HomeOświataIPN zaprasza na XI Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

IPN zaprasza na XI Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą to niemal dwutygodniowy kurs dla nauczycieli, animatorów i wszystkich tych, którzy zajmują się krzewieniem kultury, historii i języka polskiego poza granicami Polski. Podczas kursu uczestnicy mają okazję wysłuchać wykładów dotyczących historii Polski lat 1918 – 1989 oraz wziąć udział w warsztatach przygotowujących do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z młodzieżą. Dotychczas w kursie wzięło udział około 300 osób z całego świata.

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 3–12 lipca 2017 r. w okolicach Warszawy. Spotkanie organizowane jest przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Programu Polonijnego BEN IPN.

Do udziału w Polonijnych Spotkaniach IPN zaprasza wyłącznie nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Celem kursu jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej poza granicami kraju. Podczas konferencji uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładów, ale także wezmą udział w warsztatach. Tematyka wykładów skoncentrowana będzie wokół historii Polski lat 1918–1989, ze szczególnym uwzględnieniem represji sowieckich i niemieckich wobec Polaków, fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, a także oporu Polaków wobec systemu komunistycznego po zakończeniu działań wojennych. Zajęciom teoretycznym będą towarzyszyć warsztaty dotyczące m.in. pracy metodą projektu, polskich miejsc pamięci poza granicami kraju.

Szczególnie zapraszamy młodych nauczycieli, zdobywających dopiero doświadczenie w nauczaniu historii najnowszej. Przy rekrutacji weźmiemy również pod uwagę opis miejsca pamięci, który jest elementem formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowy program kursu zamieszczony zostanie na stronie pamiec.pl do połowy kwietnia.

Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych o standardzie turystycznym. Liczba miejsc ograniczona. Nie przewidujemy zwrotu kosztów podróży.

Wypełnione i ręcznie podpisane zgłoszenia wraz z opisem i potwierdzeniem działalności edukacyjnej (poświadczonym przez zwierzchnika) należy przesyłać do 30 kwietnia 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Lista osób zakwalifikowanych na konferencję będzie znana do połowy maja 2017 r.

Informacji na temat XI Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą udziela ich kierowniczka Olga Tumińska, tel. +48 22 5818818; e-mail: [email protected].

Załączniki do strony

Formularz_zgloszenia_XI_Polonijne_Spotkania_z_Historia_Najnowsza

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content