HomeOświataTytuły „Mistrz Ortografii 2017” – rozdane!

Tytuły „Mistrz Ortografii 2017” – rozdane!

Prawie stu czterdziestu uczestników przystąpiło w sobotę, 13 maja, w Grodnie do konkursu „Mistrz Ortografii 2017”, zorganizowanego przez Związek Polaków na Białorusi, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Patronat nad konkursem objęła poseł do Parlamentu Europejskiego, była szefowa polskiego MSZ Anna Fotyga.

Prezes ZPB Andżelika Borys odczytuje list od poseł do Parlamentu Europejskiego, byłej szefowej polskiego MSZ Anny Fotygi

„Mistrz Ortografii 2017” to już czwarta edycja organizowanego co roku przez ZPB konkursu ortograficznego. Z roku na rok konkurs staje się coraz bardziej popularny wśród polskiej młodzieży szkolnej na Białorusi. W tym roku zgromadził rekordową liczbę uczestników – 139. W roku 2014, kiedy konkurs zorganizowano po raz pierwszy, wzięło w nim udział czterdziestu młodych ludzi, głównie z Grodna. W tym roku do zmagań z polską ortografią zgłosiło się ponad trzykrotnie więcej młodych ludzi. Oprócz grodnian była tu młodzież szkolna z Wołkowyska, Lidy, Oszmiany, Porzecza, Baranowicz, Brześcia, Mińska, Mohylewa i innych miejscowości.

Zgodnie z regulaminem konkursu jego uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, w zależności od wieku – uczniowie klas od 6 do 8 oraz starszoklasiści, czyli młodzież, uczęszczająca do klas od 9 do 11.

Dr Barbara Stelingowska z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Uczestnicy konkursu pisali dyktando. Dla grupy starszej odczytała je dr Barbara Stelingowska z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, członkini jury konkursu. W młodszej grupie konkursowy tekst podyktowała kolejna jurorka – prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska ” Anna Kietlińska.

Prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska ” Anna Kietlińska

W skład jury konkursu weszli, obok gości z Polski, działacze Związku Polaków na Białorusi – przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Anżelika Orechwo, nauczycielka języka polskiego w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB Danuta Karpowicz oraz redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik.

Anżelika Orechwo i Anna Kietlińska sprawdzają prace

Dr Barbara Stelingowska i Andrzej Pisalnik

Danuta Karpowicz

Jurorzy mieli do wykonania niezwykle trudne zadanie – musieli wybrać lepszych spośród najlepszych. Rzecz w tym, że poziom uczestników konkursu okazał się niezwykle wyrównany i jurorzy w wielu pracach nie znaleźli nawet jednego błędu ortograficznego. Jak ujawniła podczas ogłaszania wyników konkursu Anna Kietlińska: „O zwycięskich pracach decydowały przecinki”.

Przemawia Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska ”

Zgodnie z regulaminem premiowane miejsca w konkursie przyznano w dwóch, wspomnianych wyżej, kategoriach wiekowych, z których w każdej przewidziano trzy podkategorie: uczniowie Szkół Polskich (dotyczy Szkół Polskich w Grodnie i Wołkowysku), uczniowie Szkół Społecznych oraz młodzież, uczęszczająca na zajęcia fakultatywne z języka polskiego w szkołach państwowych.

Podczas wręczenia dyplomów i upominków za udział w Konkursie

Po zakończeniu pracy jury – jurorzy, uczestnicy konkursu, ich nauczyciele i rodzice, zgromadzili się na podsumowaniu tegorocznej edycji „Mistrza Ortografii”. Zanim ogłoszono zwycięzców, każdemu z konkursantów główna organizator – prezes ZPB Andżelika Borys – wręczyła Dyplom „za udział” i słodki upominek. Potem nastąpiła najbardziej oczekiwana przez konkursantów chwila – ogłoszenie „Mistrzów Ortografii 2017”.

Nagrody

Zostali nimi:

W kategorii wiekowej 6-8 klasa

Podkategoria „Polskie Szkoły”:

I miejsce – Edyta Soroka (Grodno);


II miejsce – Daria Predko (Wołkowysk);


III miejsce – Katarzyna Barsukowa (Grodno).

Podkategoria „Szkoły Społeczne”:

I miejsce – Uliana Chancewicz (Baranowicze);


II miejsce – Barbara Ostrowska (Baranowicze);


III miejsce – Wioletta Żukowska (Baranowicze).

Podkategoria „Fakultatywy”:

I miejsce – Agnieszka Komincz (Grodno);


II miejsce – Weronika Szepielewicz (Grodno);


III miejsce – Beata Możejko (Porzecze).

W kategorii wiekowej 9-11 klasa

Podkategoria „Polskie Szkoły”:

I miejsce – Herman Pańkow (Grodno);


II miejsce – Wioletta Marczyk (Wołkowysk);


III miejsce – Teresa Romańczuk (Grodno).

Podkategoria „Szkoły Społeczne”:

I miejsce – Julia Głuchowa (Mińsk);


II miejsce – Polina Żukowska (Baranowicze);


III miejsce – Aleksy Bojko (Baranowicze).

Podkategoria „Fakultatywy”:

I miejsce – Bożena Worono (Lida);


II miejsce – Elwira Urbanowicz (Grodno);


III miejsce – Dymitr Oskierko (Oszmiana).

Po ogłoszeniu wyników konkursu dr Barbara Stelingowska z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ogłosiła, że reprezentowana przez nią uczelnia gwarantuje wszystkim „Mistrzom Ortografii” w starszej kategorii wiekowej miejsce na studiach polonistycznych bez egzaminów wstępnych.

Dr Barbara Stelingowska

Anżelika Orechwo, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB i przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB

Sześciu zdobywców tytułu „Mistrz Ortografii 2017” zostali nagrodzeni przez organizatorów konkursu tabletami, ufundowanymi między innymi przez poseł do Parlamentu Europejskiego Annę Fotygę. Cenne nagrody, między innymi zestawy gry Scrabble oraz zewnętrzne baterie do telefonów komórkowych (Power Bank), otrzymali zdobywcy drugich i trzecich miejsc we wszystkich podkategoriach. Poza tym, jak ogłosiła Andżelika Borys, w okresie letnim dla tegorocznych „Mistrzów Ortografii” zostanie zorganizowany wyjazd na odpoczynek – prawdopodobnie do Chorwacji. Dla wszystkich zdobywców premiowanych miejsc Andżelika Borys obiecała także zorganizować w tym roku zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Welkie Brawa dla dziewcząt z Wołkowyska!!!!!!!!!!

  • Brawo Baranowicze!

  • Brawo dla organizatorow i uczestnikow.

Skomentuj

Skip to content