HomeSpołeczeństwoSpotkania opłatkowe w oddziałach ZPB

Spotkania opłatkowe w oddziałach ZPB

Prawie codziennie w którymś z oddziałów terenowych Związku Polaków na Białorusi, bądź działających przy ZPB stowarzyszeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbywają się spotkania opłatkowe. W miarę możliwości starają się na nie dotrzeć przedstawiciele zatwierdzonego po ostatnim Zjeździe ZPB Zarządu Głównego organizacji.

17 grudnia okazję do połamania się opłatkiem i złożenia życzeń na zbliżający się 2017 rok mieli Polacy, zrzeszeni w Oddziale ZPB w Brześciu.

Programem artystycznym, na który złożyło się śpiewanie polskich kolęd, uświetnili spotkanie opłatkowe działaczy ZPB w Brześciu uczniowie tutejszej Szkoły Społecznej. Po koncercie, który wprowadził obecnych na spotkaniu w podniosłą świąteczną atmosferę, wszystkim zgromadzonym w imieniu Zarządu Głównego organizacji złożyła życzenia prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka. Świąteczne życzenia złożył Polakom Brześcia też obecny na spotkaniu konsul RP w Brześciu Stanisław Szypulski. Instytucja, którą reprezentował, czyli Konsulat Generalny RP w Brześciu, sfinansował spotkanie opłatkowe działaczy ZPB w mieście nad Bugiem, za co Zarząd Oddziału ZPB w Brześciu składa polskiej placówce konsularnej serdeczne podziękowanie.

Dzięki gościnności Domu Katechetycznego przy kościele pw. św. Wacława 18 grudnia spotkanie opłatkowe zorganizowali Polacy, zrzeszeni w Oddziale ZPB w Wołkowysku. Zarząd Główny ZPB był na spotkaniu reprezentowany przez prezes Andżelikę Borys i członka Zarządu Głównego Andrzeja Poczobuta.

Na program artystyczny spotkania złożył się występ młodzieżowego chóru kościelnego, a także występy dzieci z klas początkowych Polskiej Szkoły w Wołkowysku oraz młodzieży z klas maturalnych tejże szkoły. Tradycyjnie uczestnikami spotkania w Oddziale ZPB w Wołkowysku stali się rodzice, uczących się w Polskiej Szkole dzieci. Wielu z nich nie afiszuje swojej przynależności bądź sympatii do działającego w podziemiu ZPB, ale chętnie wspiera działalność największej polskiej organizacji na Białorusi.


Spotkania opłatkowe odbyły się już także w Oddziale ZPB w Grodnie, w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie i niektórych innych oddziałach ZPB bądź działających przy organizacji stowarzyszeniach.

Tak się składa, że przyjęcia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku organizują w tych dniach także polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, między innymi w Mińsku i Grodnie.

Z inicjatywy Ambasadora RP na Białorusi Konrada Pawlika spotkanie wigilijne, na które zostali zaproszeni reprezentanci działających w mińskim okręgu konsularnym polskich organizacji, odbyło się w białoruskiej stolicy. Obok delegacji ZPB na czele z wiceprezes ZPB i prezes Oddziału ZPB w Mińsku Heleną Marczukiewicz, zaproszenie ambasadora przyjęli reprezentanci organizacji „Poloniczka”, chóru „Cantus Cordis”, a także działacze z oddziałów terenowych ZPB z Mołodeczna, a także z obwodów witebskiego, homelskiego i mohylewskiego.

Witając gości, obecnych na przyjęciu wigilijnym, ambasador Konrad Pawlik przypomniał zgromadzonym o porozumieniach i współpracy polsko-białoruskiej, pogłębiającej się między innymi dzięki wysiłkom, podejmowanym przez polską dyplomację. Szef polskiej misji dyplomatycznej na Białorusi pogratulował Helenie Marczukiewicz objęcia funkcji wiceprezesa w Związku Polaków na Białorusi. Ona sama zaś, wyraziła nadzieję na jeszcze lepszą niż dotychczas współpracę w nadchodzącym roku między kierowanym przez nią oddziałem ZPB, a polską placówką dyplomatyczną w Mińsku.

Po wystąpieniach gospodarzy i gości spotkania, a także wspólnej modlitwie i śpiewaniu kolęd razem z chórem „Tęcza” (kier. Tatiana Wołoszyna) nadszedł czas na tradycyjne dzielenie się opłatkiem i składanie indywidualnych życzeń na nadchodzący Nowy Rok.

Natalia Gołubowska i Irena Głuchowska z Brześcia, Maria Tiszkowska z Wołkowyska, Ludmiła Burlewicz z Mińska, zdjęcia autorów oraz Jerzego Czuprety i Aleksandra Wasilenki

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content