HomeKulturaStarożytna Grecja tematem Letniej Szkoły Artystycznej przy ZPB

Starożytna Grecja tematem Letniej Szkoły Artystycznej przy ZPB

Już drugi dzień przy Związku Polaków na Białorusi działa Letnia Szkoła Artystyczna, w której zajęcia prowadzi malarka i pedagog z Gdańska Anna Szpadzińska-Koss. Nauka w szkole potrwa przez dziesięć dni i zakończy się wernisażem wystawy prac uczniów szkoły. Tematem zajęć w szkole jest Grecja.

W tym roku do Letniej Szkoły Artystycznej, organizowanej przez Związek Polaków na Białorusi drugi rok z rzędu, zapisało się trzydzieścioro dzieciaków. Zostali podzieleni na dwie grupy w zależności od wieku. Najmłodsi uczniowie, wśród których są nawet siedmiolatki, uczęszczają na zajęcia w pierwszej połowie dnia, a dzieci starsze (wiek od 13 do 16 lat ) przychodzą na zajęcia po południu.

Anna Szpadzińska-Koss

Na pierwszych zajęciach nauczycielka Anna Szpadzińska-Koss opowiedziała swoim uczniom o tym czym dla ludzkości jest starożytna Grecja, dlaczego jej dziedzictwo kulturalne jest tak ważne, a wiedzę na jego temat – powinien posiadać każdy wykształcony i kulturalny człowiek. – Grecja jest pępkiem świata – takiego porównania użyła, opowiadając swoim uczniom o starożytnej Grecji Anna Szpadzińska-Koss. Tłumaczyła, że tak jak człowiek, jeszcze będąc w brzuchu mamy, rozwija się, otrzymując całe pożywienie przez pępowinę, tak samo – kulturalne dziedzictwo ludzkości powstawało dzięki inspiracjom, czerpanym z kultury starożytnych Greków.

Przyswajanie wiedzy o kulturalnym dziedzictwie starożytnych Greków uczniowie Anny Szpadzińskiej-Koss zaczęli od wykonania malunku starożytnej wazy greckiej. Dowiedzieli się o kolorach, wykorzystywanych w pracy przez starożytnych greckich artystów i rzemieślników.

Drugi dzień zajęć był poświęcony wyglądowi starożytnego Greka, którego sylwetkę uczniowie malowali na podstawie fotografii zachowanych do naszych dni greckich posągów ludzkich.

W kolejnych dniach uczniowie szkoły dokonają wizualizacji kolejnych faktów, pojęć i postaci, dotyczących starożytnej Grecji, jej kultury, obyczajów, a nawet mitologii. Aby uczniowie mogli wczuć się w atmosferę, odpowiednią do tematyki zajęć – w ich czasie na sali, w której się odbywają, brzmi tradycyjna muzyka grecka.

Organizator Letniej Szkoły Artystycznej z ramienia ZPB – wiceprezes ZPB ds. Kultury Renata Dziemiańczuk przypomina, że rok temu, w pierwszej edycji Letniej Szkoły Artystycznej przy ZPB, wzięło udział – podobnie jak w tym roku – około trzydziestu małych grodnian. Wówczas zajęcia w szkole prowadziły artystki z Litwy Irma Balakauskaite oraz Lena Khvichia, a na wernisażu, podsumowującym pracę prowadzonej przez nie szkoły, uczniowie zaprezentowali około 200 prac plastycznych, wykonanych w czasie zajęć.

Przemawia wiceprezes ZPB ds. Kultury Renata Dziemiańczuk

Jaki okaże się dorobek artystyczny uczniów tegorocznej edycji Letniej Szkoły Artystycznej przy ZPB? Przekonamy się o tym już 22 lipca, kiedy odbędzie się wernisaż wystawy prac młodych artystów, uczęszczających na zajęcia do malarki i pedagog z Gdańska Anny Szpadzińskiej-Koss.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content