HomeSpołeczeństwoRada Naczelna ZPB wystosowała postulaty do MSZ

Rada Naczelna ZPB wystosowała postulaty do MSZ

Trzy postulaty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wystosowała w sobotę 26 października w Białymstoku Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi.

W obecności przedstawicieli resortu dyplomatycznego, posłów na Sejm RP, senatorów i innych wysokich gości działacze ZPB ogłosili zbiórkę środków na produkcję filmu o obronie Grodna przed Sowietami w 1939 roku i rozstrzygnęli szereg bieżących spraw w życiu organizacji, między innymi zatwierdzili na stanowisku redaktora naczelnego „Głosu znad Niemna na Uchodźstwie” wieloletnią działaczkę ZPB Iness Todryk-Pisalnik.

Przemawia prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski

Przemawia prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski

Wyjazdowe posiedzenie Rady Naczelnej ZPB odbyło się dzięki gościnności władz miasta Białegostoku. Prezydent miasta Tadeusz Truskolaski na prawach gospodarza powitał zgromadzonych w białostockim Centrum im. Ludwika Zamenhofa działaczy związkowych.

– Zabrano wam domy na Białorusi, ale tu w Białymstoku jest wasz dom, więc czujcie się tu jak u siebie w domu! – mówił pan prezydent. Tadeusz Truskolaski podkreślił, iż Białystok jest miastem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym, z dużym odsetkiem wśród mieszkańców obywateli pochodzenia białoruskiego. – Wspieramy mniejszość białoruską i tegoż oczekujemy wobec was ze strony państwa białoruskiego – zaznaczył prezydent.

Prezes Oddziału Miejskiego ZPB w Brześciu Anna Adamczyk opowiada o działalności podległej jej struktury ZPB

Prezes Oddziału Miejskiego ZPB w Brześciu Anna Adamczyk opowiada o działalności podległej jej struktury ZPB

Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB Andżelika Borys, dziękując gospodarzowi za doskonałe przyjęcie i zorganizowanie pobytu w Białymstoku działaczy ZPB, zaproponowała obecnym na posiedzeniu Rady prezesom oddziałów terenowych organizacji przedstawić bieżącą sytuację w podległych im strukturach, opowiedzieć o problemach i planach działalności na przyszłość. Pani przewodnicząca przypomniała, że w tym roku ZPB obchodzi 25 lat swojej działalności, z których 8 lat organizacja działa w warunkach nieuznawania jej przez władze Republiki Białoruś.

Uczestnicy i goście posiedzenia Rady Naczelnej ZPB

Uczestnicy i goście posiedzenia Rady Naczelnej ZPB

O zaktywizowanie dialogu ze stroną białoruską w kwestii legalizacji ZPB na Białorusi oraz o informowanie Zarządu Głównego ZPB o postępach, lub ich braku w tym temacie, zaapelowali członkowie Rady Naczelnej w jednym z przyjętych podczas posiedzenia najwyższego organu organizacji między zjazdami postulatów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W kolejnym postulacie Związek Polaków apelował do MSZ o pomaganie w zabezpieczaniu aktywnie powstających w ostatnim okresie po całej Białorusi i działających w ramach Związku punktów nauczania języka polskiego w pomoce dydaktyczne i sprzęt, a także o wspieranie finansowe i metodyczne nauczycieli języka polskiego, działających poza państwowym białoruskim systemem oświaty.

Niezwykle ważny z punktu widzenia interesów organizacji jest wystosowany do MSZ postulat, który dotyczy polityki państwa polskiego wobec mniejszości polskiej na Białorusi.

W trosce o interes tejże mniejszości Rada Naczelna ZPB poprosiła polski resort dyplomatyczny o realizowanie konsekwentnej polityki wspierania największej demokratycznej organizacji mniejszości polskiej na Białorusi, jaką jest Związek Polaków na Białorusi.

W tymże postulacie działacze związkowi, obawiający się niejednoznacznej postawy niektórych przedstawicieli dyplomacji polskiej wobec zachodzących w ZPB i inspirowanych przez stronę białoruską prób rozsadzenia organizacji od środka, zaapelowali o powstrzymywanie się polskich dyplomatów „od działań, mogących osłabiać, czy sprzyjać rozbiciu struktur organizacyjnych ZPB”.

Janusz Petelski, reżyser i współscenarzysta filmu o obronie Grodna w 1939 roku opowiada o stanie prac nad obrazem filmowym

Janusz Petelski, reżyser i współscenarzysta filmu o obronie Grodna w 1939 roku opowiada o stanie prac nad obrazem filmowym

Na zaproszenie szefowej Rady Naczelnej Andżeliki Borys w obradach wziął udział Janusz Petelski, reżyser i współscenarzysta filmu o obronie Grodna przed bolszewikami we wrześniu 1939 roku, powstającego z inicjatywy warszawskiej Fundacji im. Joachima Lelewela. ZPB wspiera tę produkcję już od dłuższego czasu. W sobotę zaś członkowie Rady mieli okazję poznać aktualny stan prac nad filmem z pierwszych ust.

– Pomoc w nakręceniu tego filmu jest dla nas sprawą honoru i najlepiej byłoby, gdyby film powstał przed przypadającą na wrzesień przyszłego roku 75. rocznicą największego zrywu patriotycznego na Kresach Wschodnich II RP w 1939 roku, jakim była obrona Grodna, prowadzona głównie siłami ludności cywilnej, w tym młodzieży i dzieci – przypomniał prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz.

Na wniosek Andżeliki Borys Rada postanowiła, iż wesprze ważną z punktu widzenia wychowania patriotycznego współczesnej młodzieży polskiej produkcję filmową nie tylko duchowo, lecz także finansowo. W tym celu, ogłoszona została zbiórka środków na produkcję filmu o obronie Grodna wśród członków Związku Polaków na Białorusi.

Przemawia posel na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Adam Lipiński

Przemawia posel na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Adam Lipiński

Pomoc w znalezieniu darczyńców na szlachetny cel wśród polskich organizacji pozarządowych i podmiotów komercyjnych zadeklarował obecny na posiedzeniu Rady Naczelnej ZPB przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Adam Lipiński (PiS).

Podsumowując wszystko, co usłyszał podczas obrad Rady Naczelnej, polityk deklarował pomoc w rozwiązaniu wielu problemów, zgłaszanych przez działaczy ZPB, między innymi problemu zabezpieczenia działających przy terenowych oddziałach Związku społecznych ośrodków nauczania języka polskiego w elementarze i podręczniki.

Przemawia Stanisław Gogacz z Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Przemawia Stanisław Gogacz z Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Przemawia Robert Tyszkiewicz, posel na Sejm RP, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych

Przemawia Robert Tyszkiewicz, posel na Sejm RP, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych

O całkowitym poparciu dla działalności ZPB na czele z Mieczysławem Jaśkiewiczem i Andżeliką Borys zapewniali działaczy także inni wysocy goście Rady Naczelnej, między innymi senator Stanisław Gogacz (PiS) z Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, a także wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Robert Tyszkiewicz (PO).

Obrady zakończono tradycyjnym wspólnym odśpiewaniem "Roty", hymnu ZPB

Obrady zakończono tradycyjnym wspólnym odśpiewaniem „Roty”, hymnu ZPB

Wszyscy politycy, niezależnie od przynależności partyjnej, zaznaczali, że kwestia wsparcia ZPB, jako jedynego wiarygodnego reprezentanta mniejszości polskiej na Białorusi, łączy polską scenę polityczną i jest niezmiennym elementem polskiej polityki zagranicznej, gdyż na inną politykę wobec Polaków na Białorusi nie ma w Polsce przyzwolenia opinii publicznej.

 Andrzej Pisalnik z Białegostoku

Najnowsze komentarze

  • A kworum było? Bo takie wrażenie, że nie udało się wam zebrać Rady Naczlenej

Skomentuj

Skip to content