HomeSpołeczeństwoOd środy ruch bezwizowy na Grodzieńszczyźnie

Od środy ruch bezwizowy na Grodzieńszczyźnie

Wygląda na to, że Sylwestra na Grodzieńszczyźnie możemy spędzić nie troszcząc się zawczasu o wizę. Od 26 października część Obwodu Grodzieńskiego staje się dla obcokrajowców strefą bezwizową. Obszar, w skład którego wchodzi Grodno i 162 inne miejscowości nosi teraz wspólną nazwę – park „Kanał Augustowski”.

Grodno1

Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania; jakie dokumenty musi posiadać turysta, jak dużo pieniędzy trzeba mieć przy sobie i kto będzie kontrolować gości – Rada Ministrów RB określiła zasady i procedury wjazdu na Białoruś.

Cudzoziemiec musi posiadać oczywiście ważny paszport oraz specjalne zezwolenie na prawo do przebywania w strefie bezwizowej. Dokument wydawany będzie przez odpowiednie firmy turystyczne, w wersji – indywidualnej lub grupowej wizyty w parku.

W indywidualnej przepustce wymieniona będzie nazwa biura podróży, dane osobowe turysty, okres pobytu na Białorusi, a także program podróży. W grupowy, oprócz danych wymienionych w przepustce indywidualnej, będzie lista osób, ze wskazaniem na „szefa grupy turystycznej”.

Pozwolenia będzie wydawało biuro turystyczne, które świadczy usługi na terytorium Grodna, parku „Kanał Augustowski” i w okolicy. Oprócz wydawania pozwolenia, na biurze podróży ciąży obowiązek informowania gości o odpowiedzialności za naruszenie ustawodawstwa Republiki Białoruś.

Aby uzyskać pozwolenie należy zwrócić się do biura podróży. Należy przekazać w formie elektronicznej lub pisemnej dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, obywatelstwo, numer i serię paszportu lub innego dokumentu podróży.

Na Białoruś turyści będą mogli wjechać przez punkty kontroli granicznej; „Raigardas – Priwałka” i „Kuźnica – Bruzgi” oraz dwa sezonowe przejścia „Rudawka – Leśnaja” na kanale Augustowskim i „Švendubrė -Priwałka”. Sezonowe punkty czynne są od 1 maja do 30 września. Czy zmiany trybu pracy nastąpią z dniem 26 października – na razie Rada Ministrów nie poinformowała o tym.

O przybyciu cudzoziemców biuro podróży musi poinformować straż graniczną, co najmniej na 24 godzin przed przyjazdem turystów do Białoruś – w formie elektronicznej.

Na każdy dzień pobytu turysta musi posiadać kwotę w walucie obcej o wartości odpowiadającej co najmniej dwóm jednostkom bazowym – czyli 42 rublom (ok.84 złote).

Jak długo cudzoziemiec może przebywać na Białorusi? Dekret prezydenta Białorusi przewiduje maksymalnie pięć dni, podczas których turysta może znajdować się w strefie ruchu bezwizowego.

Co zrobić, jeśli turysta nie zdąży wyjechać z powodu choroby, wypadku drogowego lub innych nieprzewidzianych okoliczności losowych? W takim przypadku, cudzoziemiec lub jego przedstawiciel musi się zwrócić do najbliższego organu spraw wewnętrznych z wnioskiem w sprawie przedłużenia tymczasowego przebywania i rejestracji. Ale w takich przypadkach cudzoziemcowi wydawana jest wiza na wyjazd z Białorusi.

A co jeżeli stracisz pozwolenie? W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się z biurem podróży i poprosić o wydanie duplikatu. Jeśli stracisz paszport i nie możesz wyjechać za granicę kraju, biuro musi skontaktować się z organem spraw wewnętrznych. Do czasu otrzymania duplikatu wydaje się certyfikat potwierdzający tożsamość obywatela.

Kto będzie kontrolował ruch turystów? Turyści będą mogli przebywać bez wizy wyłącznie na terytorium parku „Kanał Augustowski”. Kontrolę sprawować będą organy spraw wewnętrznych Białorusi, we współpracy z organami służby granicznej, KGB i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Turyści, którzy przekroczą granicę dopuszczoną do ruchu bezwizowego dla turystów zagranicznych, albo tacy, którzy będą uchylać się od wyjazdu z terytorium Białorusi w wyznaczonym terminie, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie prawa.

Na przykład, w strefie przygranicznej turyści muszą poruszać się tylko po szlakach turystycznych, ścieżkach rowerowych i pieszych, oraz wodnych Kanału Augustowskiego.

Postanowienie wchodzi w życie 26 października i będzie ważne do 31 grudnia 2017 r.

Znadniemna.pl za Kresy24.pl

Najnowsze komentarze

  • cóż, jak widać, papierologia i przywiązanie do socjalizmu trzymają się dobrze ! w ten sposób, dobry pomysł z otwarciem się na turystów spoza Białorusi ugrzęźnie w procedurach, papierach i wszelkiej maści formalnościach !!!!! czy o to chodzi władzom w Mińsku ?! turystyka to na świecie potężny przemysł i źródło istotnych dochodów dla wielu znacznie zamożniejszych państw np. w Europie jak Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja i wielu innych, które potrafią skutecznie wykorzystać swoje naturalne walory klimatyczne i przyrodnicze ! nauczcie się państwo zachęcać i zapraszać, a nie kontrolować i odstraszać !!! jeśli nie potraficie sami, poproście fachowców, którzy potrafią to robić ! jak na razie, słabo ! pozdrawiam

  • Pomysł z pośrednictwem firmy turystycznej trzeba ocenić jednoznacznie – jest to całkowity absurd i tworzenie niepotrzebnych barier, które zniechęcą wiele osób do wyjazdów turystycznych na Grodzieńszczyznę. W Europie większość ruchu turystycznego na tak bliskich odległościach to ruch indywidualny. Kolejnym absurdem jest to, że nie można przekraczać granicy pociągiem!

  • ..lepiej mieć ułatwiony przyjazd do Grodna i okolic i…dać zarobić czy pomódz swojakom niż ,tak jak ja z rodzimką nie pojechać nawet na groby blizkich.A propos groby,POSZUKUJĘ wszelkich wiadomości o grobie mojego stryja pochowanego na grodzieńskim cmentarzu,Janusz Budzanowski poległy i pochowany w 1939r,syn Teofila/posła na sejm RP do 1939r./Jeśli coś wiecie to proszę o wiadomośc i może zdjęcia w zamian proponuję gościnę u siebie w Warszawie….z góry dziękuje

Skomentuj

Skip to content