HomeOświata„Gramatyka wcale nie jest nudna”- konkurs w Brześciu

„Gramatyka wcale nie jest nudna”- konkurs w Brześciu

Sprawdzianem konkursowym pod nazwą „Gramatyka wcale nie jest nudna” podsumowali 31 marca wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego, zdobytą w ciągu roku szkolnego, uczniowie Szkoły Społecznej przy ZPB w Brześciu.

Podczas sprawdzianu

Uczniowie zostali podzieleni przez swoich nauczycieli na dwie grupy w zależności od poziomu znajomości języka polskiego – grupę władających polskim językiem na poziomie zaawansowanym oraz znających język polski na poziomie średnim.

W grupie znających język polski na poziomie zaawansowanym w ostrej, ale uczciwej, konkurencji z kolegami zwyciężył Mikita Jakusz. Nieco gorszy wynik i drugie miejsce według oceny nauczycieli, stanowiących jury konkursu, zdobył Mikita Steciuk. Do młodych panów na podium, zajmując jego trzeci stopień, dołączyła Ija Żemczużna.

W słabszej kategorii konkursantów miejsca zwycięskie zdobyły same dziewczyny: I miejsce – Maria Zdancewicz, II miejsce – Adriana Głuchowska i miejsce III – Diana Dubinicz.

Zdobywcy miejsc premiowanych otrzymali od administracji Szkoły Społecznej przy ZPB w Brześciu dyplomy oraz słodkie upominki ,które wręczono każdemu, kto przystąpił do rywalizacji w konkursie „Gramatyka wcale nie jest nudna”.

Nagrody zwycięzcom konkursu wręcza Natalia Rakowicz, dyrektor Szkoły Społecznej przy ZPB w Brześciu

Nagrody dla uczestników konkursu „Gramatyka wcale nie jest nudna” ufundował Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi.

Jak podkreśla organizator konkursu – dyrektor Szkoły Społecznej przy ZPB w Brześciu Natalia Rakowicz – szkolny konkurs gramatyczny jest nie tylko sprawdzianem wiedzy, zdobytej przez uczniów szkoły w ciągu roku szkolnego. – Jest to także sposób na zmotywowanie uczniów do dalszej nauki i nawet do samodzielnego zgłębiania przez nich znajomości języka polskiego – mówi polska działaczka oświatowa.

Natalia Gołubowska z Brześcia

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content