HomeSpołeczeństwo„Spotkanie pod dębem” w Smorgoniach

„Spotkanie pod dębem” w Smorgoniach

Dobrą tradycją stały się doroczne czerwcowe spotkania członków Oddziału Związku Polaków na Białorusi w Smorgoniach pod otwartym niebem. Działacze oddziału, a także sympatyzujący z ZPB mieszkańcy Smorgoni, spotykają się co roku w jednym z czerwcowych dni pod potężnym, rosnącym nad rzeką Wilią dębem.

Zdjęcie pamiątkowe uczestników „Spotkania pod dębem” nad Wilią

W tym roku, dzięki staraniom prezes Oddziału ZPB w Smorgoniach, Teresy Pietrowej spotkanie odbyło się 11 czerwca, w Święto Trójcy Przenajświętszej. Dzięki dobrej pogodzie spotkaniu w plenerze dopisała frekwencja. Przybyli na nie działacze w różnym wieku, poczynając od najstarszych, stojących u początków odrodzenia polskości w rejonie smorgońskim i kończąc na najmłodszych, w których starsze pokolenie miejscowych Polaków widzi kontynuatorów i spadkobierców powstałych w Oddziale ZPB w Smorgoniach tradycji i osiągnięć, jak chociażby tradycja dorocznych czerwcowych spotkań, podczas których można powspominać dawne czasy, wymienić się informacjami o stanie znajdujących się na terenie rejonu smorgońskiego miejsc polskiej pamięci narodowej, pochwalić się osiągnięciami, na przykład – wyjazdami działających przy oddziale artystów na festiwale i koncerty, zaplanować działalność oddziału na najbliższy okres.

11 czerwca uczestnicy spotkania ze względu na jego lokalizację postanowili nazwać czerwcowe spotkania Oddziału ZPB w Smorgoniach „Spotkaniami pod dębem”.

„Spotkanie pod dębem” stało się namiastką walnego zebrania członków oddziału, podczas którego odbywa się przyjmowanie do szeregów oddziału, a więc także do miejscowego polskiego środowiska, nowych członków.

Tak było także podczas ostatniego „Spotkania pod dębem”.

Opowiada Tatiana Kleszczonok

Na początku spotkania jego uczestnicy wysłuchali prelekcję, którą wygłosiła dla nich Tatiana Kleszczonok, pracownica Muzeum Michała Kleofasa Ogińskiego, mieszczącego się w XIX-wiecznym pałacu rodu Ogińskich w Zalesiu niedaleko Smorgoni. Pani Tatiana opowiedziała niezwykle ciekawą historię życia wybitnego kompozytora, a także ujawniła kilka ciekawostek, chociażby taką, że według niektórych badaczy twórczości Michała Kleofasa Ogińskiego, to właśnie on mógł skomponować melodię do Mazurka Dąbrowskiego, będącego Hymnem Polski.

Po prelekcji Tatiany Kleszczonok członkowie Oddziału ZPB w Smorgoniach zaczęli opowiadać ciekawostki z własnego życia. Starsi działacze opowiadali o okolicznościach powstania w Smorgoniach, w latach 90. minionego stulecia, oddziału ZPB.

To właśnie takie historie są dla młodszego pokolenia smorgońskich Polaków wzorem prawdziwego patriotyzmu i postawy, godnej naśladowania. To od starszych kolegów my młodzi członkowie oddziału uczymy się tego, jak należy kochać Ojczyznę, która jest w sercu każdego Polaka, a więc – wszędzie tam, gdzie Polak mieszka.

Po serdecznych i wzruszających rozmowach przyszedł czas na chwilę relaksu i odpoczynku.

Śpiewa zespół „Głos znad Wilii”

Obecni na spotkaniu członkowie zespołu „Głos znad Wilii” przypomnieli, iż pomysł założenia ich kolektywu artystycznego pojawił się podczas jednego z takich spotkań pod dębem właśnie tutaj, na brzegu Wilii. Ta refleksja stała się sygnałem do rozpoczęcia improwizowanego koncertu zespołu „Głos znad Wilii”. Obecnie zespół ten, będący artystyczną wizytówką Oddziału ZPB w Smorgoniach, jest często zapraszany na koncerty, organizowane przez Zarząd Główny ZPB i jest dobrze oceniany przez publiczność. Dzięki występowi „Głosu znad Wilii” atmosfera „Spotkania pod dębem” natychmiast zrobiła jeszcze bardziej niż dotąd serdeczna i rodzinna. Artyści zachęcili obecnych nie tylko do tańca, lecz także do wspólnego śpiewu i recytowania wierszy.

Podziękowania za tak wspaniałe spędzenie czasu i za kontynuowanie tradycji czerwcowych spotkań Oddziału ZPB w Smorgoniach, mających już stałą nazwę „Spotkań pod dębem”, należą się prezes oddziału Teresie Pietrowej, pomagającym jej rodzinom Żychów i Tarnackich, a także wszystkim miejscowym Polakom, przybywającym w czerwcu na zaproszenie prezes Teresy Pietrowej nad brzeg Wilii, aby się bliżej zapoznać i omówić propozycje wspólnych przedsięwzięć.

Propozycje te dotyczą najczęściej opieki nad miejscami pamięci, co należy do naszych najważniejszych obowiązków, jako Polaków. Członkowie oddziału starają się podtrzymywać w godnym stanie znajdujące się na terenie rejonu smorgońskiego groby polskich żołnierzy, w tym żołnierzy Armii Krajowej, będące zwłaszcza dla młodego pokolenia miejscowych Polaków, świadectwem, inspirującym do zapoznania się z historią polskiego patriotyzmu na ziemi smorgońskiej, o którym młodym ludziom nikt nie opowie na lekcjach historii w białoruskiej szkole.

Już wkrótce Zarząd Główny ZPB wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Grodnie będzie organizował wizytację grobów żołnierzy AK na Grodzieńszczyźnie w ramach dorocznej akcji ZPB „Ostra Brama”, upamiętniającej operację Armii Krajowej o tej samej nazwie, przeprowadzonej latem 1994 roku w ramach akcji „Burza”. Członkowie ZPB w Smorgoniach co roku uczestniczą w akcji ZPB „Ostra Brama”, utrzymując w godnym stanie rozsiane po rejonie groby żołnierzy AK, poległych w lipcu 1944 podczas i tuż po operacji wyzwolenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego.

Rusłan Rasoszko ze Smorgoni

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content