HomeReligiaCzy wypełniły się zapowiedzi Matki Bożej w Fatimie względem Rosji? Siostra Łucja twierdzi, że…

Czy wypełniły się zapowiedzi Matki Bożej w Fatimie względem Rosji? Siostra Łucja twierdzi, że…

„Idea Fatimy, idea nawrócenia Rosji, jest w moim sercu głęboko. W moim kraju (Białorusi) nie znajdziecie kościoła, w którym nie byłoby figurki Matki Boskiej Fatimskiej”, – powiedział agencji Catholic News Service arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie.

Metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz

Metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz pełnił obowiązki arcybiskupa Moskwy w latach 1991-2007. Teraz przewodzi białoruskim katolikom. W rozmowie z Catholic News Service przekonuje, że proroctwo Fatimy spełnia się. On sam, trzykrotnie spotkał się z karmelitką siostrą Łucją, jedną z trójki dzieci, którym Maryja przekazywała orędzia.

To ona podczas kilku rozmów z arcybiskupem zapewniała go, że zapowiedzi Matki Bożej wobec Rosji wypełniły się.

Podczas pierwszego spotkania w 1991 roku, gdy przedstawiłem się jej jako arcybiskup katolicki w Moskwie, dopytywała kilka razy: „Czy to aby prawda?”. Kiedy jej potwierdzałem, mówiła: „Tak więc proroctwa fatimskie się wypełniły”.

Przypomnijmy, co powiedziała Matka Boża w Fatimie 13 lipca 1917 r. powiedziała: „Aby zapobiec wojnie…. zażądam poświęcenia Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu i zadość czyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeżeli nie, rozsieje swe błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen i prześladowań Kościoła”.

Trzecia część tajemnicy jest symbolicznym objawieniem, odnoszącym się do tej części Orędzia, która spełni się zależnie od tego, czy przyjmiemy żądania zawarte w samym Orędziu: „Jeżeli (…) me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, (…) rozszerzy swoje błędne nauki po świecie” itd.

Ponieważ nie przyjęliśmy tego wezwania zawartego w Orędziu, jesteśmy świadkami jego spełnienia, a Rosja rzeczywiście zalała świat swoimi błędami. A chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia się ostatniej części tego proroctwa, widzimy, że stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi krokami. Nastąpi ono, jeżeli nie zawrócimy z drogi grzechu, nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, niemoralności, przemocy itd.

Siostra Łucja miała także prosić arcybiskupa Kondrusiewicza, by ten współpracował z prawosławnymi, a nawet wysłać za jego pośrednictwem figurkę Matki Bożej Fatimskiej do patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II. – Później widziałem u niego kilkakrotnie tę figurkę na stole – dodał.

Udało się też nawiązać współpracę z prawosławnymi. Na Białorusi powstały dwa ośrodki konsultacyjne w szpitalach aborcyjnych. – Dzięki temu udało nam się uratować wiele dzieci – powiedział hierarcha.

Zapowiedział, że z okazji 100-tej rocznicy objawień, kiedy Maryja mówiła o Rosji podczas objawień, do Fatimy pojadą dwie pielgrzymki z Białorusi.

Znadniemna.pl za Kresy24.pl

Najnowsze komentarze

 • Do 1054 roku prawie całe chrześcijaństwo było Prawosławne.
  Chrześcijaństwo w tym roku podzieliło się na zachodnie czyli Katolickie oraz na chrześcijaństwo wschodnie czyli pozostało nadal Prawosławne.

  Podział ten zaistniał z powodu słowa „FILIOQUE”(SYN).
  A było to tak:
  Papież Leon IX w 1054 roku ogłosił dogmat,że Duch Święty pochodzi od Boga oraz od Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem.
  Dogmatowi temu sprzeciwił się patriarcha kościoła w Konstantynopolu, Michał Cerulariusz, który podtrzymał ówczesną naukę chrześcijańską, że Duch Święty pochodzi tylko od Boga Ojca, zaś poprzez Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem trafił do ludu ziemskiego – Oto słowa Jezusa: „A Pocieszyciel, Duch Świety, którego Ojciec pośle w moim Imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” – Ewangelia Jana 14,26.

 • Polacy !!! ( tekst uzupełniono 11.11.2016roku )
  Nie zbudujemy Normalnego Państwa Polskiego bez powrotu do Prawdziwego Chrześcijaństwa…

  PRZED PRAWDĄ ZAWARTĄ W BIBLII NIE UCIEKNIESZ…

  Gdy wygnano moich synów z Polski do Italii to zacząłem czytać Biblię !!! Wam zaś przekazuję następującą mądrość:

  Czytajcie Biblię ze zrozumieniem i zostańcie prawdziwymi Chrześcijanami, a dowiecie się, że Mesjasz z Nazaretu to był Wielki Reformator z woli Pana Boga…(Jeśli poznacie poniższą prawdę, to po swojej śmierci nie odważycie się Panu Bogu wciskać kit, że Was oszukano)

  Aby zrozumieć Biblię to trzeba wykreślić pierwszy i drugi rozdział z Ewangelii Mateusza, ponieważ rozdziały te zostały Mu dopisane przez fałszerzy Biblii…
  Chodzi tu o Pedofilię, której kategorycznie zakazał Mesjasz z Nazaretu, uznał On taki postępek za grzech ciężki, którego konsekwencje będą straszne.
  Trzej Ewangeliści tę kwestię w swoich Ewangeliach zapisali: Ewangelista Mateusz 18,5 – 9 i Ewangelista Marek 9,42 – 49 i Ewangelista Łukasz 17,1- 2…
  Jest wykluczone, aby Ewangelista Mateusz napisał rozdział Pierwszy i rozdział Drugi, jeśli najpierw przeczytamy wiersze od 5 do 9 w rozdziale 18-tym z Ewangelii Mateusza.

  Otwieram Ewangelię Łukasza 2,21 – 22 i czytam:
  Kiedy minęło osiem dni, chłopca obrzezano i nadano Mu imię Jezus, które wskazał anioł, jeszcze przed Jego poczęciem.
  Gdy nadeszły dni ich oczyszczenia przewidziane przez Prawo Mojżesza, Maria z dzieckiem udała się do Jerozolimy, aby Je ofiarować Bogu.

  Księga Kapłańska 12,3 – 4 wszystko nam wyjaśnia:
  A w ósmym dniu zostanie obrzezane ciało jego napletka.
  Przez dalsze trzydzieści trzy dni pozostanie ona we krwi oczyszczenia. Nie może dotknąć niczego świętego i nie może wejść do świętego miejsca, dopóki nie dopełnią się dni jej oczyszczenia.

  W Księdze Powtórzonego Prawa 22,23 – 25 i 27 (5 Mojżeszowa) czytamy:
  Jeśli dziewczynę będącą dziewicą, zaręczoną z mężczyzną, spotka w mieście jakiś mężczyzna i będzie z nią obcował, to ich oboje wyprowadzicie do bramy tego miasta i umrą – dziewczyna dlatego, że nie krzyczała w mieście, a mężczyzna dlatego, że upokorzył żonę swojego bliźniego.
  Tak usuniesz spośród siebie zło Izraelu.
  Jeśli jednak mężczyzna spotkał zaręczoną dziewczynę na polu i mężczyzna ten chwycił ją i z nią obcował, umrze sam.
  Spotkał ją bowiem na polu. Zaręczona dziewczyna krzyczała, lecz nie było nikogo, by ją wyratować.

  Bezpłodność u Izraelitów uchodziła za karę Bożą i za hańbę w oczach ludzi.
  W Ewangelii Łukasza 1,25 Elżbieta żona Zachariasza gdy stała się brzemienna to powiedziała:
  „Tak mi uczynił Bóg w tych dniach, wejrzał bowiem na mnie i zdjął ze mnie moją hańbę w oczach ludzi”.

  Aby to zrozumieć i wyciągnąć prawidłowe wnioski, to należy przeczytać:
  Księgę Wyjścia 23,25 – 26:
  Będziecie oddawać cześć Panu Bogu waszemu, a On będzie błogosławił wasz chleb i waszą wodę.
  Oddalę od was wszelką chorobę. Żadna wasza kobieta nie będzie miała przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezpłodna.

  Księga Rodzaju 30,22 – 24 poucza nas:
  W końcu Bóg zlitował się nad Rachelą; wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono.
  Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: „Zdjął Bóg ze mnie hańbę”! Dając mu zaś imię Józef westchnęła: „Oby Bóg dał mi jeszcze jednego syna”.

  Czytając powyższe Księgi dowiedzieliśmy się, że w Izraelu kobieta bezpłodna, lub mająca tylko jedno dziecko, to była postrzegana jako przeklęta, przez Pana Boga.
  Po przeczytaniu powyższego tekstu zastanawiamy się, czy Maria, matka Jezusa urodziła też inne dzieci ???

  ABY URATOWAĆ CHRZEŚCIJAŃSTWO przed zanikiem, to należy powrócić do pierwotnego chrześcijaństwa z czasów MESJASZA, zwanego JEZUSEM z Nazaretu…
  – Czy możliwe jest zjednoczenie się skłóconych ze sobą chrześcijan poprzez powrót do Chrześcijaństwa z Pierwszego wieku naszej Ery? –

  Tak, jest to możliwe, zaś powrót do chrześcijaństwa z pierwszego wieku naszej Ery automatycznie odrzuci bajki o Świętej Trójcy oraz bajki o pannie Maryi zawsze dziewicy… Przecież Bóg nakazał ludziom się rozmnażać – Księga Rodzaju 1,28.
  Aby ludzkość zasiedlała kulę ziemską, to rodzice powinni mieć minimum troje dzieci, a nie jedno dziecko, jak to nauczają kapłani od wartości tak zwanych chrześcijańskich…Jeżeli nie będzie Jasia to skąd się weźmie Jan. Pamiętajmy też o wielkiej tragedii wyspy Wielkanocnej, gdzie nastąpiło przeludnienie/// Ludy świata poznawajcie Boga Prawdziwego… Niech Apostoł Pana Boga: Duch Święty – niech na zawsze będzie z Nami Wszystkimi !!!

  W roku 966 władca Polan Mieszko I przyjął wraz z ówczesną elitą Chrzest.
  Oznaczało to, że państwo polskie dołączyło do chrześcijańskiej Europy.
  W tym miejscu należy podkreślić, że ówczesne państwa chrześcijańskie Europy były dość podobne pod względem zasad wyznawanej religii chrześcijańskiej.
  Nieco później, to jest w roku 1054 papież Leon IX ogłosił dogmat, że Duch Święty pochodzi od Boga oraz od Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem.
  Dogmatowi temu sprzeciwił się patriarcha kościoła w Konstantynopolu Michał Cerulariusz, który podtrzymał ówczesną naukę chrześcijańską, że Duch Święty pochodzi tylko od Boga Ojca, zaś poprzez Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem trafił do ludu ziemskiego…
  Cerulariusz został za to ekskomunikowany przez papieża Leona IX.
  Ten błędny dogmat, który jest niezgodny z Ewangelią spowodował, że wiele kościołów chrześcijańskich leżących na wschód od Rzymu odłączyło się od chrześcijańskiej nauki głoszonej przez Watykan…

  W Ewangelii zaś jest napisane, że Mesjasz z Nazaretu powiedział:
  „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” – Ew. Jana 14,26.
  Tylko Jezus – który sam zwał siebie: Raz zwał Siebie Synem Człowieczym, innym zaś razem zwał Siebie Synem Bożym. Według Biblii jest On Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi – Pierwszy list do Tymoteusza 2,3 – 7…

  Nie przeszkodziło to jednak kościołowi zachodniemu z siedzibą w Watykanie, aby papieża Leona IX ogłosić świętym, chociaż to papież Leon IX skłócił chrześcijaństwo swoim nieprzemyślanym dogmatem.

  Drugi dogmat, który jeszcze bardziej poróżnił kościoły chrześcijańskie został ogłoszony 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX.
  Dogmat ten nakazuje wierzyć w „Niepokalane Poczęcie Maryii Panny.” Ewangelia zaś nie podaje żadnych danych na temat rodziców matki Jezusa.

  Trzeci dogmat, który jeszcze bardziej utwardził podziały w kościołach chrześcijańskich został ogłoszony w roku 1950 przez papieża Piusa XII. Dogmat ten nakazuje wierzyć w „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wraz z duchem i ciałem.”
  Dogmat ten jest nie do przyjęcia przez pozostałe kościoły chrześcijańskie,
  ponieważ Ewangelia na ten temat milczy.

  ZASADY WIARY prawdziwych chrześcijan !!!

  1. Chrześcijanie wierzą w Boga – Wiecznego Ojca i wierzą także w Mesjasza zwanego Jezusem – który jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi oraz wierzą w Ducha Świętego: który jest Apostołem Pana Boga – poprzez którego powstał świat i ludzie…

  2. Chrześcijanie wierzą, że ludzie zostaną ukarani za swe własne grzechy, a nie za grzech pierworodny Adama.

  3. Chrześcijanie wierzą, że Biblia jest słowem Bożym, o ile jest poprawnie przetłumaczona.

  4. Chrześcijanie wierzą w poprawność organizacji, jaka istniała we wczesnym Kościele Jezusa Mesjasza, tj. organizacji z apostołami, prorokami, starszymi oraz ewangelistami.

  5. Chrześcijanie wierzą we wszystko, co Bóg objawił, we wszystko, co teraz objawia i wierzą także , że objawi On jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy w odniesieniu do Królestwa Bożego.

  6. Chrześcijanie wierzą, że przez zadośćuczynienie Mesjasza z Nazaretu cała ludzkość, przestrzegając praw i obrzędów Ewangelii, może dostąpić zbawienia.

  7. Chrześcijanie to ludzie prawi którzy:
  Przestrzegają, szanują i popierają prawo.
  Chrześcijanie są posłuszni królom, prezydentom, władcom i rządom, o ile te wyżej wymienione podmioty władzy same nie łamią prawa.

  8. Chrześcijanie wierzą w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność i dobroczynność wobec wszystkich ludzi.
  Wszystko co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały staje się celem prawdziwych chrześcijan.

  Prorok Izajasz to wszystko przepowiedział:
  „Oto mój sługa którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. On przyniesie narodom sprawiedliwość. Sprawię, że Duch mój na nim spocznie.
  Tak mówi prawdziwy Bóg, który stworzył i rozpiął niebo i rozszerzył ziemię wraz z jej plonami.
  Dał ludziom na niej dech ożywczy i ducha tym którzy po niej chodzą. Ja któremu na imię Jahwe, mówi Bóg, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożkom. Zawrócą, bardzo się zawstydzą Ci, którzy pokładają ufność w rzeźbionych wizerunkach, którzy mówią do odlanych posągów”:
  „Jesteście naszymi bogami” – Księga Izajasza 42,1 i 5 i 8 i 17…
  ——- powyższy tekst uzupełniono o Proroctwa Izajasza ——-

  Prorok Izajasz urodził się około 765 roku przed Chrystusem.
  Jest Prorokiem i teologiem jedynego, prawdziwego, najświętszego Boga – Jahwe… Był On i jest obecnie przeświadczony o Bożej świętości i sprawiedliwości, albowiem tacy wielcy Prorocy jak On weszli i nadal wchodzą do Królestwa Boga.

  ——————————————————————————————————-
  Czy Bóg jest Pedofilem???
  Żadną miarą !!!
  13-nastoletnią Żydówkę o imieniu Maria przed ukamienowaniem jej u bram miasta, za to, że zaszła w ciążę z niewiadomym mężczyzną, to uratował Ją przed tą haniebną śmiercią Jej wujek Zachariasz – był to kapłan Faryzeusz… Przeczytaj Ewangelię Łukasza rozdział Pierwszy i rozdział Drugi, a dowiesz się, że Maria zaszła w ciążę przed zamieszkaniem ze swoim poślubionym mężem Józefem, ponieważ nie skończyła jeszcze 15-tu lat.

  W Ewangelii Łukasza rozdział Pierwszy, a w wierszu 36 anioł powiedział do Marii: „A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swojej starości syna” – była to żona Zachariasza…….
  Zachariasz zaś był kapłanem w ósmym oddziale Abiasza i na zmianę z innymi oddziałami kapłanów oddział ten pełnił służbę w Świątyni Jerozolimskiej – Przeczytaj Ewangelię Łukasza, Greka z pochodzenia rozdział Pierwszy.
  Warto wiedzieć, że młode Żydówki mogły zamieszkać ze swoimi poślubionymi mężami dopiero po skończeniu 15-nastu lat, bo tak nakazywało Prawo (Zakon) – Prawo ustanowione przez Mojżesza.
  W czasach Jezusa, to rodzice poślubiali ze sobą kilkuletnie dzieci i w ich imieniu zawierali pełnoprawne małżeństwa.

  – Okazuje się, że warto czytać Biblię aby poznać prawdę –
  Mieczysław Dębski 2014 rok prześlij dalej !!!

  Polacy !!!
  Nie zbudujemy Normalnego Państwa Polskiego bez powrotu do Prawdziwego Chrześcijaństwa….. ( 11.11.2016 roku tekst uzupełniono )
  „Podaj dalej, krzew Prawdziwe Chrześcijaństwo” Mieczysław Dębski

 • Polski Katolicyzm, CZY TO JESZCZE CHRZEŚCIJAŃSTWO ???

  W Polsce świętuje się pogańskie Święto Trzech Króli, ale nie świętuje się Święta Zesłania Ducha Świętego, bez którego działalności nie byłoby Chrześcijaństwa UTWORZONEGO PRZEZ MESJASZA z NAZARETU !!!
  Nikt nie zrozumie kim był Mesjasz – Jezus z Nazaretu, bez zrozumienia kim lub czym jest Duch Święty ???

  FILIOQUE – (łac., i Syna), dodatek do Chrześcijańskiego Wyznania Wiary w Kościele zachodnim. Jest to dogmat głoszący, że Duch Święty „od Ojca i Syna pochodzi”; nie akceptowany w Kościołach wschodnich. Dogmat FILIOQUE jest to tak zwane Credo Nicejskie. Przez to jedno słowo w roku 1054 doszło do schizmy kościoła wschodniego. Kościół wschodni określa pochodzenie Ducha Świętego „od Ojca przez Syna” – a Patre per Filium.
  Duch Święty przez którego różne zrozumienie podzieliło się pierwotne chrześcijaństwo – to kim, lub czym On jest i dlaczego On nie ma swojego Święta?
  W Biblii Duch Święty występuje też pod nazwą:

  Duch Boży – Duch Prawdy – Wspomożyciel oraz znajdujemy Go w Biblii pod nazwą Duch, pisany z dużej litery.
  Dowiadujemy się też z Biblii, że Duch Święty jest nierozerwalnie związany z Bogiem.
  Duch Święty jest posłannikiem naszego Boga Ojca niebiańskiego i stanowi dla nas szczególny dar.
  Mesjasz z Nazaretu o Duchu Świętym powiedział: „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od samego początku” – Ewangelia Jana 15,26 – 27.

  Duch jak sama nazwa wskazuje jest niewidzialny, ale można widzieć Jego działalność oraz odczuwać wpływ na ludzi jednocześnie w różnych miejscach.
  Wiemy to z własnych obserwacji i doświadczeń oraz z przekazów biblijnych.

  Człowiek gdy się rodzi otrzymuje od Boga „ducha”. Ducha dla niego przeznaczonego – Księga Jeremiasza 1,5 oraz Drugi list do Koryntian 5,5… Jest to zgodne ze słowami Pana Boga który powiedział w Księdze Rodzaju do istot niebiańskich: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i na Nasze podobieństwo.”
  Słowa te mógł też Bóg wypowiedzieć sam do siebie, ponieważ nie ma Boga nad Boga…
  W Biblii słowo Bogowie = Bóg.
  Wiemy też z Biblii, że dusza – to żyjący, myślący i czujący człowiek – czyli ciało + duch = człowiek.
  Z Biblii też wiemy, że Biblię napisało około 40-tu natchnionych mężczyzn, natchnionych za sprawą Ducha Świętego.
  Jednakże w Bibliach słowo duch jest pisane z małej lub też dużej litery, co niejednokrotnie powoduje, że czytający Biblię ma mętlik w głowie.
  W wielu miejscach jest nie wiadomo, czy autorowi chodzi o „Ducha” pochodzącego od Boga, czy też może chodzi autorowi o „ducha” którego człowiek otrzymał od Stwórcy w momencie przyjścia na świat…

  Jezus przed swoim odejściem do Boga Ojca pocieszał swoich uczniów mówiąc:
  „ Kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale będzie mówił co usłyszy od Boga i objawi wam to, co ma nastąpić” – Ewangelia Jana 16,13.

  Jest to zgodne z wcześniejszymi słowami Jezusa, a było to tak:
  Jezus oznajmił obecnym w Świątyni Jerozolimskiej:
  „Moja nauka nie pochodzi ode Mnie, ale od Tego, który Mnie posłał” -Ewangelia Jana 7,16.

  Duch Święty – to On objawia Nam wiedzę o Bogu i Jego Prawach, oczywiście przez natchnionych przez Niego ludzi, także Duch Święty sam często działa w Nas ludziach.
  Bóg działa w Nas także poprzez Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem, którego na Ziemię posłał Sam Stwórca – czyniąc Go Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi – Pierwszy list do Tymoteusza 2,3-7.
  Wszyscy Oni mają jedno zadanie:
  Zadanie ich polega na ukazaniu praw Bożych, które to prawa każdy mieszkaniec Ziemi ma obowiązek poznać oraz przestrzegać ich. Nie uzyskamy zbawienia, jeśli nie będziemy chcieli poznać tych Praw oraz nie będziemy chcieli tych Praw stosować na co dzień.
  Kiedy otrzymujemy wiedzę przez objawienie od Ducha Świętego, to czujemy jak Duch Boży przemawia w naszych myślach i w naszych sercach i czujemy w sobie płomień prawdy.
  Ponadto Duch Święty oczyszcza, czyli uświęca nas, aby przygotować nas do przebywania w obecności Boga.
  Czym jest dar Ducha Świętego?
  Dar Ducha Świętego jest przywilejem, jest to przywilej dawany ludziom, którzy pokładają swą wiarę w Bogu oraz w Mesjaszu z Nazaretu.
  Dary duchowe są święte, lecz nie wszyscy ludzie dostają każdy dar. Jedni dostają na przykład dany dar, a drudzy dostają inny dar, aby wszyscy ludzie z tych darów korzystali.
  Nasze dary powinny być używane dla dzieła budowania królestwa Bożego i dla wzmacniania naszej wiary w Boga.

  Apostoł Pana Boga – Duch Święty – jest to niebiański posłannik który objawia ludziom wiedzę o Bogu oraz o Jego Prawach.
  Nigdy nie uzyskamy zbawienia, jeśli nie będziemy stosować praw ustanowionych przez Boga w życiu codziennym.
  Prawa Boże są uniwersalne.
  Poprzez moc Ducha Świętego poznajemy prawdę.

  Mesjasz z Nazaretu wielokrotnie podkreślał, że każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem śmiertelnym – Mateusza 12,31-33; Marka 3,28-29; Łukasza 12,10…

  Aby uniknąć grzechu przeciwko Duchowi Świętemu to należy poznać tylko trzy wiersze z Biblii i zapamiętać je, a oto te wiersze:
  „Każdy kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga i każdy, kto miłuje Tego, który dał życie, miłuje też tego, który życie od Niego otrzymał.
  Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania.
  Miłość względem Boga polega bowiem na przestrzeganiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” – Pierwszy List Jana 5,1 – 3.
  Z Biblii wynika, że Duch Święty był i nadal jest Apostołem w służbie u Pana Boga !!! – Dzieje Apostolskie 2,1 – 4.
  ———————————————————————————————————
  – Potęgę Pana Boga można porównać tylko z potęgą Kosmosu.-

  – Piastów 08 luty 2012 rok Mieczysław Dębski –

Skomentuj

Skip to content