HomeSpołeczeństwoObrona polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku – priorytetem dla ZPB

Obrona polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku – priorytetem dla ZPB

Ponad cztery tysiące podpisów pod apelem do prezydenta Aleksandra Łukaszenki w obronie polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku, zebrał w ciągu miesiąca Związek Polaków na Białorusi. Poinformowała o tym 22 kwietnia, na posiedzeniu Rady Naczelnej ZPB, prezes organizacji Andżelika Borys.

Przemawia Andżelika Borys, prezes ZPB

O tym, jak przebiega akcja zbierania podpisów pod protestem przeciwko planowanej rusyfikacji polskich szkół w Grodnie i Wołkowysku, Andżelika Borys opowiedziała w ramach wygłoszonego przez nią referatu o działalności Zarządu Głównego ZPB w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Protest przeciwko, podjętej przez białoruski resort edukacji, próbie rusyfikacji szkół polskich w Grodnie i Wołkowysku poprzez zmiany w prawie oświatowym, stał się, jak podkreśliła Andżelika Borys, najważniejszą akcją, zainicjowaną przez ZPB w tym roku. – Zbieranie podpisów pod apelem w obronie polskich szkół potrwa do 1 maja – ogłosiła Borys. Podkreśliła, że już teraz, na podstawie liczby podpisów zebranych w poszczególnych miejscowościach, może ona wnioskować o aktywności środowisk polskich oraz oddziałów ZPB, działających w tych miejscowościach.

Anżelika Orechwo, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB, prowadzi posiedzenie

Jak wynika z danych ujawnionych przez Andżelikę Borys, pod apelem do prezydenta Łukaszenki najwięcej podpisów postawili jak dotąd Polacy z Grodna. Grupa wolontariuszy, zorganizowana osobiście przez prezes Borys, zdołała zebrać w Grodnie około 1500 podpisów pod apelem w obronie polskich szkół.

Druga miejscowość pod względem liczby zebranych podpisów to, oczywiście, Wołkowysk, posiadający, podobnie jak Grodno, Szkołę Polską, zagrożoną zmianami w prawie oświatowym, opracowanymi przez białoruskie ministerstwo edukacji.

Pokaźną liczbą podpisów, zebranych w obronie polskiego szkolnictwa na Białorusi, mogą się pochwalić także oddziały ZPB, między innymi: w Lidzie (470 podpisów), Mińsku (300), Sopoćkiniach (300), Mołodecznie (200), Wielkiej Brzostowicy (200), Jeziorach (168) oraz Iwieńcu (110).

Ogółem – wedle stanu na 22 kwietnia, czyli po upłynięciu miesiąca od momentu rozpoczęcia akcji – organizacji udało się zebrać 4 tys. 239 podpisów.

– To nie są jeszcze dane ostateczne – mówiła Andżelika Borys, szacując, że po 1 maja ZPB będzie mógł przekazać do Administracji Prezydenta Republiki Białorusi petycję, podpisaną przez około 5 tysięcy białoruskich obywateli polskiego pochodzenia.

Andżelika Borys ogłasza, że ZPB będzie działał w oparciu o spółkę „Klerigata”, która będzie stanowić zaplecze gospodarcze organizacji

Kolejnym punktem wystąpienia prezes ZPB Andżeliki Borys na posiedzeniu Rady Naczelnej było poinformowanie, iż ZPB, będzie kontynuował swoją działalność wedle modelu, który sprawdził się w latach poprzednich, czyli w oparciu o podmiot gospodarczy. Z uwagi na to, że poprzedni prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz przywłaszczył mienie organizacji, w tym spółkę „Kresowia”, w oparciu o którą ZPB działał w poprzednich latach, członkowie Zarządu Głównego organizacji założyli spółkę „Klerigata”, której dyrektorem została przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Anżelika Orechwo. Zgodnie z wymogiem statutowym Rada Naczelna zaopiniowała tę nominację w głosowaniu. Anżelika Orechwo została zatwierdzona na stanowisku dyrektora spółki „Klerigata”, stanowiącej zaplecze gospodarcze ZPB, jednogłośnie.

Stanowisko dyrektora spółki „Klerigata” objęła Anżelika Orechwo, przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB

Z referatami na temat działalności podległych im obszarów działalności ZPB wystąpili przed członkami Rady Naczelnej wiceprezesi ZPB: Renata Dziemiańczuk i Marek Zaniewski.

Odpowiedzialna za działalność kulturalną w organizacji wiceprezes Renata Dziemiańczuk w swoim wystąpieniu skoncentrowała się na zaplanowanych w tym roku przedsięwzięciach kulturalnych. Do zapoznania się z anonsami zbliżających się konkursów artystycznych, organizowanych przez ZPB Renata Dziemiańczuk zachęciła na naszej stronie Znadniemna.pl.

Przemawia Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB ds. kultury

Marek Zaniewski, z kolei, jako odpowiedzialny w ZPB za prowadzenie ewidencji członków, rekomendowanych przez organizację do otrzymania Karty Polaka, przypomniał obecnym na posiedzeniu Rady Naczelnej o konieczności zgłaszania przez prezesów oddziałów terenowych ZPB kandydatów do Karty Polaka tylko ze swoich oddziałów. Jako prezes działającego przy ZPB Polskiego Klubu Sportowego „Sokół”, Marek Zaniewski opowiedział o inicjatywach, realizowanych przez Klub we współpracy z innymi strukturami ZPB, między innymi o działającej na bazie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZPB sekcji nordic walking dla seniorów.

Najważniejszym wydarzeniem sportowym dla wszystkich Polaków, mieszkających poza granicami Polski, będą w tym roku XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne „Toruń 2017”, do których rekrutacją zajmuje się wiceprezes ZPB Marek Zaniewski.

Głos ma Marek Zaniewski, wiceprezes ZPB

Podczas posiedzenia Rady Naczelnej ZPB radni wysłuchali wystąpienia Eugeniusza Lickiewicza, który z upoważnienia Aliny Jaroszewicz, prezes ZPB obwodu brzeskiego przedstawił działalność społeczności polskich w obwodzie brzeskim. Jak się okazało najprężniej działające inicjatywy polskie na ziemi brzeskiej tak czy inaczej mają rodowód związkowy, a od ZPB oddaliły się ze względu na konflikt z byłym prezesem ZPB Mieczysławem Jaśkiewiczem. Obecnie większość oddziałów ZPB na ziemi brzeskiej potwierdziła swoją przynależność do organizacji, którą kieruje Andżelika Borys.

Eugeniusz Lickiewicz, nowy członek Rady Naczelnej ZPB z Brześcia

Aby wyrównać krzywdy, zadane działaczom ZPB w obwodzie brzeskim, z powodu nieudolnego kierowania organizacją przez jej byłego prezesa Mieczysława Jaśkiewicza, członkowie Rady Naczelnej przegłosowali wniosek o unieważnieniu decyzji Rady Naczelnej ZPB z 2013 roku o wykluczeniu z szeregów organizacji Aliny Jaroszewicz. Decyzja ta oznacza, iż utrata przez Alinę Jaroszewicz członkostwa w ZPB i pełnionych w organizacji funkcji zostały uznane przez Radę Naczelną ZPB za niebyłe. Jako prezes obwodu brzeskiego ZPB Alina Jaroszewicz odzyskała w ten sposób członkostwo w Radzie Naczelnej ZPB, przysługujące na mocy Statutu ZPB prezesom obwodowym. Po wykluczeniu z ZPB byłych kierowników organizacji Mieczysława Jaśkiewicza i Heleny Dubowskiej wakujące w Radzie Naczelnej było jeszcze jedno miejsce. Zajął je jednogłośną decyzją członków Rady Eugeniusz Lickiewicz z Brześcia.

Podczas głosowania

Pod koniec swojego posiedzenia Rada Naczelna zajęła się zmianami w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej. Przypomnijmy, że przy Zarządzie Głównym ZPB, w miejsce Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej, kierowanym przez Józefa Porzeckiego, powołana została nowa struktura o podobnych celach i zadaniach na czele z Tadeuszem Malewiczem.

Józef Porzecki

Tadeusz Malewicz

Obaj panowie byli obecni na posiedzeniu Rady Naczelnej, która przyjęła do wiadomości informację o reorganizacji pracy w zakresie opieki nad miejscami pamięci i o upoważnieniu Tadeusza Malewicza do usystematyzowania tej działalności i wypracowania skutecznej koncepcji i modelu opieki nad miejscami polskiej pamięci narodowej na Białorusi. Tadeusz Malewicz podziękował Józefowi Porzeckiemu za dokonany dotąd trud w katalogowaniu miejsc pamięci narodowej, zwłaszcza na Grodzieńszczyźnie, oraz w organizowaniu prac konserwatorskich i remontowych. Józef Porzecki, z kolei, życzył Tadeuszowi Malewiczowi pomyślności w realizacji zadania, powierzonego mu przez Zarząd Główny ZPB.

Działacze na stojąco śpiewają „Rotę”- hymn Związku Polaków na Białorusi

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content