HomeHistoria„Spotkanie z historią” w siedzibie Ogińskich

„Spotkanie z historią” w siedzibie Ogińskich

Najstarsi działacze Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Smorgoniach w niedzielę, 25 czerwca, udali się z przewodnikiem na wspólne zwiedzanie Muzeum–siedziby Michała Kleofasa Ogińskiego w Zalesiu na Smorgońszczyźnie. Było to pierwsze spotkanie z zainicjowanego przez miejscowy oddział ZPB cyklu „Spotkań z historią”.

Uczestnicy „Spotkania z historią” przy kamieniu z napisem „Cieniom Kościuszki”

Przewodnikiem grupy działaczy Oddziału ZPB w Smorgoniach po siedzibie Ogińskich w Zalesiu była Tatiana Kleszczonok, pracownica działającego tu muzeum kompozytora.
Ale wcale nie twórczość muzyczna autora poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” stała się tematem spotkania Polaków ze Smorgoni w byłej siedzibie Ogińskich.

Podczas zwiedzania Muzeum-siedziby Ogińskich w Zalesiu

Przewodniczka, pamiętając, że w roku 2017 obchodzona jest 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, właśnie znajomości Ogińskiego z tym wybitnym polskim patriotą i mężem stanu poświęciła znaczną część swojego wykładu podczas oprowadzania grupy działaczy ZPB ze Smorgoni po siedzibie Ogińskich w Zalesiu.

Michał Kleofas Ogiński poza tym, że był kompozytorem, był także przedstawicielem zamożnego arystokratycznego rodu książąt Ogińskich, potomków książąt kijowskich Rurykowiczów. Ta okoliczność sprawiała, iż dla księcia Michała Kleofasa sprawą honoru było interesowanie się polityką i branie udziału w zarządzaniu państwem. Ojciec Michała Kleofasa – Andrzej Ignacy Ogiński, będący wojewodą trockim i sekretarzem ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego – marzył o tym, aby jego syn został finansistą. Procesy polityczne, zachodzące w Rzeczypospolitej sprawiły jednak , iż po II rozbiorze Rzeczypospolitej Michał Kleofas zrzekł się urzędu wielkiego podskarbiego litewskiego, a nawet tytułu książęcego i wziął czynny udział w powstaniu kościuszkowskim. Jako członek Rady Tymczasowej powstania Michał Kleofas odgrywał czołową rolę w Wilnie. Z własnej inicjatywy zorganizował dwie wyprawy partyzanckie, mające na celu zagrodzenie nieprzyjacielowi drogi do Wilna. Przed ostatnią akcją Ogiński spotykał się z Tadeuszem Kościuszką w Warszawie, żeby szczegółowo omówić z Naczelnikiem powstania swoje plany. Szczegóły tej narady Michał Kleofas zanotował później w swoich „Pamiętnikach o Polsce i Polakach”, a rok po śmierci Tadeusza Kościuszki w parku, otaczającym pałac w Zalesiu, upamiętnił wybitnego polskiego patriotę, stawiając pamiątkowy głaz z napisem „Cieniom Kościuszki”.

– W bieżącym roku obchodzimy 200-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki. Dlatego, opowiadając o Michale Kleofasie Ogińskim, poświęciłam więcej uwagi jego działalności powstańczej i emigracyjnej, którą dał on świadectwo bycia wielkim patriotą w czasach, kiedy Państwo Polskie nie było obecne na mapie Europy i świata – mówiła działaczom ZPB ze Smorgoni przy kamieniu „Cieniom Kościuszki” w parku Ogińskich w Zalesiu Tatiana Kleszczonok, proponując, aby kolejne spotkanie z historią dla członków oddziału zorganizować w innym zabytkowym i historycznym miejscu, w które bogata jest ziemia smorgońska.

Tatiana Kleszczonok z Zalesia

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content