HomeKultura“Miasto Świętego Huberta” Andrzeja Filipowicza

“Miasto Świętego Huberta” Andrzeja Filipowicza

Wystawa pod taką nazwą zainaugurowała wczoraj w prywatnej galegii „Kryga” społeczne obchody Dni Świętego Huberta w Grodnie.

Andrzej _Filipowicz

Pomieszczenie galerii nie zdołało zmieścić wszystkich chętnych do udziału w wernisażu wystawy malarza, będącego członkiem Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi.

Licznie gromadząca się na wystawie publiczność

Licznie gromadząca się na wystawie publiczność

Właścicielka galerii Maria Macko, witając gości podkreśliła, , że na wernisażu, inaugurującym społeczne obchody Dni Patrona Grodna, zgromadzili się ludzie, których sercu droga jest historia miasta nad Niemnem.

Właśnie do bogatej i budzącej w grodnianach poczucie dumy historii Grodna nawiązują wystawione w galerii obrazy jednego z najbardziej utalentowanych współczesnych malarzy grodzieńskich.

Do przedstawionych na płótnach postaci historycznych, pomników architektury i historii Grodna nawiązała w swoim wystąpieniu historyk sztuki, koleżanka ze studiów Andrzeja Filipowicza, Natalia Pawlenko.

Stefan Batory

Stefan Batory

Bona Sforza

Bona Sforza

Grodzieńska wieża strażacka

Grodzieńska wieża strażacka

Panorama grodzieńskiej starówki

Panorama grodzieńskiej starówki

Unikatową atmosferę grodzieńską mistrz przekazał uwieczniając we właściwej sobie manierze grodzieńskie dzwonnice, dachy, okna, fasady oraz miejskie krajobrazy. Wśród wybranych przez artystę, ściśle związanych z Grodnem, postaci historycznych znaleźli się król Polski Stefan Batory oraz królowa Bona Sforza, której miasto nad Niemnem zawdzięcza otrzymanie herbu i pieczęci miejskiej. – Król Stefan Batory, kontynuując sprawę Bony Sforzy, rozbudował Grodno, zamieniając je w prawdziwie królewskie miasto – przypomniała Natalia Pawlenko.

Koleżeńskie gratulacje Andrzejowi Filipowiczowi z okazji wernisażu złożył prezes Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB Stanisław Kiczko. Inni mówcy, występujący w językach polskim i białoruskim, także życzyli mistrzowi twórczych sukcesów.

Wystawy poświęcone patronowi Grodna św. Hubertowi w galerii „Kryga” odbywają się podczas społecznych obchodów Dni Świętego Huberta już trzeci rok pod rząd. Opóźnione w tym roku o dwa dni rozpoczęcie społecznych obchodów Dnia Patrona Grodna tłumaczy się tym, że we właściwym Dniu Świętego Huberta, przypadającym na 3 listopada, władze miasta po raz pierwszy zorganizowały szereg imprez kulturalnych i biesiadnych dla mieszkańców.

a.pis.

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content