HomeSpołeczeństwoPodlaski marszałek chce bez wizy do Grodna także pociągiem

Podlaski marszałek chce bez wizy do Grodna także pociągiem

W czasie środowego spotkania z szefem obwodu grodzieńskiego Władimirem Krawcowem marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński zaproponował aby pasażerowie nowego połączenia kolejowego także korzystali z ograniczonego ruchu bezwizowego.

urzednicy_kanal_augustowski

Pierwszymi obywatelami Polski, którzy skorzystali z zarządzonego przez prezydenta Łukaszenkę ruchu bezwizowego na obszarze Parku Kanału Augustowskiego byli marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, członek zarządu tego województwa Bogdan Dyjuk, poseł Mieczysław Baszko i burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. Jak donosi białoruska państwowa agencja informacyjna BelTA Leszczyński zaproponował w czasie spotkania jakie odbywało się w siedzibie władz obwodu grodzieńskiego rozszerzenie form przekraczania granicy w ramach ruchu bezwizowego. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Łukaszenki z 25 sierpnia bez wiz można wjeżdżać na Białoruś przez przejścia graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Rudawka-Lesnaja (to przejście sezonowe działające w okresie 1 maja-30 września). Tymczasem podlaski marszałek chce aby było to możliwe także niedawno uruchomionym pociągiem na linii Kraków-Grodno. Leszczyński rozważał także uruchomienie połączenia lotniczego między Bialymstokiem a Grodnem.

Obie strony wyraziły też zainteresowanie otwarciem nowego przejścia granicznego Lipczany-Sofijewo. „To wspólna inicjatywa. Stworzenie przejścia granicznego [Lipczany-Sofijewo] pozwoli uczynić białoruską część Kanału Augustowskiego jeszcze bardziej dostępną dla zagranicznych turystów. Występujemy i proponujemy z otworzeniem tego przejścia granicznego dla pieszych, rowerzystów oraz zamochdów o masie do 3,5 tony” – powiedzial gubernator obwodu grodzieńskiego Władimir Krawcow.

urzednicy_kanal_augustowski_1

Aby wjechać w rejon Kanału Augustowskiego trzeba posiadać „paszport oraz specjalne zezwolenie na prawo do przebywania w strefie bezwizowej. Dokument wydawany będzie przez odpowiednie firmy turystyczne, w wersji – indywidualnej lub grupowej wizyty w parku”. Będzie w nim wymieniona nazwa firmy, plan pobytu, w przypadku pozwolenia grupowego także imię i nazwisko lidera grupy. Dokument taki będą mogły wydawać jedynie firmy działające „na terytorium Grodna, parku „Kanał Augustowski” i w okolicy”. Zamówienia będzie można u nich składać drogą elektroniczą. Odpowiednie zezwolenie umożliwi przebywanie na terenie określonym dla ruchu bezwizowego w ciągu pięciu dnia. W wywpadkach losowych uniemożliwiających wyjazd z Białorusi, turysta powinien zwrócić się do najbliższego organu spraw wewnętrznych, który wyda mu wizę. Nieuzasadnione przekraczanie zasiębu terytorialnego i okresu ruchu bezwizowego podlegać będzie karze administracyjnej.

Poza oczywistymi walorami turystycznymi Kanału Augustowskiego i Grodna podkeślić należy, że Grodno pozostaje głównym ośrodkiem wspólnoty polskiej na Białorusi. W mieście tym żyje 81,2 tysiąca Polaków co oznacza, że stanowią oni niemal 25% od liczby grodnian. Miasteczko Sopoćkinie do którego również będzie można wjechać bez wizy jest jedną z najbardziej polskich miejscowości na Białorusi – Polacy stanowią 79% jej mieszkańców. Polacy stanowią większość mieszkańców także w gminach: odelskiej, gorzskiej, podłabieńskiej.

Znadniemna.pl za tut.by/kresy.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content