa i tańczy ponad 60-ciu uczniów ze szkoły średniej, są to chłopcy o dziewczyny w wieku od pięciu do 17 lat. Do repertuaru zespołu nalezą tańce polskie, a także białoruskie. Ten ciągły proces twórczy pomaga tancerzom bliżej poznać i zrozumieć kulturę białoruskiego i polskiego narodu, zobaczyć wspólne cechy tradycyjne i kulturowe sąsiednich państw. W ciągu 25 lat zespół działa pod patronatem konsulatu generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie. Instrumenty muzyczne i stroje, które zostały podarowane przez konsulat pozwalają donieść do widza piękno i wyjątkowość polskich tańców z różnych regionów.

Zespół piosenki ludowej „Trajeckie muzyki” został założony w 1996 roku w Borysowie. Od momentu założenia zespół rozpoczął ciekawe i jaskrawe życie. W  swoim repertuarze zespół ma  białoruskie piosenki ludowe oraz regionalne. W 1999 rok zespół brał udział w Międzynarodowym Konkursie „Graj harmonika i cymbały”, który odbył się w Postawach obwodu witebskiego, gdzie otrzymał główną nagrodę. Zespół uczestniczył też w międzynarodowych konkursach i festiwalach: „Europa i tradycja” (Saloniki, Grecja), „Złoty lew” (Suza, Włochy), gdzie też zdobył główną nagrodę. Również z wielkim sukcesem zespół miał występy dla widzów w Polsce na Dniach Kultury Białoruskiej. Każdego roku zespół bierze udział w międzynarodowych festiwalach w Europie: 2006 – m. Płowdiw (Bułgaria), m. Zielona Góra (Polska); 2007 – m. Odoorn (Holandia); 2008 – m. Frídek Mistek (Czechy); 2010 – m. Łuck (Ukraina); 2011 – m. Gródek (Polska); 2013 – m. Rostów nad Donem (Rosja) 2015 – m. Michałowo (Polska), Druskienniki (Litwa) 2016 – m. Narva (Estonia), m. Daugavpils (Łotwa) 2017 – m. Dagda (Łotwa). Założycielem i kierownikiem zespołu jest Swietłana Waszkiewicz.

Za portalem Mrągowo24.info publikujemy wybrane zdjęcia z koncertu galowego 23. FKK w Mrągowie:

Znadniemna.pl na podstawie Mragowo24.info

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content