HomeOświata„Złota Polska Jesień” na zdjęciach, rysunkach i w kolażach

„Złota Polska Jesień” na zdjęciach, rysunkach i w kolażach

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficzno-plastycznego pt. „Złota Polska Jesień” dla uczniów Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB nastąpiło 15 listopada. W rywalizacji wzięło udział 31. uczestników, którzy zaprezentowali prace w trzech technikach: rysunek, kolaż oraz fotografia.

Przewodnicząca jury konkursu Danuta Karpowicz ocenia prace

Przewodnicząca jury konkursu Danuta Karpowicz ocenia prace

Prace uczniów

Prace uczniów

Konkurs_plastyczny_prace_01

Agnieszka Moroz ocenia prace

Agnieszka Moroz ocenia prace

W kategorii rysunek zwyciężyła praca uczennicy 5 klasy Krystyny Saniukiewicz.

Anna Zagdaj ogląda pracę Krystyny Saniukiewicz

Anna Zagdaj ogląda pracę Krystyny Saniukiewicz

Praca Krystyny Abramowicz

Praca Krystyny Saniukiewicz

Za najlepsze kolaże jury konkursu uznało prace dziesięcioklasistek Tatiany Abramowicz i Anastazji Ridziewskiej, przedstawiające krakowskie kościoły jesienną porą. Nie mogąc rozstrzygnąć, który z kolaży jest lepszy, jurorzy przyznali obu konkursantkom pierwsze miejsce ex aequo.

Praca Tatiany Abramowicz

Praca Tatiany Abramowicz

Praca Anastazji Ridziewskiej

Praca Anastazji Ridziewskiej

Podobnie rozstrzygnięto konkurs fotografii, w którym pierwsze miejsce ex aequo przypadło także dwom uczennicom szkoły: Katarzynie Mieleszko (8a klasa) i Aleksandrze Rapiejko z klasy 9-10a.

Fotografie Katarzyny Mieleszko

Fotografie Katarzyny Mieleszko

Fotografie Aleksandry Rapiejko

Fotografie Aleksandry Rapiejko

Wyróżnienia otrzymały prace Anny Szatowej (klasa 5-6a), Diany Szymańczuk (klasa 7-8d) oraz koleżanek z klasy 9-10a Julii Salej i Heleny Jodziej.

– Na rysunkach i zdjęciach uczniów powstały prawdziwe dzieła sztuki – ocenia poziom konkursu przewodnicząca jury Danuta Karpowicz. Podkreśla ona, że wśród kryteriów oceny prac, jednym z podstawowych był wymóg, aby prace były wykonane samodzielnie. – Istotny był także prawidłowy dobór techniki, oceniana była gra kolorów, no i , oczywiście, zgodność prezentowanych prac z tematem konkursu – dodaje jurorka.

Zwycięscy i uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody w postaci audiobooków, przenośnych odtwarzaczy mp3, słuchawek. – Takie konkursy mają na celu ujawnianie i rozwój zdolności artystycznych i talentów naszych uczniów. Uczą też miłości do ziemi ojczystej, postrzegania jej piękna i utrwalania tego piękna w sposób artystyczny – ocenia rolę wewnątrzszkolnego konkursu plastyczno-fotograficznego „Złota Polska Jesień” dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB Helena Dubowska.

 Anna Zagdaj

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content