HomeOświataZakończenia roku szkolnego w szkołach w Peliszczach i Baranowiczach

Zakończenia roku szkolnego w szkołach w Peliszczach i Baranowiczach

Konsul Generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz z małżonką oraz wicekonsul Jerzy Grymanowski wzięli udział w uroczystych zakończeniach roku szkolnego: w dniu 19 maja – w Państwowej Średniej Szkole w Peliszczach, a 21 maja – w Społecznej Szkole Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach.

Podczas uroczystości w szkole w Peliszczach uczniowie wykonali program artystyczny. Konsul generalny poza szkołą zwiedził także samą miejscowość i wręczył prezes Oddziału ZPB w Peliszczach Halinie Mickiewicz – prowadzącej od wielu lat projekty edukacyjne dla lokalnej społeczności – przygotowany przez Konsulat Generalny RP w Brześciu dyplom uznania.

Szef placówki konsularnej odwiedził również prywatne muzeum etnograficzne państwa Haliny i Adama Mickiewiczów, gdzie wziął udział w spotkaniu z miejscowym kołem gospodyń wiejskich.


21 maja w Społecznej Szkole Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz i dyrektor szkoły Eleonora Raczkowska-Jarmolicz uroczyście wręczyli absolwentom szkoły świadectwa jej ukończenia.

Zgodnie z polską tradycją, uroczystość tę otworzyli staropolskim polonezem tegoroczni absolwenci. Po wprowadzeniu sztandaru i zaśpiewaniu hymnu młodzież z klas dziesiątych przypomniała krótką historię świąt majowych, obchodzonych w Polsce i wśród Polonii. Całość wzbogaciły piosenki patriotyczne i program artystyczny przygotowane przez działające w Domu Polskim w Baranowiczach chóry młodzieżowe: „Słoneczko” i „Dlaczego”, solistów oraz chór „Kraj Rodzinny”, w którym śpiewają rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia szkolne.

Podczas uroczystości konsul generalny RP w Brześciu nie tylko wręczył tegorocznym absolwentom świadectwa ukończenia SSP im. Tadeusza Reytana. Młodzież, najbardziej zaangażowana w życie szkoły, otrzymała upominki, a nauczyciele zostali odznaczeni dyplomami z gratulacjami za zasługi w krzewieniu kultury i wiedzy o Polsce, dbałość o czystość języka polskiego i zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Znadniemna.pl na podstawie brzesc.msz.gov.pl/facebook.com

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content